Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Fitre Kimlere Verilir....

Fitre Kimlere Verilir__Fitre Verilecek Olan Kimseler__Fitre Kimlere Ne Zaman Verilir__Fitre Kimlere Verilir Hakkýnda Dini Bilgiler.... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

4296
ilahi dinle  

Fýtýr sadakasýnýn sarf yerleri ile zekâtýn sarf yerlerinin ayný olduðu hususunda fakihler görüþ birliði içindedirler.

Buna göre, zekât verilemeyen kimselere fitre de verilemez. Þu kadar var ki, gayri müslimlere zekât verilemeyeceði noktasýnda bilginler ittifak etmiþ olmakla birlikte, Ebû Hanîfe’ye göre Ýslâm ülkesi vatandaþý olan Ehl-i kitaba (zimmî) fitre verilebilir. Ebû Yûsuf’a ve fakihlerin çoðunluðuna göre ise zimmîye fitre verilemez.
Hanefî mezhebinde Ebû Yûsuf’un görüþü fetvada esas alýnmýþtýr.
Kendilerine fitre verilemeyecek kiþiler þunlardýr:

 Dinen zengin sayýlanlar,

fitre yükümlüsünün zevcesi, usulü (ana-babasý, dede ve nineleri), fürûu (çocuklarý ve torunlarý),

bakmakla yükümlü olduðu yakýnlarý.

Zenginlik hakkýnda deðiþik ölçüler belirtilmiþtir;

Hanefîler’e göre, artýcý nitelikte olsun olmasýn nisab miktarý malý olan kiþiye fitre verilemez.


Fitre verilirken, mükellefin bulunduðu yerdeki fakirlere, uzakta otursalar da fakir akrabalara, iyi ahlâk sahibi ve geliri giderini karþýlayamayanlara öncelik verilmelidir.


Bir kimse fitresini bir fakire verebileceði gibi, birkaç fakire de daðýtabilir. Ayrýca birçok kiþi de fitrelerini bir fakire verebilirler.

 

  Yorumlar

 
Mustafa Dursun - Onu Anayým


MeSut Kurtiþ - SevGiLi Mp3 DinLe


Alpaslan Kaya__GeL Bekletme Ya Resulallah


Cübbeli Ahmet Hoca - Ramazan-ýn 9. Günü - 9 Aðustos 2011


Güzel Sözler - Acý


Dursun Ali Erzincanlý - Ashab-ý Muhammed


Sedat Uçan - Kabristan iLahisi


Rüyada insan vücudu görmek


Yusuf Gurbet - Ey Allahým


Kenan Güngör - Yetim Kaldýk


Birol Yýldýrým - Hak yoluna gidenlerin


Ömer Gümüstas - Kuran


Ýftar Esnâsýnda Edilecek Dua


Erdoðan Arabul - Dertli Daðlar


Fatih Öztürk - Canim Medinem


Veysel Ekinci....Uyanmadýn


Niçin Evlenmiyor


Aþýk Ýmam - Bekliyoruz


Mustafa cihat - seni bulsam


Bir Hasret Kokusu - Abdurrahman ÖnüL


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe