Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 SaLat-ý TeFRice NasýL OkunuR

sALATI TEFRÝCE NASIL OKUNUR - Abdestli okunmalý mý salat-ý tefrice - salat-ý tefrice hakkýnda dini bilgiler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5671
ilahi dinle  

Ýmamý Kurtubî Hazretleri bu dua hakkýnda þöyle demiþtir:
"Bir kimse, çok önemli bir iþinin veya önemli bir dileðinin gerçekleþmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanýn üzerinden çekilip gitmesi (kalkmasý) için, "Salât-ý Tefriciye"yi 4444 defa okuyup, bu mübârek Salâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç þüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradýnýn olmasý için hayýrlý bir kapý açar, hayýrlý bir sebep yaratýr ve ona muradýný verir ."

Daha birçok ulema kitaplarýnda bu dua üzerinde önemle durmuþlardýr.

Bu dua þöyle okunur:
Baþlamadan evvel samimi bir þekilde bir tespih miktarý istiðfar edilmelidir. Abdestli olunmasý þart deðilse de edep için daha uygundur. Ayrýca yüzün kýbleye dönük olmasý, zihnin meþgul olmamasý için gözlerin kapatýlmasý daha doðrudur.
Sonra ne niyetle okunuyor ise, kalben ona niyet edilir. Euzu besleme çekilerek dua okunmaya baþlanýr.
Belli sayýlara riayet ederek dualarýn okunmasý kiþileri disipline etmek içindir. Ayrýca nasýl bir kapýnýn kilidi, kasanýn þifresi varsa bu mükemmel sonuca ulaþabilmek için sözü edilen sayýlarýn kilit, þifre vazifesi göreceði ümit edilmektedir. Unutmayalým ki namazlarda tesbihatýmýzý belli sayýlarla yapmaktayýz.

Bu dualarýn bir defada okunmasý þart deðildir. Gücü yetmeyen bir kimse baþka kimselere de okutturabilir.

..  

  Yorumlar

 
SeDat UçaN --- SevDaSý ReSuL...


Sami Yusuf - istanbul Harbiye konserleri


laglag.org


PeCeLi BüLbüL - HavaR Himmet SeyDa


Sonbahar aðlatýr...


Anne - Mp3 DinLe


~ 2014 ~ GruP TaiF ~ BeytuLLahTa


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


Mehmet Yýlmaz - Gönül Açar


Zubeyir Haksever - ben ne cevap vereyim


2015 - Ammar AcarLýoÐLu - KaNdýrmaSýn YoLLar Seni


Ömer KoÇer..2014..MeKKe


Hicri YýLbaþý Nedir ?


Ýstanbul'un Fethi - Fatih Sultan Mehmet Han 1.Bölüm.Çizgi Film


Sultan Mahmut'un Put Yaktýrmasý


Yasin Konevi - Namaz


Muhammed Bilal Özkan - Güle Benzer Benim Seydam


Namaz Ýlahileri - Namaz Dinde Direktir


MeDiNe iLahi GRuBu --- AþK SüRGünüM....


Mehmet Emin Ay - Sordum Sarý Çiçeðe


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe