Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 DuRSun ALi ErzinCanLý__Hz VahÞi...

Dursun Ali Erzincanlý Hz Vahþi__Dursun Ali Erzincanlý Hz Vahþi DinLe__Dursun Ali Erzincanlý Hz Vahþi Þiirini DinLe.. en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

8074
ilahi dinle  

"HZ. VAHÞÝ"

Affetmek, büyüklüðün þanýndandýr...
Ve Allah, en büyüktür.

Her insanýn içinde hakka ve hakikate mýzrak atan bir vahþi vardýr.
Kimi o vahþiyi Allah'ýn kelamýyla tanýþtýrýr ve ölene dek nur nebinin nazarlarýnýn hasretiyle yaþar..

Fahr-i kainat efendimizin en acýlý günlerinden biri hiç kuþkusuz "Uhud Savaþý" günüydü! Birçok ashabý ile beraber çok sevdiði amcasý Hz. Hamza o gün þehit olmuþtu.HEM DE NE ÞEHÝT! Uzuvlarý kesilmiþ, ciðerleri çýkarýlmýþ bir þehit!
Efendimiz (s.a.v) o gün öyle bir acý yaþamýþtý ki; ne zaman uhud gününü ansa, " o gün, ölmek için güzel bir gündü" buyururdu!

Uhud savaþý bitmiþ herkes evine dönmüþtü. Efendimiz (s.a.v) Medine'ye girdiði zaman her yerden feryatlar yükseliyordu. Her eve ateþ düþmüþtü.Efendimiz (s.a.v) Hz. Hamza'nýn evine gelince hýçkýrýklarla aðlamaya baþladý ve þöyle buyurdu:

''Her þehidin aðlayaný var ama, benim amcamýn hiç aðlayaný yok!.."

Rasulullah'ýn aðlamasýný ve bu sözlerini duyan sahabe-i kiram kendi þehitlerine aðlamayý býrakýp Hz. Hamza'nýn evine koþtular ve Rasulullah'ýn (s.a.v) acýsýný paylaþtýlar. iþte bugünün, bu acýnýn mimarlarýndan biri de Hz. vahþi'ydi..

O uhud'a gelirken köleydi. Efendisi eðer Hamza'yý öldürürse onu kölelikten azad edecekti ve servete boðacaktý.. Hz vahþi mýzraðýný hürriyet ve dünya malýnýn dýþýnda nelere mal olacaðýný bilmeden fýrlattý. Mýzrak Hz. Hamza'ya þehitlerin efendiliðini sunmuþtu. Hz Vahþi'ye ise ömür boyu sürecek piþmanlýðý !!

 

..  

  Yorumlar

 
Orhan Hakalmaz - Güllerin Efendisi


Ender Tekin__Sana Yandým


Grup Mavera - Gönüller Uyandý


CanSýn...


Sedat UçaN --- RahMeyLe...


Rüyada baca görmek


Ateþ Lazým Oldu


ÇanakkaLe TürküSü


ÖLÜM VAR ÖLÜM ÝLahi Sözleri


Ahmet ÇALIÞIR - Nura Garkoldu


Mustafa Gümüþ - Yaralýyým


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 4 Eylül 2010 sohbeti izle 1. Bölüm


Ertuðrul Erkiþi - Hüsran


Grup Kardelen - Ahu Zar


Ramazan Bayramý


aLbüm 2014 - Abdurrahman ÖnüL - Efendimiz


Osman Tutuk - Gül Sultaným 2012


Allah Allah Dedikçe ilahi sözleri


hakan baran - peygamberim


Küçük Abdurrahman - hak bir diyelim dinle


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe