Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Üç AyLarýn FaziLeti

Üç aylarýn fazileti nelerdir - üç aylarýn fazileti - üç aylar girdiðinde yapýlacaklar - üç aylarýn fazileti ve hakkýnda dini bilgiler - üç aylar - recep þaban ramazan - üç aylarýn önemi ve fazileti - 3 aylarda yapýlan ibadet Allah (c.c) katýnda diðer ibadetlerden kat kat üstündür. en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

3697
ilahi dinle  

 

Üç aylarda yapýlan ibadet Allah (c.c) katýnda diðer ibadetlerden kat kat üstündür. Üç aylar, mahzun gönüllere neþe ve sevinç kaynaðý olmak, yýkýk kalpleri mamur eylemek, insaný insan yapan, deðerine deðer katan bütün güzelliklerle bu feyizli anlardan nasiplenmek mevsimidir.

Receb'i "Allah'ýn ayý" olarak nitelendiren Peygamberimiz s.a.v.'e bunun hikmeti sorulduðunda buyurmuþtur ki:

"Çünkü bu ayda özellikle maðfiret boldur. Bu ayda halkýn kan dökmesine mani vardýr. Bu ayda Allah Tealâ peygamberlerinin tevbelerini kabul buyurmuþtur. Bu ayda peygamberlerini düþmanlarýndan korumuþtur."

"Receb büyük bir aydýr. Allah bu ayda hasenatý kat kat eder. Receb ayýnda bir gün oruç tutana, bir yýl oruç tutmuþ gibi sevaba kavuþur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapýlarý kapanýr. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapýsý açýlýr. On gün oruç tutana, Allah istediðini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, 'Geçmiþ günahlarýn affoldu' der. Receb ayýnda Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamý gemiye bindirdi ve o da, Receb ayýný oruçlu geçirdi. Yanýndakilere de oruç tutmalarýný emretti. (Taberânî)

"Þaban ayýnýn on beþinci gecesi (Beraat Kandili) olduðu zaman, gecesinde ibadete kalkýn, o gecenin gündüzünü (on beþinci günü) de oruçlu geçirin. Çünkü o gece güneþ batýnca Allah Tealâ (bizce kavranmasý mümkün olmayan bir keyfiyetle) dünya semasýna iner ve güneþ doðana kadar: 'Benden maðfiret dileyen yok mu, ona maðfiret edeyim. Benden rýzýk isteyen yok mu, onu rýzýklandýrayým . (Bir derde) müptelâ olan yok mu, ona afiyet vereyim.' buyurur."

Son derece haklý olarak "Onbir Ayýn Sultaný" diye adlandýrýlan, mahyalarýn bu aya özgü iltifatlarla donandýðý, evveli rahmet, ortasý maðfiret, sonu ise cehennem azabýndan kurtuluþ olan Ramazan-ý Þerif, bütün aylarýn içinde en nadide olanýdýr.

Oruç nimeti bu aya has olarak farz kýlýnmýþtýr. Kur'an -ý Kerim bu ayda indirilmiþtir. Bin aydan daha hayýrlý olduðu haber verilen Kadir Gecesi yine bu ayýn içinde gizlidir. Ayrýca bu ayda ifa edilen bir farzýn, diðer aylarda yerine getirilen yetmiþ farza bedel olduðu bildirilir.

..  

  Yorumlar

 
Rüyada adliye binasý görmek


Ahmet Baþak - Mekke-nin Fethi


MuhammeD'in DüÐünü Var Cennet'te


DamLa iLahi Grubu - Beni YaLnýz BýrakMa (mp3)


Murat Anlar - Kurban Olam


Duha Enes Ey Nebi


Caným Yavrum - DinLe


Mehmet KarakuÞ__2013__iLLe Hu...


Rüyada aðaç tekne görmek


Muzaffer Gürler - Gül Dibare


Sedat Uçan - Sevdasý Resul


Zara Havada Durna Sesi


Kubbet-üs Sahra - Kudüs


Mustafa Demirci - Muhammed Hürmetine


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 24 Aðustos 2010 sohbeti izle 2. Bölüm


TAHÝYYAT SURESÝ


Rüyada - FayanS Görmek...


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Mp3 SonaLbüm - Sami YuSuf - CricLe DinLe


Kuran-ý Kerim 52 Sayfa Dinle


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe