Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçıLaRımız
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 İlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep İlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLı
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EşReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDın
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ŞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Şems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkıN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destanı
 NamaZ DuaLaRı
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarı
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 YoLcuLuğa ÇıkaCak KimSeLeR.....

Yolculuğa Çıakn Kimseler__Yolculuğa Çıkarken Ne Okunmalı__Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dualar... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

4491
ilahi dinle  

İnsan, çeşitli sebeplerle yolculuk yapmak zorunda kalmaktadır
Bu seyahat, gerek ticaret maksadı ile olsun, gerekse hac vazifesini ifa gibi
ibadet düşüncesiyle yapılsın, İslâmî ölçülere uygun bir şekilde devam ettirilmelidir

Bilgisiz davranışlarla ve ölçüsüz hareketlerle yapılan sefer,
hayırdan uzak olur

Yolculuğumuzu Allah Resûlünün sünnetleri ile renklendirmeli,
İslâmî ölçülerle ahenklendirmeli ve dualarla bereketlendirmelidir

Şöyle ki:

a) Yolculuğa çıkacağında iki rek'at namaz kılmalı:

Sefer hazırlığı tamam olunca iki rek'at namaz kılmalı; birinci rek'atte Fâtihadan sonra "Kâfirûn" sûresini, ikinci rek'atte sûrei ihlâsı okumalıdır Güven içinde ve dinî ölçülere uygun biçimde gidip, salimen dönüş yapabilmek için duâda bulunmalıdır

b) Hane halkı ile ve dostları ile vedalaşma:

Gidip gelememek, gelip de bulamamak ihtimalini dikkate alarak
arkadaşları ile, komşularla ve hane halkı ile vedalaşmalı ve
"Sizi Allah'a emanet ediyorum" demelidir

Resûl-i Ekrem (s a v ), "Biriniz sefer (e çıkmayı) dilediği zaman
(din) kardeşleri ile vedalaşsın Yüce Allah, onların duaları sebebiyle,
muhakkak hayır ihsan edicidir" (1) buyurmaktadır

c) Yolculuk için yanında azık bulundurmalı:

Hayatımızın zarûri ihtiyaçlarından bulunan yiyeceklerden
yolculuk sırasında da âzâde kalamayız

Yemek için müsait bir zaman veya mekân bulmak da mümkün olmayabilir
Bu gibi ahvalde yanında götür-düğü azıktan yiyerek açlığını giderebilir

Hac yolculuğu gibi uzun süren bir seyahatte daha derli toplu olmalı,
hazır yiyecekleri veya hazırlan-ması kolay olan gıda maddelerini
beraberinde götürmelidir

d) Yanında ilaç, iğne ve iplik gibi şeyleri bulundurmalı:

Devamlı olarak veya arasıra kullandığı ilaçlarını yanına almalı;
sökülen bir yeri veya kopan bir düğmeyi dikmek için yanına
iğne ve iplik almalıdır

Vücudun mahremiyatını açığa koyan bir yırtık veya sökük ile
Hakk'ın veya halkın huzuruna çıkamayacak duruma gelirsek
iğne ve iplikle "setri avret" mükellefiyetini yerine getirmemiz mümkün olur

e) Yolculuk için iyi arkadaş edinmeli:

Yol arkadaşlığı için en uygun sayı, dört kişidir

Bunlardan birini yol emîri tayin edip, onun tâlimâtı ile disiplinli hareket ederler,
işlerini istişâre ile yaparlar

Biri imam olur, diğeri müezzinlik yapar ve üç kişilik bir cemâat
teşkil ederek namazlarını toplu halde edâ ederler

Ecdâdımız "Selirrefîk kablettarik" (2) vecizesini dikkate alarak
yoldan önce yoldaş tedarikine çalışırlardı

Toplu haldeki bu yolculukta arkadaşlar arasında iyi geçinmeye
özen göstermeli, yol refikimizin bir kusuru olursa müsâmaha ile
karşılamaya çalışmalıdır

f) Vasıtaya bindiğinde dua etmeli:

Vapur ve benzeri vasıtalara bindiğinde
Hûd sûresinin 41 âyeti bu-lunan "Bismillâhi mecrâhâ ilh " okumalı;

hayvana bindiğinde
"Elhamdü lillâhillezî sahhare lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinîn
ve innâ ilâ Rabbinâ lemünkalibûn" (3) duasını okumalıdır

g) Yolculuk için zaman tesbiti yapmalı:

İhtiyârî yolculuklarda seyahatini ayın (4) son üç günü gelmeden yapmalı;
gün olarak pazartesi veya perşembeyi tercih etmelidir

Peygamber (s a v ), bu günlerde sefere çıkmayı severdi (5)

h) Yolculuğunu hayırlı işlerle sürdürmeli:

Yapacağı seyahatin basit bir gezinti olmaktan çıkması için,
gerek yolculuk sırasında gerekse vardığı yerlerde hayırlı işler
ve faydalı sohbetler yapmaya azimli olmalı; fırsat bulduğu zaman
bu düşüncesini tahakkuk safhasına koymalıdır

i) Dilinden duayı eksik etmemeli:

İnsan, her zaman ve her yerde Allah'ın inâyet ve sıyânetine muhtaçtır
Bu ihtiyaç, yolculukta daha çok kendini hissettirmektedir

Yolculuk sırasında yapılacak dualara birkaç örnek vermek istiyoruz:

Korkulu yerlerde onbir ihlâs sûresi ile bir âyet-ül kürsî okumalı;

düşmanın zarar vermesinden endişelendiği zaman,
"Allâhümme innâ nec'alüke fî nühûrihim ve neûzü bike min şürûrihim"
duasını tilâvet ederek Cenâb-ı Hakk'a iltica etmeli;

seyahat dönüşünde
"Âyibûne, tâibûne, âbidûne, li Rabbinâ hâmidûn" duasını okumalı;

memleketine geldiği ve karşıdan şehri gördüğü zaman
"Allâhümme'cal lenâ bihâ karâren ve rızkan hasenen" diye
niyazda bulunmalıdır

(1)Ezkâr-ıNevevî,sh 196
(2) Mânâsı: "Yoldan evvel yoldaş iste"
(3) Ezkâr-ı Neveviyye, sh 197
(4) Gök ayını kast ediyoruz
(5) Şir'atül-İslâm, sh 368

 

  Yorumlar

 
Namaz ilahileri - Namaz Kılalım Namaz


Bekir BÜYÜKBAŞ - İkindi Namazı


ilahi sözleri - Bugünün yarını var


Bedirhan Gökçe - Ihlamurlar


Kenan Güngör - Yetim Kaldık


Mahmut Durgun - merhaba ya merhaba


iLahi - Mekke


Celaleddin Ada__2013__Hangi Bahçanın GülüSen....


Ali Ercan - Ne Fayda


Mustafa Yılmaz - Arafat Dağı


Seçmeler - Funda Arar - O Gece Sendin Gelen İlahisi


Senai Demirci - Kainatın Mayası


Sesli Kuran-ı Kerim - Maide Suresi


Şahsi işler


Emrullah Coşkun - Bir Gün


KaLbim İman Nedir ?


Abdurrahman Önül - Can Ahmede


SaLı Günü DuaSı


Mahmut Durgun - Abdulkadir Geylani İlahisi Dinle


KadiR Gecesine Özel Tebrik Kartlar...


GüLLer Açmış RavZasında iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLı - Hz. ALi'nin DuaSı


RebiüLevveL İLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayının İbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayı Nedir ?


RebiüLevveL Ayımız Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaĞıda Bir Yüce DaĞdır iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aĞLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiĞim


aSKer DuaSı - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaĞiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mı Ya Rasulallah


Ağlaya Ağlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe