Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ümmü ZeR__FoN Müziði.....

Ümmü Zer Dini Fon Müziði__Ümmü Zer Fon Müziði DinLe__En Güzel Dini Fon Müzikleri Ümmü Zer DinLe..... en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

12866
ilahi dinle  

 

ÜMMÜ ZER

Þiir gibi bir ev Yeryüzünün en saadetli evi Efendimiz ve Aiþe annemiz 11 kadýnýn hikayesini anlatýyor annemiz Yemenli 11 kadýnýn hikayesi Bu kadýnlar bir araya gelmiþ kocalarýnýn hallerini anlatýyorlar Ama önce kesin söz veriyorlar Hiç birþey gizlemiyecekleri hususunda Ve birinci kadýn baþlýyor Benim kocam yalçýn bir daðýn baþýndaki zayýf bir deve gibidir Kolay deðil ki çýkýlsýn semiz deðil ki götürülsün Sert mizaçlý huysuz gururlunun birisidir Ýkinci kadýn anlatýr Ben kocamýn kötü huylarýný anlatmak istemem korkarým Eðer anlatmaya baþlarsam Büyük küçük herþeyini söyleyip geriye hiç bir þey býrakmamam gerekir Bu da kolay deðil vakit yetmez Sýra üçüncü kadýndadýr O da kocasýný kötüler Benim kocamýn boyu uzundur ama aklý kýsa Konuþursam boþanýrým Konuþmassam muallakta kalýrým Dördüncü kadýn kocasýný över Benim kocam tihama gecesi gibidir Ne sýcaktýr ne soðuk Ne korkulur ne de usanýlýr Söz beþinci kadýndadýr Kocam içeri girince pars Dýþarý çýkýnca arslan gibidir Bana býraktýðý ev iþlerinden hesap sormaz Altýncý kadýn anlatýr Benim kocamda yedimi üst üste katlayýp yer Çok yer içtimi sömürür Yiyip içmekten baþka bir þey düþünmez Yedinci kadýn bir ah çeker Benim kocamýn iþi sadece beni dövmektir der Baþýmý yarar vücudumu yaralar Bunlarý yapmak için eline ne geçerse kullanýr Sekizinci kadýn kocasýný tavþana benzetir Ve bir cümle ile anlatýr Güzel kokulu bitki gibi hoþ kokar Dokuzuncu kadýn anlatýr Benim kocam boylu postludur evi rahattýr Ocaðýnýn külü çoktur Evi meclis gibi bir adamdýr Misafir perverdir Onuncu kadýn anlatýr Benim kocamda maliktir Akýl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir Onun çok devesi vardýr Develer kesilmek üzere bekletilir Ve söz onbirinci kadýndadýr Söz Ümmü Zer'dedir Ebu Zer'in hanýmý fakat Ebu Zer Rifari deðil Söz ümmü Zer dedir Kocam Ebu Zer di ama ne Ebu Zer Ebu Zer beni Þýp denen bir dað kenarýnda Bir miktar davarla geçinen bir ailenin kýzý olarak gördü Kulaklarýmý ziynetlerde doldurdu Beni hoþnut kýldý Kendimi bahtiyar ve yüce bildim Beni atlarý kiþneyen develeri böðüren Ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan Müreffe ve Mesut bir cemiyete getirdi Ben onun yanýnda söz sahibiydim Hiç azarlanmadým Akþam yatar sabaha kadar uyurdum Doya doya süt içerdim Bir gün Ebu Zer evden çýktý Her tarafta süt tulumlar yað çýkarýlmak için çalkalanmaktaydý Yolda bir kadýna rastlar Kocam bu kadýný sevmiþ olacak ki beni býraktý Onunla evlendi Ondan sonra bende bir baþkasýyla evlendim Oda iyi bir adamdý Bu kocamda bana Ey Ümmü Zer ye iç yakýnlarýna ihsanda bulun derdi Buna raðmen ben bu ikinci kocamýn bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zerin en küçük kapýný dolduramaz Yemende 11 kadýnýn hikayesi bitmiþti Efendimiz Aiþe annemize gülümseyerek baktý Ey Aiþe Ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nisbeti gibiyim Þu farklaki Ebu Zer Ümmü Zer'i boþadý Ben seni boþamayacaðým Biz beraber yaþayacaðýz Aiþe annemiz Ya Resulullah dedi Beni nasýl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler Ey Aiþe Ýlk gün ki gibi kördüðüm gibi Þiir gibi bir ev Yeryüzünün en saadetli evi Yemenli 11 kadýnýn hikayesi Efendimiz ve Aiþe annemiz Yüzünde tebessüm gönlünde huzur Mutludur evin sahibesi Mü'minlerin þerefli annesi..

Dursun ALi ErzincanLý___Ümmü ZeR

 

  Yorumlar

 
Ali Ercan - Ölüm Ardýma Düþüpte Yorulma


2016 - KemaL Faruk - HaKKa KoþmaLý DinLe


Bedirhan Gökçe - Sevda Sokaðý


Osman Yanardað - Hu Can Allah


Ramazan Sarý - Kan Aðlar Gözlerim


Ender Doðan - Açýldý bu gece


Rüyada kuþ görmek


Muzaffer Yalcin - Acilsinda Yollar


Mustafa Demirci - Sultaným


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 29 Aðustos 2010 sohbeti izle 2. Bölüm


Kimse Kimsenin Rýzkýný Yiyemez


Kuran-ý Kerim 26 Sayfa Dinle


SedaT Uçan - KaPýna GeLdim


Sen Namaz Kýlmýþ Olmadýn


Fatih Öztürk - Tövbekarým


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Taleal Bedru


Fatih Öztürk - Rasulullaha hasretimden


SaLý Günü DuaSý


Kuran-ý Kerim 69 Sayfa Dinle


Senai Demirci - Nisyan


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe