Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Teravih Namazý Nasýl Kýlýnýr.....

Teravih Namazý Nasýl Kýlýnýr_Ne zaman Baþlar Ne zaman Biter__Teravih Namazý Kaç rekattýr Nasýl Kýlýnýr.... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5253
ilahi dinle  


Teravih namazýný kýlarken, iki rekatta bir selâm verilse, normal olarak akþam namazýnýn iki rekat sünneti gibi ve dört rekatta bir selâm verilse, yatsý namazýnýn dört rekat sünneti gibi kýlýnýr. Baþlarken ve her iki rekatýn baþýnda “Sübhâneke”, “Ezûzübesmele” ve her oturuþta “et-Tahiyyat” ile “Salli-barik” dualarý okunur. Cemaatle kýlýnýnca, cemaat hem teravihe, hem de imama uymaya niyet eder. Ýmam teravih namazýný sesli olarak kýldýrýr (el-Kasânî, Bedai’us-Sanâyi’, Beyrut, 1974, I, 288; Tahtavî, Haþiye, 335 vd).

Teravih namazý, diðer namazlara nispetle biraz seri kýlýnýr. Ama bu, harflerin mahreci anlaþýlmayacak þekilde bozuk bir telaffuzla kýlýnabilir anlamýna gelmez. Bu bakýmdan teravih namazýnýn normalin dýþýndaki bir þekilde acele kýlýnmasý mekruhtur. Namazýn rükünlerini yerine getirirken de acele edilmez. Kelimeleri tane tane okumak, mahreçlere dikkat etmek ve rükünleri gerektiði gibi yerine getirmek gerekir.

Teravih namazý hatimle kýlýnmayan camilerde, herhangi bir yanlýþlýða meydan vermemek ve cemaatýn da kýsa sureleri iyice ezberlemelerini saðlamak için, “Fil sûresi”nden sonraki sureleri okumakta yarar vardýr. Bu durumda imam, rekat sayýlarýnda da tereddüde düþmekten korunmuþ olur. (Ýbn Abidîn, Reddu’l-Muhtar, II, 44; vd., Vekbe ez-Zuhaylî, el-Fýkhu’l-Ýslâmî, Dimaþk, 1989, II, 72).

..  

  Yorumlar

 
Saç Ektirmek Caiz midir?


SevDim SeNi MaBuDuma....


Grup 571 - Can Ve Canan Allah


Kuran-ý Kerim 28 Sayfa Dinle


dini bilgiler - Kader - Ýlahi Sýr


Ali Ercan - Alan Dünya


Ramazan Fýkralarý - Bizi de yedirirsin!


Dikenden GüL Bitiren


MehteR - YeLkenLer DikiLecek


Sesli Kuran-ý Kerim - Bakara Suresi


Güzel Sözler - Adalet


iLahi Sözü - Aman ÇeþMe Caným ÇeþMe


Ramazan Sarý - Kan Aðlar Gözlerim


Hasan Dursun - Gel Kardeþim Uyan ( Yeni 2011 )


Ceza Olarak Eli Kesilen Þeyh


Mehmet Emin Ay - Ey Þanlý Mümin


Grup Tillo - Hak Asiki 2013


KutsaL Emanetler Nelerdir......


Gizli Olmasýnýn Sebebi__


Murat Günes - Hasanim Hüseyinim


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe