Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 2013 Fitre Miktarý Ne Kadar...

2013 Fitre Miktarý Ne Kadar__2013 Fitre Miktarý Ne Kadar Verilecek__2013 Fitre Miktarý Ne Kadar Hakkýnda Dini Bilgiler.... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

4456
ilahi dinle   Din Ýþleri Yüksek Kurulu, fitre miktarýný asgari 9.25 lira Dokuz lira yirmi beþ kuruþ olarak belirledi. Kurul, ancak herkesin kendi hayat standartlarýna göre asgari günlük gýda harcamalarýna denk düþecek bir meblað vermesini tavsiye etti.
Temel ihtiyaçlarýnýn dýþýnda belli bir mala sahip olan Müslümanlarýn Ramazan ayýnda fakirlere verdikleri sadakaya “fýtýr“ sadakasý denir. Baþýn ve bedenin zekatý olarak da bilinir. Buna “fitre“ de denilir.
Fitre, evdeki kiþi sayýsýnca verilir. Ramazan bayramýndan önce bir bebek doðsa evin reisinin onun için de fitre vermesi gerekir. Dinimizde zengin olan kimsenin, hem kendisinin, hem de erginlik çaðýna gelmemiþ olan çocuklarýnýn fitrelerini vermesi vaciptir.
Fitre, Ramazan ayýnda fakirlere verilen bir sadaka olduðu için fitrenin bayramdan önce verilmesi en güzel davranýþtýr. Çünkü fitre vermenin amacý, fakirlerin bayram hazýrlýðý yapabilmelerini ve bayramý neþe ile karþýlamalarýný saðlamaktýr. Fitre, bayram günü veya daha sonra gecikmeli olarak da verilebilir. Fitre verirken niyet etmek önemlidir.
Yüksek Kurul’un bu yýlki fýtýr sadakasý (fitre) miktarýnýn saptandýðý kararýnda, fitrenin Ramazan bayramýna kavuþan ve temel ihtiyaçlarýnýn dýþýnda belli bir miktar mala sahip olan Müslümanlarýn kendileri ve velayetleri altýndaki kiþiler için yerine getirmekle yükümlü olduklarý mali bir ibadet olduðuna iþaret edildi.
Fitre ile her Müslümanýn, ihtiyacý olan yoksullara az da olsa bir þeyler verebilmenin ve yardýmlaþmanýn sevincini yaþadýðý vurgulanan kararda, fitrenin zekattan farklý olarak, daha geniþ bir mükellef kitlesi tarafýndan yerine getirildiði ifade edildi.
Fitrenin Müslüman toplumlarýn neredeyse tamamýna yakýn bir kesimi tarafýndan veriliyor olmasýný da dikkate alan Kurul, hem fitrenin asgari miktarýný belirleyen hadisleri hem de ülkenin sosyo-ekonomik þartlarýný ve bir kiþinin günlük asgari gýda ihtiyacýný göz önünde bulundurarak fitre miktarýnýn 9.25 TL olarak belirledi.
Kararda, bu miktarýn, “asgari miktar” olduðu, fitrede verilecek meblað konusunda bir üst sýnýrýn olmadýðý vurgulanarak, herkesin kendi hayat standartlarýna göre asgari günlük gýda harcamalarýna denk düþecek bir meblaðý vermesi tavsiye edildi.
Fitrenin, gýda gibi ayni olarak veya para þeklinde nakdi olarak ödenebileceði kaydedildi.

..  

  Yorumlar

 
YeNi aLBum - YaSin KoneVi - Havar GeyLani


Veysel Ekinci__Bu Hasret Bitermi....


__HaSaN DuRSuN__


ismail Coþar - Eriþmezse eðer La Taknetu'dan


Bedirhan GÖKÇE - Ben Böyle Olmamalýydým


Dursun Ali Erzincanlý - Yalnýzca Gözler


Fikret ErKaya - LaiLaheillallah


Mustafa Yýlmaz - Sevdim Seni Mabuduma


Celaleddin Ada__2013__BaðDat.....


Sesli Kuran-ý Kerim - Fatiha Suresi


Abdullah Sevinçkan - Dünya


Kalksam Ve Dirilsem


Dursun Ali Erzincanlý - Elli Ýki Gün


Yeni Mp3 - Ammar AcarLýoðLu - Haberin Var Mý DinLe (2015)


MürSeL TunceR 2015 iLahiLeri


Uyan Çavuþ tiz uyan


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Esmaül Hüsna 99


2016 - KemaL Faruk - KendiNe GeL DinLe


Mustafa Gümüþ - Can Ahmedim


KaDir Geceniz Mübarek OLsun


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe