Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Sevgini gizlesene

Sevgini gizlesene þiirleri Sevgini Gizlesene izle Sevgini Gizlesene Seyret Filmini izle gizlesene þiirleri gizlesene Filimleri gizlesene seyret gizlsene filmini ara en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

9337
ilahi dinle   Bir Yürek nelere yeterse,
Bir can bir caný ne kadar severse,
Bir damardan ne kadar çok kan geçerse,
Yaþam bir ölüme nasýl deðerse,
Sende benim için o kadar deðerlisin..


Ne dünden daha az,
Ne yarýndan daha çok,
Seni bugünde dün olduðu gibi,
Yarýn olacaðý gibi çok seviyorum


Kimi aðaçlara kimi camlara yazar sevdasýný,
Bense aðaçlara yazmadým kurur diye,
Camlara da yazmadým buðulanýr diye,
Seni kalbime yazdým sonsuza dek kalasýn diye..


Uzaklarda biryerde yüreðini yüreðine baðlý biri mutlaka vardýr.
Sen aynaya her baktýðýnda, adýný bilmediðin gizli sevdan için gülümsemelisin


Seni bir serçenin gözyaþlarý kadar sevdiðimi biliyor muydun?
Bu sevgim sana az gelecek ama, bilmediðin bir þey var.
Serçeler aðladýðý zaman ölürler...


Sen gülerken yanýndakilerde güler.
Ama aðlarken yalnýz aðlarsýn.
Onun için öyle bir aðaca yaslan ki, asla yýkýlmasýn.
Öyle bir Dost edin ki seni asla býrakmasýn...


Sana ne demeliyim bilmiyorum. güneþim desem güneþ batýyor,
Hayatým desem yaþam kýsa, gülüm desem oda soluyor,
Sana caným demeliyim, çünkü bu can seninle yaþýyor...


Dost vurulunca deðil unutulunca kahrýndan ölürmüþ,
Biz dostlarýmýzý kýr çiçekleri gibi avuçlarýmýzda deðil
Kurþun yarasý gibi, yüreðimizde saklarýz..!


Sevgilerin en güzeli seni sevmek,
Özlemlerin en güzeli seni özlemek,
Ve yaþamýn tadý sabah kalktýðýmda,
Senin varolduðunu bilmek...


Acýnýn umutlarý yokettiði anda,
Umutlarý yeþertecek bir sese, bir sevgiye ihtiyaç duyarsan,
Ben bildiðin yerde bildiðin gibiyim...


Eðer birgün senden vazgeçmek zorunda kalýrsam,
Sevgimin küçüklüðüne deðil,
Çaresizliðimin büyüklüðüne baðýþla


Alaca Karanlýðý Sevmem ben
Ya gece olmalý ya gündüz
Kurþun ya vurmalý yada namluda durmalý
Sevgili dediðin ya senin gibi olmalý
Yada hiç olmamalý..
 

Sevgi kanatlý bir kuþtur, yakalayanýn olur ancak.
Yakalarsan eðer onu kafese degil kalbine yerleþtir.
Çünkü o ancak senin sevginle yaþayabilir..


Öyle güzelki gözlerin,bakmasýný bir bilsen
Öldürür mahvedersin,yakmasýný bir bilsen..


Þimdi tek bir yýldýz gibiyim gökyüzünde,
Ve her gece bir öpücük hissedersen yüzünde
Sil yüzünü ve gülümse......


Cennet dedikleri yer eðer senin gözlerin ise,
Hep açýk býrak gözlerini ölünce geleceðim yeniden,
Yaþamak için senin cennet gibi gözlerinde....


Gerçeklerle yüzLeþebildiðin an; uðruna yaptýðýn hatalarý,
Kýrdýðýn kalpleri, Kaybettiðin dostlarýný düþün.
Sevmeye deðer insan; gözlerine baktýðýnda içini görebildiðin,
Her yaptýðýyla sevgisini hissettirendir. Kýymetini bil herþey senindir,
Bilmezsen bir hiç olarak unutulur gidersin...


Yaþadýðým þu Dünyada iki tane kör tanýdým;
Bunlar gözleri senden baþkasýný görmeyen BEN,
Diðeri ise benim bu içten ve masum sevgimi görmeyecek kadar kör olan SEN...


Hayatýn bütün güzelliklerini gör..
Hiçbirþey için üzülme ..kýrýlsanda aðlama..
Bir gün sevdiðinden ayrýlsanda,
Hayatý gözyaþlarýnla sevindireceðine gülüþünle cezalandýr...


Sen , benim anýlarla bitip giden,
Rüyama hiç bir zaman ses vermeyen dogamsýn.
Utanýrým , söyleyemem yaþadýðým yalnýzlýðý ,
Kelimeler yetmiyor ki , bu mu sevda dedikleri.....
 

Gün bitse bile gökyüzünde
daha günler bitmedi
çünkü dilde söz çiçekte renk
ve zamanda gelecek bitmedi
kalbinde umudun hiç eksik olmasýn....

Belki, en iyi arkadaþlýk,
sallanan bir koltukta beraber sallandýðýnýz,
tek bir kelime etmediðiniz,
ve giderken bunun yaþamýnýzdaki
en iyi sohbet oldugunu düþündüðünüz kiþilerde saklýdýr.

Gökyüzündeki yýldýz sayýsý
kadar insan varsa eðer,
sen çoban yýldýzý olmalýsýn !
Hani yürek güzelliðiyle
etrafýný aydýnlatan yýldýz.

Her aþkýn gökyüzünde
bir meleði varmýþ.
Yeryüzünde biten her aþk için
gökyüzünde bir melek aðlarmýþ...
Ýnan ki bizim meleðimiz hiç aðlamayacak

Bir kar tanesi gökyüzünden
süzülürken birçok imza býrakýr,
yaþamtaki saf beyazlýk her kar tanesinin imzalarýndan ouþan bir kolajdýr.

Merhaba sevgi denizindeki dostluk feneri,
biliyor musun bu gece de bana yine sen
sevgi ýþýðýný yansýttýn, þu an içim sýmsýcak ve dostumlayým...

Bir su gibi berrak,
bir çiçek gibi sevgi yüklü,
gökyüzü gibi yalýn okyanus kadar
derin kelimelere sýðmayacak kadar
büyük bir sevgimiz olduðunu sakýn unutma !

..  

  Yorumlar

 
Yasin Konevi - Kabre Vardigim Gece


Dursun Ali Erzincanlý - Yalnýzca Gözler


Mustafa Caymaz - Muhammede Aþýðým


Grup Hacegan - de kalbim


BeRatýnýz KutLu Olsun..


AkLýn GüzeLLiði


Grup Tillo - Tobedarým


Dini Bilgiler - Küfre düþen ne yapmalý


senai demirci - bütün ümitler sendendir


Abdurrahman Önül - Dertli Dolap 2011 Sahur Özel


Ramazan Sarý - Kan Aðlar Gözlerim


Yýlmaz Sarýkaya - Kotu Zaman


GüzeL SözLer - Bilgi


Peygamber Sevdalilari - Don Rabbine


Allahü Teâlâyý Bilirmisin


2014_CeLaLeddin aDa - Rüyama GiriveR Bir GüN mp3


Mustafa Caymaz - Gültanem


Kuran-ý Kerim 11 Sayfa Dinle


GüzeL SözLer - Baba


Abdullah Sevinçkan - Yusuf Misali


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe