Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kötü Huyun ZararLarý

Kötü Huyun Zaralarý nedir - kötü huy nedir - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

4488
ilahi dinle  

Sýbgatullah Arvasi, , Allah adamlarýndan.

Bir gün ona sordular, (Kötü huy)lu olmaktan.

Buyurdu: (Kötü insan, kötü bilir herkesi.

Bulunmaz kendisinde, merhametin zerresi.

Nankördür, eþe dosta hiç deðildir vefakâr.

Bir iyilik yapsa da, sonradan baþa kakar.

Tanýmaz helal haram, sakýnmaz günahlardan.

Kimseyle geçinemez, incinir herkes ondan.

Hatta o, çok yapsa da nafile ibadeti,

Alamaz sevap ecir, boþa gider zahmeti.

Hadiste buyuruldu: (Kötü huylu kimseler,

Huylarý sebebiyle, Cehenneme girerler.)

Kötü huylu bir kiþi, benzer kýrýk testiye.

Ne yama kabul eder, ne de döner eskiye.

Öyle fenalýktýr ki kötü huy bir insanda,

Görmez iyiliðinin faydasýný mizanda. 

Ýster ki, baþkasýna zarar versin durmadan.

Zira böyle kiþiler, zevk alýr hep bunlardan.

Halbuki kuyu kazsa, birine, biri eðer,

Kazdýðý o kuyuya, evvela kendi düþer.

Vaktiyle garip biri, bir köyden geçer iken,

Bir fýrýna uðrayýp, ekmek ister içerden.

Velakin parasýný vermek istediðinde,

Bakar ki, hiç parasý kalmamýþ üzerinde.

Bir dilenci zanneder, fýrýncý onu o an.

Kalbinden geçirir ki: Býktým artýk bunlardan.

Bir ekmeðin içine, bolca zehir koyarak,

Verir o zavallýya, Allah'tan korkmayarak.

Hiç bir þeyden haberi olmayan o müslüman,

O zehirli ekmeði, alýp gider oradan.

Bir köye girdiðinde, rast gelir genç birine.

Askerden terhis olmuþ, dönüyormuþ evine.

Acýkmýþ olduðunu söyleyince genç kiþi,

Ona merhametinden, acýr ve yanar içi.

Fýrýncýdan aldýðý ekmeði verir ona.

Gönül rahatlýðýyla, devam eder yoluna.

Genç, orada oturup, o ekmeði yiyerek,

Yürür gider evine, hiç bir þey bilmeyerek.

Lakin baþlar içinde o zehirin tesiri.

Ve baþlar titremeye vücudunun her yeri.

Artýk son nefesini alýrken o genç adam,

Der ki: (Ben, köyümüze yeni girmiþtim ki tam,

Yolcunun birisinden, bir ekmek alýp yedim.

Ondan sonra baþladý titremeye her yerim.)

Bunu duyan fýrýncý, baþlar bir dövünmeye.

Der: (Eyvah, o zehiri ben koydum o ekmeðe.

Keþke yapmaz olaydým, yaptýðým iþ doðru mu?

Ben, kendi elim ile zehirledim oðlumu.)

Ne kadar piþman olup, üzüldüyse de içten,

Lakin oðlu olmuþtu, geçmiþ idi iþ iþten.

 

  Yorumlar

 
Ýnsaný Ateþ DeðiL Kendi GafLeti Yakar..


GRup HaCeGan --- Hu DemeK iSteR...


Grup Nasihat - Oglun Sehit Oldu


Dinimizde Yas Tutmak Var mýdýr?


2015 Yeni - ÝbrahiM SivaSi - SeNi Çok SeviyoRuz


Þimdi top devridir


Umut MüraRe - Duamsýn


Ýðne yaptýrmak, hastaya serum ve kan vermek orucu bozar mý?


mustafa yilmaz - collerdeyim


Muhittin Yurttaþ - Son Durak


Ali Ercan - Seher Yeli


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 2 Eylül 2010 sohbeti izle 4. Bölüm


Sedat Uçan - Gidemedim


Ali Ercan - Cansin-Ya-Resul-Allah


Mustafa Cihat - Sabah Olmaz dinle


Minik Dualar Grubu - Hayvanlara Dua


Ömer GüMüStAs - Abdulbaki Adi


Mustafa Topal - Mekkenin Daðlarý izle


YaSin KoneVi__2013__HasRetim Medine'Ye


Buðday Satýcýsý


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe