Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Mezhepler - Mezhep nedir

Mezhepler - Mezhep nedir , itikat, islam, din, cin, cennet, itikat, itikad, itiikati konular, ehl-i sünnet, itilkadý, fýrka, naciyye , en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6289
ilahi dinle   Mezhep nedir?
 • Herhangi  bir Ýslam müçtehidinin þer'i  delillerden çýkardýðý hükümlerin bütünüdür.
        Mezhepler kaça ayrýlýr, nelerdir?
 • Ýkidir. Ýtikatta mezhep, amelde mezhep.
        Ýtikatta mezhepden bahseder misiniz?
 • Ýtikadda hak mezhep : "Ehl-i sünnet ve cemaat" mezhebidir. Bu mezhep Peygamber Efendinmizin ve ashab-ý Kiramýn itikad ve ameli üzerine olan mezheptir. Buna "Fýrka-i naciye" kurtulan fýrka denir. Bunun dýþýnda bazý fýrkalr vardýr, onlara da "Fýrak-ý dalle" denir ki, baþlýca yedidir: 1.Mutezile, 2.Þia, 3.Havariç, 4.Mürcie, 5.Neccariye, 6.Cebriye, 7.Müþebbihadýr. Bunlar bütün kollarýyla beraber yetmiþili  fýrkaya çýkar.
  Ýtikattaki mezhep imamlarý ikidir. Ýmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve Ýmam Ebü'l Hasani'l Eþari Hazretleridir. Bizim itikattaki mezhebimizin imamý Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir. Þafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanlarýn itikatta imamlarý Ebü'l Hasani'l Eþari Hazretleridir.
        Amelde mezhepten bahseder misiniz?
 • Amelde mezhep dörttür. Hanefi, Þafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir. Bir kimse, caný istediði zaman Hanefi  mezhebine, caný istediði zaman diðer mezhebin  hükümlerine göre hareket edemez.
        Ýslamiyet bir olduðuna göre mezhep  ne için dört olmuþtur?
 • El bir tane olduðu halde, parmaklarýn beþ tane oluþu nasýl bizim iþ görmemizi kolaylaþtýrmakta ise, mezheplerin durumu da aynen böyledir. Hepsi Ýslam esaslarýna baðlý olup, halkýn kolaylýðý içindir.
        Mezhepler niçin, nasýl ve ne zaman çýkmýþtýr?
 • Ashab-ý kiram devrinden sonra, Kur'an-ý Kerim ve hadis-i þeriflerden hüküm çýkarma kudretine sahip müçtehidler azalmýþtý. Bunun üzerine müslümanlar, içtihad kudretinde bulunan fakihlere tabi olma yolunu tuttular. Onlarýn derslerinde bahs ettikleri mevzular, sorulara verdikleri cevaplar ve fetvalar halkýn takip ettiði bir yol ve fýkhi bir mezhep olarak doðmuþ oldu. Mezheb sahibi olan bu büyük alim ve imamlar hiç bir zaman, biz bir mezheb kuruyoruz, bize uyunuz, diye halký görüþlerine uymaya çalýþmazlardý.
 • Peygamberimiz, müçtehidlerin içtihadýnda isabet edrse, iki sevab, iyi niyetle Allah rýzasý için yaptýðý içtihadýnda hata ederse, bir sevab alacaðýný söylemiþtir.
        Müçtehidde bulunmasý gereken özellikler nelerdir?
 • Arapça bilmelidir. Çünkü Kur'an bu dille inmiþ, Peygamberimiz sünneti de ayný dille ifade etmiþtir.
 • Kur'an ilmine sahip olmalýdýr.
 • Sünneti bilmelidir.
 • Üzerinde icma ve ihtilaf edilen konularý bilmelidir.
 • Kýyas bilmelidir. Ýçtihad, bütün þekil ve metoduyla kýyasý bilmeyi  gerektirir.
 • Doðru bir anlayýþ ve iyi bir takdir gücüne sahip olmalýdýr

 

  Yorumlar

 
Abdullah Akbulak - Nakþibendi Derviþleri


Grup Buhara-Seydam MENZÝL ilahi klipleri


Evlilik Ýle Ýlgili Hadisler...


Müziksiz ilahiler - Aman Çeþme


Ahsen-ül Kasas


cübbeli ahmet hoca - fatih altaylý - murat bardakçý


2015 - Ammar AcarLýoÐLu - öLdük Mü Sandýn


Ali Ercan - Resulumu Ariyorum


GAYRETULLAH nedir?


Hicretin 11. senesinde ilahi sözleri


( Mp3 ) Grup TaiF - ALLahümme SaLLi


2014 - MevLid KandiLi


HaSan DuRSun ~2014~ NeRdeSin


2015 - ÜnaL DoGan - ÞüküR oLSun


Yürek Dede - Dini Film


abdurrahman önül - medine gülü


GüzeL SözLer - Fakirlik


Özür DiLeriz...


Dursun Ali Erzincanlý -- Hayber Fýrtýnasý


YeNi - ÝsmaiL BeyhaN - SevdaLý GönLüm


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe