Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Rüyada baba görmek

Rüyada baba görmek - islami ruya tabýrlerý - islami ruya yorumu - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

8015
ilahi dinle   Sözlük 1: Babasýný gören hasta ise iyileþir, sýkýntýsý varsa rahatlýða kavuþur, ihtiyacý varsa birisi cömertçe giderir, yitiði varsa bulur, bir muradý varsa yerine gelir. Babanýn iyi hali kiþinin kendi durumuna, babasýný bir iþte takip etmek onun meslek ve meþrebiini devam ettirmeye, Babaya hürmet ve tazim Allah'a itaat etmeye, ona isyan Allah'ýn emirlerine uymamaya, Babanýn gülümsemesi ilahi hoþnutluða delalet eder. Sözlük 2: Rüyada babasýný gören kimse muradýna eriþir, insanýn gördüðü en hayýrlý rüya, anasý, babasý, dedesi ve akrabalarýný görmesidir. Bir kimse rüyada basýný görse, eðer rüyayý gören ihtiyaçlý ise, ummadýðý yerden rýzký gelir ve birisi ona cömertlikte bulunur. Eðer rüyayý görenin herhangi yitiði varsa onu bulur, hasta ise iyileþir. Sözlük 3: Rüyanýzda babanýzý görmeniz; onun size karþý olan duygu ve düþüncelerinin þekline göre yorumlanýr. Bir kimsenin rüyasýnda babasýný görmesi; muradýna ereceðine iþarettir.Rüyalarýn en hayýrlýlarýndan birisi babasýný, annesini, dedesini ve akrabalarýný görmesidir.Kiþinin rüyasýnda babasýný görmesi; eðer muhtaç durumda ise, hiç beklemediði bir yerden rýzýk geleceðine ve birilerinin o kimseye cömertlikte bulunacaðýna, eðer kayýp bir þeyi varsa onu bulacaðýna, hasta ise þifa bulup iyileþeceðine delalet eder.Bir kimsenin rüyasýnda babasýný bir binanýn içinde oturttuðunu ve kendisi de binanýn çatýsýný yükselttiðini görmesi; o kimsenin din ve dünya iþlerinde babasýnýn izini takip edeceðine iþaret eder.Rüyanýzda babanýzý yüzü asýk bir þekilde görmeniz; size dargýn olduðuna, onu ölmüþ olarak görmeniz; babanýza karþý davranýþlarýnýzý yeniden gözden geçirmeniz gerektiðine, babanýzýn evi terk edip gittiðini görmeniz; sizi sarsacak üzücü bir haberle karþýlaþacaðýnýza, babanýzýn sizinle sert bir dille konuþtuðunu görmeniz; onun size karþý sevgi ve þefkatinin devam ettiðine yorumlanýr.Rüyanýzda ölmüþ babanýzý görmeniz fakirlere onun ruhunun þad olmasý için sadaka vermeniz veya onun namýna bir hayýr yapmanýz gerektiðine delalet eder.

 

  Yorumlar

 
2015 Fitre Zekat Miktarý Nedir ?


Ertuðrul Erkiþi - Güllerin Efendisi


AdeM PaLa - ÞeFaaT Ya ReSulALLah


Grup Kýr Çiçekleri - Peygamberim Can Ahmedim


ALi Ercan iLahiLeri


YeNi aLBum - YaSin KoneVi - HaY AllaH


iLahiSözü ~ HASAN DURSUN ~ YA RESULALLAH


Namaz Ogretmeni - Teravih Namazý - Cenaze Namazý - Cemaatle Namaz


galip bekir ölüm var demedimmi


Sedat uçan - sevdim seni


Ney Sololarý - Kervan


2014 / FeRidun EroÐLu - NediR Bu iSyan


Kertenkeleyi Sen mi Yarattýn?


ResimLi Cuma Mesajlarý__


Yilmaz Sarikaya - Seydam


Ölüyü Diriltemem


Müziksiz ilahiler - Alemi Baþýboþ Sanma


Dursun Ali Erzincanlý - Yaðmur


Rüyada yüzük görmek


Mehmet ErarabaCý__Arayu Arayu Bulsam Ýzini...


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe