Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Mevlana Hazretleri'nin Duasý.....

Mevlana Hazretleri'nin Duasý Nedir__Mevlana Hazretleri'nin Duasýný Oku__Mevlana Hazretleri'nin En Güzel Duasý..... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

4418
ilahi dinle  
“Rabbim, senin firkatinden(senden ayrý düþmekten) daha acý hiçbir þey olamaz. Senin dergâhýndan gayrýya yönelmek kördüðüm olmaktýr, hiçliktir.

Ey ihsanýnýn en azý, dünya mülkü olan Allah’ým. Sen kalplerde gizli olaný dahi bilirsin. Ben ne söyleyeyim?

Ey yardým isteyenlerin yardýmcýsý! Bizi hidayete çýkar. Bilgilerimiz ve mallarýmýz bizim için iftihar edilecek þeyler deðildir.

Ya Rabbi! Lütfunla hidayete erdirdiðin kalbi, dalalete, sapýklýða meylettirme. Takdir kaleminin yazdýðý þer ve belalarý bizden çevir ve deðiþtir.

Ýlahi! Dünyada yüz binlerce tuzak ve dane var. Biz ise, aç kalmýþ hâris kuþlar gibiyiz. O daneler için tuzaklara atýlýyoruz.

Her birimiz, doðan ve zümrüt-ü anka kuþlarý gibi yüksekten uçsak da, yine her an, yeni bir tuzaða tutuluyoruz.

Ey daima bizim ihtiyaçlarýmýzýn melcei! Biz yine yolumuzu þaþýrdýk. Ya Rabbi, Senden baþka sýðýnacak kimsemiz, barýnacak yerimiz yoktur.

Ya Rabbi! Bize bakma ve ahvalimize nazar etme. Kendi ikramýna, hudutsuz ihsanýna bak da öyle lütfet.

Bu âlem de mevcut olan her þeyi bize olduðu gibi göster. Hayrý hayýr ve þerri de þer olarak.

Rabbim! Bütün denizlerin suyu senin emrine tabiidir. Su ve ateþ de senin mülkündür.

Ey Rabbimiz! Temizleyici suyunu, yani hidayet nurunu, inayet ve yardýmýný lütuf buyur da, þu âlemdeki bütün ateþler nura ve bilcümle azgýnlýklar huzura inkilab etsin.

Ey Kadir-i Mutlak, ey kemiyet ve keyfiyetten münezzeh olan Rabbim! Sen zahire de, batýna da vâkýfsýn. Ýçimizi de bilirsin, dýþýmýzý da.”

aMiN


 

  Yorumlar

 
Ramazan Sarý - Caným Efendim


ÖmeR KoçeR__TuT ElleRimizDen...


Sultan Mahmut'un Adaðý


Hasan Dursun - Sar Beni


Maksadýmýz Altýn Deðildi


Allah diye diye


Kenan Güngör - Zalim Nefsim


Hz. MevLana 'dan...


Mesut Þimþek - Özel Sahur ilahileri


Peygamber Güllleri__Yetim Kýz....


GruP HilaL__2013__Derman Ýstiyor.....


Mübarek Hayatý Kaç Yaþýnda Sona Erdi ?


Grup vusLat - Kuraný Gördüm


Sümeyye Eddeb Hüvallahullezi


AbduLLah AkbuLak 2015 iLahiLeri


MevLaNa CeLaLeddin Rumi'Den..


HaLit ÜnaL - ÇaY iLahiSi ( Süper )


Abdurrahman Önül - Yalan Dünya


Adem Karaca - Dilimde Hece Hece


Fethullah Gülen - Varmýsýnýz


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe