Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ýftar Ne iLe Açýlýr?

Ýftar ne ile açýlýr___Ýftar edeceðimiz zaman ne yiyerek orucumuzu açmalýyýz__Ýftar ne ile açmalýyýz hakkýnda Bilgiler.... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5789
ilahi dinle  

Selman ibni Âmir Radiyallâhu Anh, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin þöyle buyurduðunu rivayet ediyor:

“Sizden biriniz orucunu açacaðý zaman hurma ile açsýn. Çünkü hurmada bereket vardýr. Eðer hurma bulamazsa, su ile açsýn. Zira su temizleyicidir.”
(Ýbni Mâce, Sýyam: 24; Ebû Dâvud, Savm: 21)


Hadiste de ifade edildiði gibi Peygamber Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem orucunu hurma ile açardý. Hurma bulunmazsa su içerdi.

Baþka bir rivayetten öðrendiðimize göre, Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem, namaza durmadan önce taze hurma ile, o da olmazsa birkaç yudum su içerek orucunu açardý.

Oruç açarken hurma ile suyun tercihinde pek çok hikmetler vardýr. Hurma, meyve oluþuyla birlikte ayný zamanda bir katýktýr.

Bunun için ilk olarak hurma ile karþýlaþan mide onunla bir süre gýda ihtiyacýný giderir. Hurmanýn baðýrsaklarý çalýþtýrmasýnda, harekete getirmesinde de rolü vardýr.

Su da maddî-manevî temizliði saðlar. Susuzluðu giderir, mideyi ferahlatýr, rahatlatýr.

Hurma ve suyun faydalarý sadece bunlardan ibaret deðildir. Daha bilmediðimiz pek çok fayda ve hikmetleri vardýr.

Peygamberimizin bizzat uygulamasýný da farklý bir rivayette Hz. Enes Radiyallâhu Anh þöyle anlatýyor:

“Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem akþam namazýný kýlmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardý. Eðer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardý. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardý.”
(Ebû Dâvud, Savm: 22, (2556); Tirmizî, Savm: 10)


Her yerde her zaman hurma bulunmayabilir, belki su da olmayabilir. Çünkü dünyanýn her tarafýnda oruç tutan insanlar olabileceði gibi, her ülkenin ve bölgenin de kendine göre þartlarý vardýr. Bunun için orucu baþka bir yolla açmak da sünnette yer almaktadýr.

Bu konuyu da Peygamberimiz açýklýyor:

“Peygamber Sallallâhu Aleyhi Vesellem üç hurma ile veya ateþ dokunmamýþ bir þeyle iftar etmeyi severdi.” (et-Tergîb ve’t-Terhîb 2:142)

..  

  Yorumlar

 
Grup MAVERA - Beyrut Gibiyim


Abdulhamit Tutkun - Bir Arzuhalim Var


Þu Üç ÞeY SeçiLdi


Ey ÞehiD Ezgisi DinLe


Mustafa Ýslamoðlu - Mezhepler 1/4 - Vahyin Penceresinden


Fikret ErKaya - Aþkýn Ýle Aþýklar


Ramazan Sarý - Can Ahmede Gidiyorum


Abdurrahman Toprak - Bir Gece


ÇOCUK ÝLAHÝLERÝ ELHAMDÜLÝLLAH


Rüyada süpürge görmek


Grup Kýr Çiçekleri - Ýþte Geldi Ramazan


EnGin Titiz - DoYuLurmu


Ýnsanlara zarar verebilirler mi


Müziksiz ilahiler - Hayalin Önümde


Sesli Kuran-ý Kerim - Fatiha Suresi


Küçük Emre - GönLüm Seni ArzuLuyor


Ahmet Baþak - Mekke-nin Fethi


CeLaLeddin Ada Süper iLahiLer DinLe


Doðruluk


Omer Gumustas - Nebi Yolunu Gozlerim


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe