Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 TebrizLi ÞemS'ten ÝnciLeR....

TebrizLi ÞemS'ten ÝnciLer__Þems'ten Ýnci Sözler__.Þemsi Tebrizi den sözler... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5474
ilahi dinle  

Âþýklarýn sana can armaðaný getirseler bile

Baþýn için hepsi de Kirman'a kimyon getirmiþ olurlar

Bu gönül iþidir, kafa iþi deðil

Lâle eðer þaþkýnca gülmeseydi

Ýçindeki karanlýðý kim görürdü

O her ne kadar kendi kanýna bulanmýþtýr ama

Bu da kara kalpli olmasýnýn cezasýdýr

Akýl kiþilerin baðýdýr aþk bu baðlarý çözer

Akýl der ki taþkýnlýk etme Aþk da teklifsiz davran der

Dosta böyle yaparsan düþmana ne yaparsýn

Bir yerde yer yer sýzmýþ kanlar görürsen

Bil ki benim gözümden damlamýþtýr

Þaþarým seven insan nasýl uyur

Âþýka her türlü uyku haramdýr

Bir gün hayalin bana geldi vuslatinin þarabiyle mest oldum

Uzun bir gece boyunca sarýlarak yattýk sabahýn yüzü parlayýnca ayrýldýk

Senden ayrýldýðýmdan beri gözlerim karardý

Gözlerimin bulutlarýndan yaðmurlar gibi yaþlar aktý

Muma koþan pervane de bu sevdadan gitti

O nura koþtu ama ateþe düþtü

Nergis gözlerime kötü bakýþlarla bakýyordu

Onu kendi varlýðýnýn çemberinden görüyordu

Býrakmýyorum ki gönülde düþünce olasýn

Ýstemiyorum ki gözlerde deðersiz kalasýn

Seni canýmda saklýyorum gözümde gönlümde deðil

Tâ ki son nefesime kadar bana yâr olasýn

Geceye dedim ki uzan uzanabildiðin kadar

Þimdi o dolunay uykudadýr

Konuk sahibi herkese ziyafet çekti

Âlemlere rahmet olsun diye cihaný doyurdu

Esrar hazinesinin düðümünü çözmek için

Muhammed'in (s.a.v) elinden ve gönlünden baþka bir anahtar yoktur

Hoþgörürlük gözü ayýplarý görmekten körleþtirir

Öfkeli bakýþlar her kötülüðü açýkça görür

Baþkalarýna baktýðýn gözle Leylâ'yý nasýl görebilirsin

Onu göz yaþlarýnla tertemiz yýkamadýkça

Yüreðim aþk ateþinden kebap olmuþtur

Çehremin rengi ciðer kanýndandýr

Dostun dudaðýnýn suyu þarabýmdýr

Artýk beni kýnamayýn; bana akýl öðretmenin ne yeri var

Dikkat et ki, onun vuslatý herkesin eline geçmez

Þeriat kadehinden sarhoþlara süt vermezler

Orada dünya heveslerinden geçmiþ erenler dem çeker

Kendine tapanlara tek bir yudum bile vermezler

Hazret! Kuran'ýn gelini, ancak iman ülkesinin savaþtan

Korunmuþ olduðunu görürse peçesini açar

Mademki nefsini bilmekte herkes gafil

Ne olurdu bilseydim kimlerdir cahil

Diyelim ki, þüpheden kurtuldun en sonunda

Taptýðýn þüphe putu yerinde durmaktadýr

Güneþin ýþýðýna bir zarar gelir mi hiç

Göremezse ne çýkar kör Yahudinin gözü

Aslanýn diþlerini açýk gördüðün zaman

Sakýn gülüyor sanma sana, o korkunç aslandýr

Ey can bana bir görün bitmeden son nefesim

Ýþimi çabuk bitir, artýk kesilsin sesim

Her iþin belirli vakti gelip çalmadýkça

Dostlarýn sana yâr olmasýndan bir fayda göremezsin

Zabitliðin düzeni, teþbih ile, din ile, mabetledir

Zünnâr, küfür ve meyhane de aþkýn saðlamlýðýný gösterir

Ýman küfür, küfür de iman olmadýkça

Hakkýn bir kulu, hakkýyle müslüman olamaz

Gelip geçici güzelliklere erenlerin gönül baðlamasý imkânsýzdýr

Taklit ehlini müslüman saymak nasýl olur

Dosta eriþmek için durmadan koþuyorum

Ömrüm sona yaklaþtý ben hâlâ uykudayým

Diyelim ki kavuþtum nihayet sevgiliye

Ya o geçen günleri ben nerede bulayým

Dürüstlük bir þehirdir, ben de o þehrin sultanýyým

Onda kendim yaþayayým, kendim öleyim, kendim korunayým

Onu sevdiðim için bütün karalarý seviyorum

Onun sevgisi ile kara köpekleri bile seviyorum

..  

  Yorumlar

 
Sepetle Giden Hurmalar


Mustafa Cihat - Amenna Tut Elimizden


Nihat Hatipoðlu - Hz. Hasan 2011 Sahur Özel 1 bolüm


DaniMaRKaLý GeLin.....


Le Coran - ezan dinle


Sana o mu'cize yetmez mi


KandiLiniz Mübarek Olsun


Yusuf Gurbet - Aynalar


Beyaz Güvercinler - Sevgili Peygamberim


Ahmet ZeyD Tetik - Bir AdýM KaLdý


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


AnneM.....


Ahmed Sarýkaya - Hakký Zikret Daima


Minik Dualar Grubu - Anneme Dua


Abdulhamit Tutkun - Tevbe Eyle


Mustafa CeceLi - Ýftar Duasý


Mehmet Emin Ay - Gelin Allah Diyelim


KaDir GeceSi DuaSý


Rüyada aðaç yonucusu görmek


Cocuklar ve bilmiyenler icin Namaz nasil kilinir 6. Bölüm


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe