Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Allahýn Hoþnut Olmasý

Allahýn Hoþnut Olmasý,Allahýn -Hoþnut Olmasý,Allahýn -Hoþnut -Olmasý,Allahýn Hoþnut -Olmasý en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6459
ilahi dinle  
YENÝ Allahýn Hoþnut Olmasý


Allah`ý hoþnut etmenin yolu çok basit! Allah`ýn istediði gibi olmak ve emrettiði gibi yaþamak!

Bir de Allah`a size verdiklerinden dolayý þükredenlerden olursanýz Allah da sizden hoþnut olur!

Zümer suresi yedinci ayette `Eðer þükrederseniz sizden hoþnut olur` buyruluyor!

Allah`ýn yasakladýklarýndan uzak durmak[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] emrettiklerini yerine getirmek ve bir de þükretmek Allah`ýn sizden hoþnut olmasý için yeterli!

Ne var ki insanoðlu þükretme konusunda oldukça sýkýntýlý!Gözü hep yukarýlarda!

Verilenle yetinmek gibi bir haslet yok olmaya yüz tutmuþ durumda!

Ýnsanoðlu çoðu kez Allah tarafýndan verilen nimetlerin bile kendi bilgilerinden dolayý edinilmiþ kazançlar olduðu gibi bir saplantý içinde!

Bakýn bu durum Kur`an-ý Kerim de nasýl dile getiriliyor:

`Ýnsana bir zarar dokununca bize yalvarýr. Sonra katýmýzdan ona bir nimet verdiðimizde `Bu bana bilgimden dolayý verilmiþtir` der. Hayýr[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] bu bir denemedir fakat çoklarý bilmezler!`

Yani verilen nimete þükretmek yerine nankörlük içine girer!

Yine Kur`an-ý Kerim de ancak akýl sahiplerinin öðüt alýp düþündükleri vurgulanýyor.

Bir Allah dostu ise `Cehalet ehli ile kýt akýllýlar ibret alamazlar` buyuruyor.

Hem cehalet ehli olup hem de kýt akýllý olunca elbette ibret almamýz mümkün olmuyor ve þükredenlerden olacaðýmýza Rabbimizin verdiði nimetlere nankörlük edenlerden oluveriyoruz.

Lafa gelince hepimiz Allah`ýn bizden hoþnut olmasýný bekliyoruz ama iþ icraata gelince pek çoðumuz fire veriyoruz.

Peki[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] neden böyle oluyor?

Cehaletimiz yüzünden Ýslami deðer ölçülerinin farkýnda mý deðiliz?

Yoksa itikadi açýdan zaaf içinde miyiz?

Bize göre her ikisi de söz konusu!

Hem Ýslami deðer ölçülerinin farkýnda deðiliz hem de itikadi açýdan zaaflarýmýz var!

Oysa kendimize çeki düzen verebiliriz.

Önce Rabbimizin bizden ne istediðine bakýp[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] yaþantýmýzý ona göre düzenlememiz mümkün!

Sonra Rabbimizin bize verdiði nimetlere þükrederek Rabbimizin hoþnutluðunu temin etmemiz de mümkün!

Yani her þey bizim elimizde!

Ýyi bir kul olmayý becerebilirsek[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] epey mesafe almýþ olacaðýmýz açýk!

Kul olduðumuzu unutup büyüklük taslamaya devam edersek[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] iþte o zaman hiçbir güç bizi kurtaramaz

 

  Yorumlar

 
Adil Ýslamoðlu - Gülistan


Ýnsî ve Cinnî Þeytanlar


GRup HaCeGan --- ALLah De KaLBim ALLah De


Ali Ýnan - Yardým Ya Rasulallah


Ensar Kardeþler - Çay ilahisi


Akþam Ezaný - Medine


MeSut ÞimÞek___O GeLiyoR...


Fatih Çollak - Leyl Suresi


Resulullah gelecekten haber verdi


Seçmeler - Ey Dost Ýlahisini Dinle -


Tevazu


Dinde Kolaylýk


Dini Cizgi Film Namaz Önemi ve Nasýl Kýlýnýr Örnekli anlatým 1


Yusuf Ýslam - Allah Ýçindir


Karýnca Yuvasýný Daðýtmayýn


SaBah NamaZý - Namaz RekatLarý


Müziksiz ilahiler - Ey Aþýký Dildade


Düþünen sahip olduðu nimetin farkýna varýr


Ali Ercan Rehber Olan Kitabýmýz


Celaleddin Ada - Halkayi Zikir 2013


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe