Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý

Dursun ali erzincanlý - dursun ali erzincalý dinle - dursun ali erzincanlý þiirleri dinle - hz alinin duasý þiiri - hz alinin duasý indir - dursun ali erzincanlý hz alinin duasý mp3 dinle - en güzel albümlerinden dursun ali erzincanlý hz alinin duasý adlý eserini indir dinle - hz alinin duasý þiir sözleri - hz alinin duasý sözleri en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

8738
ilahi dinle  

Ey ihsaný bol Allah’ým!
Sana hamdederim.
Ey yegâne Ma’bud!
Senin önünde eðilirim.
Yücesin, kullarýndan dilediðine sonsuz nimetler verirsin.
Dilediðini hüsrana duçar edersin.
Ey Yaradaným!
Sana sýðýnýrým.
Varlýk ve darlýk zamanýnda Sana münâcaat ederim,
her an sana yalvarýrým.
Gerçi günahlarým çok, fakat Senin afvýn ondan daha büyüktür,
ümitsizliðe sebep yok.
Eðer Sen de beni kapýndan kovarsan kime sýðýnýrým,
kimden medet beklerim,
bana baþka kim þefaatçi olur?

Yâ Rab!
Hâlimi görüyorsun, yoksulluðumu biliyorsun.
Gizli niyazýmý duyuyorsun.
Beni Sen’den ümit kesenlere katma,
kusuruma bakma,
daha fazla bekletme, ümitsizliðe atma.
Senin azametin Önünde boyun eðdim,
dize geldim, secdeye kapandým.

Allahým!
Dünyâdan sýyrýlýp huzuruna gelirken beni,
Kelime-i Tevhid’den ayýrma.
Senin nârýn da hoþ, nurun da hoþtur.
Senin rahmetinden ümit kesmem.
Mal ve oðullarýn fayda vermediði o korkunç günde senin afvýna nail olmak isterim,
bana affýn yeter, lûtfunu göster.”
Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu þaþýrmam.
Sen yol göstermezsen, dalâlette kalýrým.
Eðer Senin affýn yalnýz iyilere mahsus ise
ya kötülerin baðýþlayýcýsý kim olacak?
Herkesin Ýlah’ý sen’sin.
Ben ümmetin en müttakîsî olamadýmsa, En kötüsü de sayýlmam.
Senin afvýna sarýlýyorum,
îtiraf ederim, günâhým büyük,
fakat Senin affýn ondan daha büyüktür.”
Senin lûtfunu hatýrlayýnca kalbime tesellî doluyor.
Günahlarýmý düþündükçe gözlerimden yaþ dökülüyor.
Sen, þânýna lâyýk olaný yap,
beni affet!
Beni, senin fazlu lûtfundan baþka bir yere baþvurmayacak bir fýtratta yarattýn.
Ne umarsam sen’den umarým.
En büyük endiþem
Beni Sen de kapýndan kovarsan, eli boþ çevirirsen hâlim nice olur?
Allah’ým, görüyorsun gafiller uykuda,
ben ise gece karanlýðýnda el açýp Sana niyaz ediyorum.
Dualarým Sana yükselsin, niyazlarým makbul olsun.
Herkes ne beklerse ancak Senin lûtfundan bekler.
Her biri Cennete girmek ister,
Sen bana Cennette dîdârýný göster, bu bana yeter.

Ey insanlara doðru yolu göstermek için Peygamber gönderen Allah!
Fahri Kainat hürmetine,
Seni tesbih eden,
takdis eyleyen hayýrlý ümmet aþkýna,
bizi imandan, Kur’an’dan, Ýslam’dan ayýrma.
Müslüman olarak haþret.
Rasulünden þefaat umarým.
Bizi ondan mahrum etme.
Senden afv-u maðfiret dilerim.
Bizi boþ çevirme Allahým
Bizi boþ çevirme

Amin....

Dursun Ali Erzincanlý - Dursun Ali Erzincanlý Þiirleri DinLe - Hz Ali'nin Duasý DinLe - Dursun Ali Erzincanlý Hz Ali'nin Duasý Ýndir - Hz Ali'nin Duasý SözLeri

18 / 12 / 2016 .. Pazar

 

  Yorumlar

 
SeNai DemirCi ~2014~ ALLah YaLnýzLarLa Konuþur


MevLid KandiLi TeSbihi


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel - 21 Aðustos 2010 - sohbeti izle 1. Bölüm


Rüyada ada görmek


YeNi - ÇoCuk KoRoSu - Can AhmeT


YatSý NamaZý - Namaz RekatLarý


Gizlesene


Ahmet Baþak - Mekke-nin Fethi


Cemal Kuru - Ölüm Ani


Mehmet Emin Ay - Mustafa Demirci – Gani Mevlam Nasib Etse


GruP KývýLcýM__AyrýLýk TüRküSü...


Abdulkadir sehitoglu - rabbenagfirli


Birol Yýldýrým - Hak yoluna gidenlerin


Ýzin Verin Kendime Geleyim


Hafiz ilhan tok - sala dinle


Mustafa Cihat Klipleri - Sabah Olmaz


Kuran-ý Kerim 75 Sayfa Dinle


iLahi - Ramazan iLahileri


Mustafa Bozkurt - Arar Gezerim


Bir Kiþi - ÞemS-i Tebrizi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe