Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Elveda Ramazan, HoþGeldin BayraM__

Elveda Ramazan, HoþGeldin BayraM__Elveda Ramazan ve Hoþgeldin Bayrama özel yazýlar... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6443
ilahi dinle  

 

Hani insan yolcusunu bekler ya...


Ýstasyon týklým týklým insan dolu, kimisi yolcusunu bekliyor, kimisi yolcusunu uðurluyor. Aðlayan, gülen yan yana duruyor. Ýþte arife günü, yolcu trenini bekleyen istasyon gibi... Herkes Ramazan'ý uðurlayýp bayramý karþýlýyor.

Nihayet trenin sesi duyuldu! Bir kaynaþma, bir hareketlilik... Herkes yakýnýný karþýlama telaþýnda. Tren gelip durunca kapýlara, pencerelere koþulur. "Beklenen" geldi mi? Elbette gelecek. Ve geliyor. Kimisinde sevinç gözyaþlarý, kimisinde tebessümler. Sessiz ve sakin olan istasyon, adeta canlandý. Ýstasyon binasýnýn taþlarý dahi heyecanlandý. Ýþte arife günü böyledir. Bu heyecanla bayramý bekliyoruz. ALLAH'ým, emrine uyduk, becerebildiðimiz kadarýyla ibadet ettik, oruç tuttuk, namaz kýldýk, zekat verdik. Herhalde bunlarýn mükâfatý olarak ALLAH'ým sen de bize bayramý verdin. Çok þükür. Þu yarým yamalak dünyada dinle böyle bütünleþmek insanýn en büyük saadeti. Sevinmek insanlarýn hakkýdýr. Hep beraber sevinmenin tadý da bir baþkadýr. "ALLAH için iþleyiniz, ALLAH için çalýþýnýz, ALLAH için görüþünüz, O'nun rýzasý dairesinde hareket ediniz."

Bayramlar, insanlarý kaynaþtýrýp bir araya getiren güzel vesilelerden biridir. Ýnsan ruhu her zaman dinle bütünleþmek ister. Dinî bayramlarda bu bütünleþme açýkça görülür. Bayram havasý, Müslümanlarýn içinde esmeye baþlar... Ýnsanlarýn iyilik duygularý kabarýr. Aðlayanýn gözyaþýný silmek ister insan. Kanayan yara varsa derman götürür. Böylece insanlar birbirlerine daha çok yaklaþýr.

Bir bayramda, yolda giderken karþýmdan gelen þahýsla dargýn olduðumu hatýrlýyorum. O kiþi beni görünce yolunu deðiþtirerek benden uzaklaþmak istedi. Bayramýn verdiði neþve ile ona el salladým. Selam verdim. O da yanýma yaklaþtý. Tokalaþtýk, bayramlaþtýk, tebessüm ettik... Bayram, kardeþlik duygularýmýzý galeyâna getirdi. Bayramlardaki bu duygularý baþka günlerde bulmak mümkün deðil. Bayram, hava gibi, su gibi her eve, herkesin gönlüne girer.

Bayramlarý sünnet ölçüsünde geçirmek ibadettir. Güzel koku sürünmek, güzel giyinmek, hediyeleþmek sünnettir. yegenim, cebinden çýkardýðý bir tek þekeri bana uzattý, dedi ki: "Bugün bayram. Sana þeker veriyorum." yegenimin küçücük elini tutup öptüm. Hadis-i þerifte mealen, "Hediyeleþiniz. Hediyeleþmek muhabbeti artýrýr." buyruluyor.

Þu dilenci bayram yapabiliyor mu? Hasta, fakir, bayram yapabiliyor mu? Hastanede yattýðýmda doktor, yanýmdaki hastaya, "Seni taburcu edeceðiz." dediðinde yaþlý haným yalvarýrcasýna, "Doktor bey, ben iyileþmek istemiyorum. Ben ölmek istiyorum. Beni taburcu ederseniz nereye gideceðim? Huzurevinde yattým, huzur bulamadým. En yakýnýmdan fayda göremedim. Hayat bu ise ben bu hayatý istemiyorum." dedi. Bu durumda olan insanlar için hangi bayramdan söz edebiliriz? Boynu bükük yetimler, aðlayan ihtiyarlar, sürünen gençler bayram arýyor. O bayramý bulduðumuzda hepimiz bayram edeceðiz.

Bayramlarý ALLAH bize nasip ediyor. Biz de o bayramlarýn kýymetini bilmeliyiz. Bayram; sevinmektir. Sevinenlerin sayýlarý arttýkça bayramlar bayram olur. Bayramlarda ne kadar insan sevindirirsek, bayramlarýn tadýný o kadar çýkarýrýz. Bayramdan sonra Ramazan'daki hayatýmýzý ömrümüzün her noktasýna serelim.

....Bayramýnýz mübarek olsun....

..  

  Yorumlar

 
Chatkalbim


Su kadar deðeri yok


Mustafa Cihat - Seni Anlatamam dinle


Sami ÖZER - Divane Gönlüm - Yüzün Nuru


Erkan MUTLU - Allah Hu


KenzüL ArS Duasýnýn Fazileti__


Ýmaný Olmayanýn Hayrý


Talip Altin - Babacigim


Muhammed Ýlhan - Devem


Muhammed iLhan - Secdem Sanadýr


Fitre Kimlere Verilir....


mustafa yilmaz - selam sana uhut dagi


MuzaffeR GürleR__Senin Aþkýn...


2015 Yeni - ÝbrahiM SivaSi - AffeT


Peygamber Güllleri__Yetim Kýz....


ÜzünTü HaLinde OkunaCak Dua


ZikirLi mp3 iLahi DinLe


Grup Kýr Çiçekleri - Gurbet dinle


BeDiRHaN GöKÇe - TuT eLLerimdeN


Namazda erkek mi var ki kadýn kapanýyor


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe