Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 KaRdeÞim SeN ÖzgüRSün___

Kardeþim Sen Özgürsün Þiiri__Kardeþim Sen Özgürsün Þiiri DinLe en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

8354
ilahi dinle  

Þehid Seyyid Kutub tarafýndan yazýlmýþ þiir Kendisine Allah'dan Rahmet diliyoruz ..

KARDEÞÝM SEN ÖZGÜRSÜN

Kardeþim sen parmaklýklar ardýndada olsan özgürsün - Kardeþim sen pýrangalara vurulsanda özgürsün

Sen Allah'a baðlandýðýn zaman - Sana Kölelerin tuzaðý ne zarar verebilir ki

Kardeþim karanlýðýn ordularýný kökten sileceksin - Ve bununla yerüzünde yeni bir fecr doðacak

Sen ruhunu bu fecrin doðuþuna teslim et - O zaman fecrin bizi uzaktan karþýladýðýný göreceksin

Kardeþim Muhakkak ki ellerinden kanlar akmýþtýr - ve zillete mahkum olmaktan yüz çevirmiþtir

Muhakkak ki bir gün o þehadet aþýklarý - Ebediyet kaný ile Cennete yükselecektir

Kardeþim sana ne oluyorki savaþtan býkmýþsýn - Omuzundan silahýný atmýþsýn

Söyle bana kim fedakârlýk edecek ve yaralarý kim saracak - Ve yeniden sancaðýmýzý kim dalgalandýracak

Kardeþim Muhakkak ki ben bugün sarsýlmaz dayanaða sahibim - Ve yerlerine dayanmýþ daðlarý,kayalarý parça parça ederim

ve yarýn bu silahýmla bozgunculara karþý savaþacaðým - Taki yeryüzünden yok edinceye kadar

Ben Rabb ve din için intikam alacaðým - Yýlmadan Resul ve sunnet üzerine devam edeceðim -

Ya dünyayý kuþatacak zafer - Yada Allah'a sunulacak þehadet

Kesinlikle Kardeþim ben savaþtan yýlacak deðilim - Silahýda atacak da deðilim

Þayet kardeþim ben ölürsem þehidim - Sende övülmüþ bir zaferle devam edersin

Muhakkak ki ben emin bir þekilde - Yýldýzlarýn Rabbý olan Allah a giden yol üzerindeyim

Ýster beni affedin ister beni cezalandýrýn - Muhakkak ki ben verilen ahde eminim

Kardeþim yürü tereddüt etmeden arkana bakma - Senin yolun kanla boyanmýþtýr

Oraya buraya aldýrýþ etme - Allah'dan baþkasýna boyun eðme

Kanadý kýrýk bir kuþ deðiliz ki - Bundan dolayý zelil görünüp öldürülelim

Adým adým çarpýþmaya çaðýran - Kanlarýn sesini iþitiyorum

Kardeþim benim üzerime aðlarsan - Benim kabrimi o içten damlalarla ýslatýrsan

Ufalanmýþ kemýklerden kendýne meþale oluþtur , Ve ýþýðýyla yaklaþan zafere doðru ilerle

Kardeþim biz ölürsek sevdiklerimize kavuþacaðýz - Rabbýmýzýn bahçeleri bizim için hazýrlanmýþtýr

Muhakkak ki o Cennetin kuþlarý etrafýmýzda kanat çýrpacaktýr - Ebedi diyar bizim için nekadar hoþtur

Seyyid Kutub

..  

  Yorumlar

 
AhMet BaÞak - GönLümün MihmaNý


Yakup Kilic - Aurferstehnungstag


KadiR GeceSi'nin Zamaný__


Dursun Ali Erzincanlý -- Nat-ý Þerif


Fatih Dur - Ne Zaman Anarsam Seni


Mahmut iþýk - Allahu Allah


Dursun Ali Erzincanlý - Inþirah Duasý


Rüyada bahar çiçekleri görmek


2015 - ÜnaL DoÐan - GüL aÇar ( Süper )


Ahmet turan - Affet-gunahimi


2015 Yeni aLbüm - Muzaffer GürLer - Ya Muhammed Esqa DiLan Ramezane


2014 - BeRat KandiLi


Muhammed Ýlhan - Veysel Karani


Mustafa Demirci Yüce rabbim nerdesin


Dini Sohbetler - Cübbeli Ahmet Hoca [Sagopa Kajmer Hakkýnda]


Umut MüRaRe - Hosgeldiniz


MevLana - Ýyiliði ve Ýhsaný


Kur'an-ý Kerim'e Karþý GörevLerimiz NeLerdir.?


MuStaFa DuRSun --- Ya MuhammeD...


MusLum Gurses - ezan dinle


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe