Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 ÝsmaiL ÞahiN ÞiirLeri ( Benim Cennetim Bana Bakan GözLerindir )

Ýslami þiirler - benim cennetim bana bakan gözlerindir - ismail þahin - ismail þahin þiirleri - en etkili güzel islami þiirler - ismail þahin kadýným sözleri - kadýným þiiri çok güzel - dinlemeye deðer islami þiirler - Seni yazmak istedimde dolu verdi gozlerim. Hani nikahýmýzýn bir kaç gün öncesiydi, her þey hazýrlanmýþ heyecan sarmýþtý bizi. Babam “sor bakalým mehir ne istiyor” demiþ sana gelmiþ ve cumaya dahi gitmeye üþenen bana hem dünyama hemde ahiretime yetecek þu cümleyi söylemiþtin, ” Nur suresini ezberle bu bana yeter.” Allah senden razý olsun, sen benim Hakka vesilemdin. en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5503
ilahi dinle  

ÝSMAÝL ÞAHÝN - Benim Cennetim Bana Bakan Gözlerindir..

KADINIM.. 
Seni yazmak istedimde dolu verdi gozlerim. Hani nikahýmýzýn bir kaç gün öncesiydi, her þey hazýrlanmýþ heyecan sarmýþtý bizi. Babam “sor bakalým mehir ne istiyor” demiþ sana gelmiþ ve cumaya dahi gitmeye üþenen bana hem dünyama hemde ahiretime yetecek þu cümleyi söylemiþtin, ” Nur suresini ezberle bu bana yeter.” Allah senden razý olsun, sen benim Hakka vesilemdin. Kadýným; Ey dar günlerimin þahidi; hani parasýz kalmýþ,zorda kalmýþ, kimseyede el açamamýþtýkta bir akþam yemeðinde alabildiðim sadece bir ekmeði tebessümünle bölüp ufak parçayý kendine büyük olaný bana vermiþtin. Allah senden razý olsun, sen bana aza kanaati öðrettin. Kadýným; Hani kendimizi toparladýðýmýz günlerdi, þükrün vesilesiyle olsa gerek Allah her þeyi vermiþ bolluk içindeydikte ben hastalanmýþ, yerimden bile kalkamazken o gözlerinden istemeden bir kaç damla süzerek yanýma oturmuþ ve elimden tutup “Allah seni baþýmýzdan eksik etmesin” demiþtinde elinden öpmüþtüm senin. Allah senden razý olsun, sen bana annem gibiydin. Kadýným; Hani iþyerinde sorun yaþamýþ çatacak yer aramýþ eve gelmiþ yine her zamanki gibi “hoþgeldin caným” demeni bile duymazlýktan gelmiþ hemen sofraya oturmuþ o özenerek yaptýðýn yemeðe bahane bulmuþ tersleyip seni dahada büyütüp defol git demiþtimde aðlamýþ mutfaktan hýçkýrýklanýrýný duymuþ ama umursamamýþtým bile. Ama sen yine sabah erkenden uyanýp kahvaltýmý hazýrlamýþ ama gözüme görünmemiþtin. her zamanki kahvaltý sofrasýndan bir fark olmadýðýný görünce içim titremiþ gülüm diye seslenmiþtim de sana, sanki yine o ilk günümüzün heyecanýyla bakip þöyle bana bir dirhem güzel söz dilenir gibi de, neden gitmedin deyince ben, “benim yerim senin yanýn” demiþ ve bir ayet okuyup sana çocuk gibi aðlamýþtým kucaðýnda “Ve zamaný geldiðinde, Rabbin sana kalbindekini verecek, seni hoþnut kýlacak.” [Duha,5]. Allah senden razý olsun, artýk sen ahiretimdede eþim olarak isteðimdin. Kadýným; Hani bilirsin ya sen olmadan hiç uyuyamazdým, Sadece bir baþ aðrýn var diye gittiðimiz hastahanede seni gözlem altýna almýþlar sen üzülmeyesin, bir daha gözyaþlarýna þahit olmayým diye gizlemiþtim de halimden olsa gerekki sen anlamýþ otutturup yanýna beni, belkide herkese ibret olacak þu sözleri söylemiþtin; ” Ey emaneti olarak verildiðim kalbi güzel insan, sen iyi ol ki bende iyi olayým. hissediyorum ki artýk daha fazla seninle uyuyamacaðým, üzerin açýlmasýn dikkat et, üþütürsün. Kahvaltýlarýný ihmal etme, çoraplarýn saðdaki en alt çekmecede, ve sakýn namazlarýný ihmal etme. Benden sonra ne olur yine sigaraya baþlama. Yemekleri sýcak dolaba koyma, beyaz ve renklileri ayrý ayrý at makineye. Yediklerine dikkat et þekerin yükselmesin. ve sakýn ve sakýn bitanem yokum diye gözlerinden bir damla çýkmasýn. Sen benim aðladýðýma bakma endiþen seni bensiz býrakýþým. Seni yarýyolda býraktýðýmý hissediyorum kýzma bana olur mu, eðer elimde olsa bir an býrakýrmýyým seni. Hayatýmýn en güzel günlerini yaþattýn bana, ve senden razýyýmda. Hakkým helaldir sende helal et olur mu ? Ha bu arada nasýl görünüyorum çokmu çirkinim bi garip bakýyosun bana ?” Olurmu hiç kadýným ilk gördüðüm gibisin, ay gibisin, gözlerine kurban olurum senin, Doktora çaktýrmadan çikolata alýp geleyim mi seversin ? - “Hayýr gitme yanýmdan, elimide býrakma, bak bir daha söylüyorum cam açýk falan yatma. Kýþ da geliyor kazaklarýn da….. Eþhedü en lâ ilâhe illallah ve eþhedü enne Muhammeden abdûhu ve resûluhu” - 
Kadýným ? 
Birtanem ? 
Karýcým neden sustun ? 
Sevgilim ?

 

 

  Yorumlar

 
Seyyid Veysel Ekinci - Benim Aþkým Muhammede


ResimLi KuRban BayRamý KutLamaLarý....


Erkan Mutlu - Kerim Allah


Gitmek Unutmak DeðiLdir...


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 4 Eylül 2010 sohbeti izle 4. Bölüm


Müziksiz ilahiler - Dertli Dolap - Esat Aydoðan


AbduLLah AkbuLak 2015 iLahiLeri


Ramazan orucu ve oruç çesitleri


Dursun ALi ErzinCanLý --- SeccaDen KumLaRdý


Namaz Ýlahileri - Beþ Vakit Namaz


Abdurrahman Önül - Seydam Ýlahisi Dinle -


Abdurrahman Önül - Kime Seydam Diyeceðim 2011


2014~2015 Abdurrahman ÖnüL - AþKýn iLe


Abdurrahman Önül - Sýðýndým Sana


Sedat Uçan - ALLAH diyecegiz


Abdurrahman Önül - Zahid Sultan


Salavat ÇeþitLeri


Ertuðrul Erkiþi - Seni Gören Neylesin


Aþk-ý Ýlahi - Taleal Bedru


Sedat Uçan Allahu Allah


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe