Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 ALLAHýn sizin için biçtiði deðer Cennettir.Deðerinizi Düþürmeyin ??

ALLAHýn sizin için biçtiði deðer Cennettir.Deðerinizi Düþürmeyin ?? en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6374
ilahi dinle   Bir gün Ebüdderdâ hazretlerine bir kiþi gelerek dedi ki: - Benim kalbimde dünyaya karþý aþýrý sevgi var. Dünya, âdeta kalbimi iþgâl etmiþ. Kýldýgým namazlarda nûr göremiyorum. Ýbâdetlerimden bir tat, lezzet alamýyorum. Yâ Ebüdderdâ, ne olur beni bu hastalýktan kurtar!
Ebüdderdâ hazretleri bu kiþiye þu nasîhati yaptý:

- Sýk sýk hasta ziyâretlerine git! Cenâze namazlarýnda bulun! Kabirleri ziyâret et! Bu üç þeyi muntazam yaparsan bu hastalýktan kurtulursun. Sendeki dünya sevgisi yok olur, kalbin nûrlanýr, basîret gözün açýlýr.
Bu kiþi bildirilen üç þeye bir müddet devam etti, fakat kendi hâlinde herhangi bir degiþiklik hissetmedi. Bunun üzerine Ebüdderdâ hazretleri þöyle buyurdu:
- Öyle ise sen, cenâzeye bir hayvan ölüsüne gider gibi gitmiþsin! Þimdi söyleyeceklerimi iyi dinle! Hasta ziyâretlerine gittigin vakit, bir gün senin de onun gibi zayýf, hâlsiz, yataga uzanmýþ olacagýný düþün! Bir yudum suyu bile eline alýp içemeyecek, baþkalarýnýn yardýmý ile içebileceksin!
Bütün bu gerçeklere ragmen hâlâ dünyaya baglanmaktaki maksadýn ne? Görüyorsun ki, dünya zenginligi, insanýn bu hâle gelmesine mâni olamamaktadýr. Bunlarý, hastanýn yanýnda düþün ve nefsine þöyle de: "Þunun hâline bak, ibret al! Senin de sonun budur! O hâlde dünya muhabbetinden elini çek!"
Cenâze namazýna gittigin zaman düþün ki, bu kimseyi, bütün dünya ni"metlerinden ayýrmýþlar, tabutun içine koyup musalla taþýnýn üzerine býrakmýþlar. Yakýnlarý, çok sevdigi ve bütün ömrünü onlar için harcadýgý çocuklarý onu geriden seyrediyorlar.
Mezarlýga vardýgýnda, kabirde yatanlarýn hâlini düþün! Bir gün sen de onlar gibi olacaksýn. Nâzik bedenin çürüyüp böceklere yem olacaktýr.
Ey kiþi, iþte üç þeyi yaparken bunlarý düþünüp, kendini bunlarýn yerine koyarsan, kýsa zamanda bu tehlikeli hastalýktan kurtulursun.
O kiþi, bu nasîhatlere aynen uydu. Kýsa zamanda bu hastalýktan kurtuldu. Dünyadan tiksinmeye baþladý. Kalbi nûrlandý. Basîret gözü açýldý. Hakký bâtýldan ayýrdý. Bundan sonra bütün ömrünü, âhireti düþünerek, ona hazýrlanmakla geçirdi.
Ebüdderdâ hazretlerini gördügünde dedi ki:
- Allah senden râzý olsun! Kalb gözümün açýlmasýna, gerçekleri görmeme vesîle oldun.


 

  Yorumlar

 
Efendisinin kulaðýný çeken köle


Ömer Gümüstas - Kuran


Kuran-ý Kerim 76 Sayfa Dinle


Adnan Aydýn - Af Allahým


Kuran-ý Kerim 104 Sayfa Dinle


Mustafa BüyükarslaN__Bu Gece Kadir Gecesi...


Cemal Kuru-Gel Gel


DuaLar - Arabaya Binerken Okunacak Dua


Kýsmetini Beklemek


KandiLiniz Mübarek Olsun CanLar


Ey Ýman EdenLer - ( Bakara Suresi 183 )


Dursun Ali Erzincanlý - Bedrin Arslanlarý


Dursun Ali Erzincanlý - Elli Ýki Gün


Yemek Tarifleri - Havuç Dolmasý


KandiLiniz MübaRek OLsun


Peygamber Sevdalilari - Can Huseyin Can


Misafir Rýzký Ýle Gelir


Dursun Ali Erzincanlý - Asýrlýk Þiir


Allahim ..öyle bir gönül verki


Ahmet Baþak - Ýstanbulun Fethi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe