Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 en güzel 2012 Miraç Kandili Mesajlarý

en güzel 2012 Miraç Kandili Mesajlarý - 2012 Miraç Kandili Mesajlarý - miraç kandili kutlamalarý - kandil mesajlarý kýsa - kandil mesajlarý 2012 - miraç kandili 2012 - miraç kandili mesajý - miraç kandili mesajlarý,2012,sms,güzel sözler,kandil mesajlarý,kutlama ve tebrik mesajlarý,en güzel sözler en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

4588
ilahi dinle  

2012 MÝRAÇ KANDÝLÝ bu sene 16 Haziran Cumartesi akþamýný 17 Haziran Pazar gecesine baðlayan geceye denk geliyor.


2012 ÝÞTE EN GÜZEL MÝRAÇ KANDÝLÝ MESAJLARI


 Sofranýz afiyetli, paranýz bereketli, kararlarýnýz isabetli, yuvanýz muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sýhhatli, dualarýnýz kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.


 Ýlahi Esintilerin kalpleri okþadýðý, bir anýn bir asra bedel olduðu bu gece dualarda birleþmek dileðiyle, Kandilinizi Kutlarým.


 Allah'ýn aþkýyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varýp huzura erince, þu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.
 

 Mübarek Mevlid kandilinizi kutlar, her þeyin gönlünüzden geçtiði gibi olmasýný temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.


 Bu gece hayýrlý bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsýn, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!


 Allah'ýn rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneþiniz hiç solmasýn, yüzünüz aydýn olsun, kabriniz nur dolsun, makamýnýz Firdevs, dualarýnýz kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...


 Avuçlarýn açýldýðý, gözlerin yaþardýðý, ilahi esintilerin kalpleri okþadýðý anýn bir asra bedel olduðu bu gece dualarda birleþmek dileðiyle kandilinizi kutlarým.


 Baki sevgiler adýna nice dilekler vardýr. Ölümü bile ayýrýr saymayan gönüller vardýr. Mesafeler araya set çekmiþse ne çýkar, dualarda birleþen gönüller vardýr. Hayýrlý kandiller...


 Bin damla serpilsin yüreðine, bin tatlý mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualarýn kabul olsun, kandilin mübarek olsun...


 Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaþlarýný bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.


 Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yaðmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun


 Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karýþsýn aminler,mübarek akþamdýr, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... Ýyi Kandiller....


 Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmasi temennisiyle... Iyi Kandiller..


 Size karanfilin sadakatini, sümbülün baðlýlýðýný, menekþenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleðýn saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..


 Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.


 Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakýþýnýz kadar güzel, umudunuz yarýn kadar yakýn, yarýnýnýz aþkýnýz kadar mutlu, aþkýnýz Miraç kadar mukaddes, dualarýnýz istediðiniz gibi makbul olsun.


 Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yagmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.


 Varlýðý ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarýnýzýn Rabbin yüce katýna iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.


 

 


 Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.


 Yaðmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteðindeki hayýr cevherlerini baþýmýza boþaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapýlmanýz dileðiyle. Nice kandiller.


 Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmisinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sicakligi yuvamiza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..


 Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaþlar, ona susamýþ dudaklar kadar, açýlan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.


 Bu gece kulun yalvaris ve yakarislarini Yüce Mevla'ya sunacagi ve O'nun sonsuz affindan, merhametinden, iyiliginden bol bol yararlanacagi umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayirli olsun!


 Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiðimiz; fakat gelecek adýna umutla dolu olduðumuz þu dönemlerde yeniden bir uyanýþa vesile olur. kandiliniz mübarek olsun..


 Borçlarimizdan, ceza ve günahlarimizdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bagislayandir, unutmayalim.. Eller semaya kalkip, yürekler bir atinca bu gece, gözler sevinç yaslariyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualariniz kabul olsun!


 Semanýn kapýlarýnýn açýlýp rahmetin saðanak, saðanak yaðdýðý bu günde duþen damlalarýn sizi ailece sýrýl sýklam etmesi dileðiyle.


 Gecenin güzel yüzü yüreðine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baþucunda olsun, güneþ öyle bir gecede doðsun ki Dualarýn kabul, kandilin mübarek olsun.


 Rüzgarýn kemanýný çaldýðý ve yaðmur damlalarýnýn percerene vurduðu bir gecede yataðýna uzanýp, keþke dediðin tüm güzelliklerin sizin olsun.


 Allah"ýn aþkýyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varýp huzura erince, þu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun…

 


 Gecenin güzel yüzü yüreðine dokunsun, þeytan senden uzakta, melekler baþucunda olsun, güneþ öyle bir geceye doðsun ki dualarýn kabul kandilin mubarek olsun.


 Bir damla umut serpilsin yüreðine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarýn kabul, kandilin mubarek olsun.


 Gül sevginin tacýdýr, her bahar bir gül taçlanýr. O gül ki Muhammet'i hatýrlatýr. Onu hatýrlayana gül koklatýr. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere…


 Size karanfilin sadakatini, sümbülün baðlýlýðýný, menekþenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleðýn saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..


 Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakýþýnýz kadar güzel, umudunuz yarýn kadar yakýn, yarýnýnýz aþkýnýz kadar mutlu, aþkýnýz Miraç kadar mukaddes, dualarýnýz istediðiniz gibi makbul olsun.


 

 


 Varlýðý ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarýnýzýn Rabbin yüce katýna iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.


 Yaðmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteðindeki hayýr cevherlerini baþýmýza boþaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapýlmanýz dileðiyle. Nice kandiller.


 Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaþlar, ona susamýþ dudaklar kadar, açýlan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.


 Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiðimiz; fakat gelecek adýna umutla dolu olduðumuz þu dönemlerde yeniden bir uyanýþa vesile olur. kandiliniz mübarek olsun..


 Semanýn kapýlarýnýn açýlýp rahmetin saðanak, saðanak yaðdýðý bu günde duþen damlalarýn sizi ailece sýrýl sýklam etmesi dileðiyle.


  Rüzgarýn kemanýný çaldýðý ve yaðmur damlalarýnýn percerene vurduðu bir gecede yataðýna uzanýp, keþke dediðin tüm güzelliklerin sizin olsun.


  Sofranýz afiyetli, paranýz bereketli, kararlarýnýz isabetli, yuvanýz muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sýhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.


Duanýz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.


 En ýþýltýlý bakýþlarýn gözlerinde, en tatlý sözlerin kulaklarýnda, tüm mutlulukarýn avuçlarýnda ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaþayacaðý nice mutlu kandillere....


 Yükü sevgi özü saygý gücü barýþ süsü hoþgörü olan mübarek miraç kandilini kutlarým Allah'a emanet olun.


 Kardeþliðin daimi olduðu, sevgilerin birleþtiði dostluklarýn hiç bitmediði, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.


 Geçmiþin bugünle, ýþýðýn gölgeyle umudun gerçekle, ýþýðýn gölgeyle, üzüntünün neþeyle, öfkenin sevgiyle barýþtýðý nice kandillere.


 Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiði bu mübarek geceni kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dilerim.


ilahi.be Ailesi Olarak Tüm Ýslam

Aleminin MÝRAC Kandilini Kutlar,Aileniz ile

huzurlu ve mutlu bir yaþam dilerken,bu önemli

gecenin hayýrlý amellere vesile olmasýný dileriz.

 

 

  Yorumlar

 
yeni 2015 abdullah akbulak potbori


Ýdamdan Ýslama


AbduLHadi ÖztürK - GafiL Ýnsan - Mp3 DinLe


AGaH__GönLüme DüþenLer__2013


YaLVaRaCaÐým


Abdulmetin Kaya - Erler Demine


Kur’an-ý Kerim RUH tur


Emrullah Coskun - KARA YÜZÜM


mustafa yilmaz - cehennem atesi


Esmaül Hüsna


ÇanakkaLe Türkü SözLeri


Abdurrahman Önül - Peygamber Gülleri


Umut Mürare - Ömrüm Benim


ali kýnýk - asýn beni


HaC Ne DemektiR..?


2013 - MuhaRRem Ayý Ne Zaman BaþlýyoR


Cihangir - Mühürlü Gözler


FiL SuResi


mehmet gökçe - yaralý gönlüm


senai demirci - cenazeme gelir misin


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe