Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ýtikadý Düzeltmek

Ýtikadý Düzeltmek en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6369
ilahi dinle   Ýmâm-ý Rabbani hazretleri faideli ilimler hazinesi Mektûbat'ýnda buyuruyor ki:

Dünya ve âhýret saadetlerine kavuþmak için, dünya ve âhýretin efendisine (S.A.V.) uymak lâzýmdýr. Ona uymak için, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak, önce itikadý düzeltmek lâzýmdýr. Bundan sonra o büyüklerin Kur'ân-ý Kerîmden ve hadis-i þeriflerden anlayýp bildirdikleri halâl, haram, farz, vâcib, sünnet, mendub, mubah ve müþtebeh bilgilerini, öðrenmek ve bütün iþlerini bunlara uygun olarak yapmak lâzýmdýr.

Bu iki itikâd ve amel kanatlarý elde edildikten sonra, eðer ezelde mes'ud olmuþ ise, mukaddes âleme uçmak nasip olur. Bu iki kanat olmadan yükselmek olamaz.

Bu alçak dünya arkasýndan koþmaða deðmez. Malýnýn, mevki'nin deðeri yokdur ki özenilsin. Deðerli, kýymetli þeyleri aramalýdýr.

Allahü teâlâ, her þeyi bir sebeple yarattýðý, gönderdiði için, kendisine kavuþturan sebebi, vesileyi Ondan istemelidir.

Ýþ budur bundan baþkasý hiçtir.

Bir þartý gözetmek lâzýmdýr. O da kalbi yalnýz bir yere baðlamaktýr. Kalbi birkaç yere baðlamak insaný harab eder. (Bir yerde olan her yere kavuþur. Her yere daðýlan, hiç bir yer bulamaz.) sözü meþhurdur. (1.Cild 75. Mektûbdan)

Birkaç günlük dünya hayatýný, Hak teâlânýn razý olduðu Þeyleri yapmakla geçirmelidir. Bir kimsenin iþlerinden, Onun sahibi razý olmazsa, onun yaþamasý nasýl olur? Hak teâlâ, onun büyük, küçük her yaptýðýný bilmekte ve görmektedir. Hâzýrdýr ve nazýrdýr. Utanmak lâzýmdýr. Eðer bir kimse, Onun çirkin ve kötü iþlerini gördüðünü anlasa, Onun gördüðü yerde bozuk bir þey yapamaz. Ayýblarýrý, kusurlarýný onun gördüðünü istemez.

Uygunsuz iþlerin hepsinden Allahü teâlâya tevbe etmeli, Ona yalvarmalýdýr. Belki, tevbe etmek için baþka zaman ele geçmez.

Hadis-i þerîfde, (Sonra yaparým diyenler helak oldu.) buyuruldu.

Ya'ni iyi iþleri geciktirenler, bugünün iþini yarýna býrakanlar aldandý. Ziyan etti. Boþ zamaný kýymetlendirmelidir.

Bu zamanlarda Allahü teâlânýn beðendiði þeyleri yapmalýdýr. Tevbe yapabilmek Hak teâlâ'nýn büyük nimetlerinden biridir. Hak teâlâ'dan her an bu ni'meti istemelidir.

Ýslâmiyetten kýl ucu kadar ayrýlýk bulundukça, kendini tehlikede bilmelidir. (II. Cild 78 Mektûbdan)

..  

  Yorumlar

 
Yýlmaz Sarýkaya - Ya Muhammed


Abdurrahman Onul Can Ahmedim 2012


AHMET BAÞAK - Periþan eyleme


2015 Yeni - ÝbrahiM SivaSi - SeheR YeLi


GüzeL SözLer - Düþman


Çok GüzeL........


ResimLi SaLavatý ÞeriFe


Yeni 2015 Mp3 - AbduLLah AkbuLak - HüZün GüLü


Ya Þehri Ramazan Güle Güle__


Abdussamed Selam - Sana Geleyim Allahým


Sami Yusuf - Meditation


Güçlü Soydemir - Uçun Turnalar iLahisi


MustaFa DemirCi - Bu Can Sana HayRan


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Alemlere Rahmetsin


Mustafa Cihad - Affet Beni


YeNi aLBum - YaSin KoneVi - La iLahe illAllah


Osman Erdoðan - Nur Kundak


2015 SeDaT uCaN - öLüMü DüNYaDaN KaLDýRaMaZSýn Mp3 DinLe


MeZZep YurdagüL --- Medine


Ammar Acarlýoðlu__Daðlar Gibi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe