Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 2011 Kurbanlýk Fiyatlarý

2011 Kurbanlýk Fiyatlarý - 2011 Kurbanlýk Fiyatlarý / 2011 Büyükbaþ Hayvan ,Küçük Baþ Hayvan Fiyatlarý - en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6576
ilahi dinle   Yaklaþan kurban bayramý öncesinde kurbanlýk satýþlarý da baþladý. Ancak fiyatlar el yakýyor, vatandaþ zorlanýyor.


Et fiyatlarýndaki belirsizlik yüzünden muallakta kalan vekaletle kurbanlýk bedelleri netleþti. Buna göre yardým kuruluþlarýnýn vekalet bedelleri 380 liradan baþlýyor. Kurban bedeli 450 liraya kadar ulaþýyor.

ORTALAMA BÜYÜKLÜKTEKÝ KURBAN 5 BÝN TL
Kurban bayramýna yaklaþýk bir ay kala, geçen yýl 3 bin 500 liraya alýnabilen 250 kilogram karkas et çýkaran bir kurbanlýða bu yýl, en az 5 bin lira fiyat isteniyor.
Þuan kesim fiyatýnýn 17-18 lira civarýnda olduðu Konya’da besiciler, geçen yýl 13-14 lira olan kurbanlýk özellikleri taþýyan dana ve düveler için karkas kilogram fiyatýný 20 lira olarak söylüyor.
ETÝN KÝLOGRAMI 20 TL'YE DENK GELÝYOR
Konya’da besicilik yapan Bekir Er, "Kurbanlýk özelliklere sahip 150 kilogram kemikli et çýkaran bir dana ya da düvenin 3 bin liradan, 350 kilogram et çýkaran bir dana ya da düvenin ise 7 milyar liradan satýlmasýný öngörüyoruz. Ortalama büyüklükteki bir kurbanýn 5 bin lira seviyesinden satýlacaðýný düþünüyoruz. Yani geçen yýl 3 bin 500 lira olan kurbanlýk bu yýl en az 5 bin liradan satýlacak" dedi.


ORTALAMA YÜZDE 60 ZAMLANDI

Kurban Bayramý’nýn yaklaþmasýyla birlirkte gözleri kurbanlýk fiyatlarýna çevirdi. Geçtiðimiz yýl küçükbaþ hayvanlar, kilosu 5,5-6 liradan satýlýyordu. Kilogramý 7-8 lira düzeyinde seyreden kurbanlýk koyun fiyatlarýnýn Kurban Bayramý’na kadar 10 liraya yükselmesi bekleniyor.
Aþaðýda verilen fiyatlar net olmadýðý gibi pazarlara ve illere göre deðiþiyor.
- Koyun (Erkek canlý kg fiyatý) 8- 12YTL
- Koyun (Diþi canlý kg fiyatý) 7,5 – 10 YTL
- Koyun (tane) 350 – 650 YTL
- Sýðýr (Tosun canlý kg fiyatý) 8-11 YTL
- Sýðýr (Düve canlý kg fiyatý) 9,5-10 YTL
- Ýnek (Canlý kg fiyatý) 9-10 YTL
- Canlý tosun (tane) 2500 – 5000 YTL
- Canlý diþi düve (tane) 3000 – 4000 YTL

Et fiyatlarýndaki belirsizlik nedeniyle bir türlü belirlenemeyen yardým kuruluþlarýnýn vekaletle kurbanlýk bedelleri, nihayet belirlenmeye baþladý. Star gazeteinin haberine göre, açýklanan vekalet bedelleri 380 ile 450 lira arasýnda deðiþiyor. Yurt dýþýnda vekaletle kesilecek kurban bedelleri ise 200-220 lira arasýnda olacak.


TÜRK KIZILAYI 410 LÝRA

Özel sektörden kurbanlýk bulamayan hayýr kurumlarý, Et ve Balýk Kurumu ile anlaþma yaptý. Yapýlan anlaþma sonucunda, vekaletle kurbanlýk fiyatlarý rekor düzeyde arttý. Dernek ve vakýflar da vekaletle kurban kesimi kampanyalarýný gecikmeli olarak baþlattý. Vekaletle kurban kesimi kampanyasýný baþlatan kurumlarýn baþýnda Diyanet Derneði geliyor. Diyanet, bu yýl vekaletle kurban kesim bedelini 450 lira olarak belirledi. Türk Hava Kurumu (THK) ise vekalet bedelini 420 lira olarak açýkladý. Vekalet ve adak kurban baðýþlarýný kabul eden Türk Kýzýlayý’nýn ise kampanyasýný 15 Ekim’de baþlatacaðý öðrenildi. Halen 400 liraya adak kurban kesimi yapan kurumun vekaletle kurban bedelini ise 410 lira olarak belirlediði bildirildi.
YURT DIÞINDA DAHA UCUZ
Deniz Feneri ise bu yýl yurt içinde 380 liradan, yurt dýþýnda ise 220 liradan kurban kesecek. Diðer vakýf ve derneklerin de yurt içi kurban bedellerinin 400-450 lira arasýnda olduðu, yurt dýþýnda kurban kestirmek isteyenlere ise 200-220 lira arasýnda fiyat seçeneði sunulduðu kaydedildi.Fiyatlarda rekor artýþ

Kurum Vekaletle kurbanlýk bedeli
Kýzýlay 410
Diyanet 450
THK 420
Deniz Feneri 380


Geçen yýl ortalama fiyat 280 liraydý
Dernek ve vakýflarýn açýkladýklarý vekaletle kurban bedelleri, et fiyatlarýndaki artýþýn kurban fiyatlarýný olumsuz etkilediðini gözler önüne serdi. Bu yýl vekaletle kurban bedelini 450 lira olarak belirleyen Diyanet Vakfý geçen yýl vekalet bedelini 290 lira, 410 lira olarak belirleyen Türk Kýzýlayý ise 275 lira olarak açýklamýþtý. Yine Türk Hava Kurumu da vekaletle kurban bedelini geçtiðimiz yýl 280 lira olarak belirlemiþti. Vekaletle kurban kesen Mehmetçik Vakfý ve LÖSEV de geçtiðimiz yýl vekaletle kurbaný 280 liradan keserken, bu yýl ise henüz bir rakam belirlemediler.

 

  Yorumlar

 
Rüyada açýklamak görmek


SÝYER NEDÝR


Mp3 DinLe - MustaFa YýLmaz - Bize De GeL Efendim


SeNai DemirCi ~2014~ KaLdýr Yüzünü YerDen


Mustafa Cihad - Zaman Doldu


Delinen Kýrbalar


Muhammed Bilal Özkan - Þehitler


Dinde Kolaylýk


Rüyada adem (a.s.) görmek


Sedat Ucan - Senin ile 2012


VeDa aLbümü iLe UmuT Murare


HaSan DuRSun ~2014~ BiLaL Gibi


aLbüm 2014 - Abdurrahman ÖnüL - KadiriLer GeLiyor


Fatih Koca - Biçare Dost


Rüya TabirLeri - Bakmadan Geçme


MusTaFa YýLDýzDoðaN - DaYanaMýYoRum


Ney Sololarý - Bilmem Ne Deyim


HareketLi iLahiler - Ya Nebi


Müziksiz ilahiler - Engel Olur mu


Sedat ucan allah-im


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe