Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Rüyada aðlamak görmek

Rüyada aðlamak görmek - islami ruya tabýrleri - islami ruya yorumlarý - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

9116
ilahi dinle   Sözlük 1: Yüksek sesle ve üstünü baþýný yýrtarak aðlamak , rüya sahibinin uyanýkken de aðlamasýna, Sessizce aðlamak yaðmur ve berekete, rahmete ve Allah korkusuna, sevinç ve sürura delalet eder. ( Ayrýca Bakýnýz; Gözyaþý.) Sözlük 3: Bir kimsenin rüyasýnda kendisini sessizce aðladýðýný görmesi; o kimsenin keder ve üzüntülerinden kurtulmasý ile tabir edilir. Rüyasýnda baðýrarak aðladýðýný görmesi; bulunduðu yerin halkýnýn bir musibete uðrayacaðýna, aðlamadýðý halde gözlerinden yaþ aktýðýný görmesi; o kimsenin muradýna ereceðine, aðladýðýný fakat gözlerinden yaþ akmadýðýný görmesi; Ümit ettiði þeyden ümidinin kesileceðine, aðladýðýný fakat gözlerinden yaþ yerine kan aktýðýný görmesi; elinden kaçýrdýðý fýrsata üzüleceðine ve günahlarýndan dolayý tövbe etmesi gerektiðine yorumlanýr. Ebu Saîd el-Vâiz þöyle der: "Bir kimsenin rüyasýnda, tanýdýðý bir kimsenin öldüðünü ve bundan dolayý da aðladýðýný görmesi; o rüyanýn görüldüðü gibi çýkmasýna, ölüm yönünden musibete ve üzüntülerin husulü ile tabir olunur. Ýnsanlarýn vefat eden bir vali için feryat edip aðladýklarýný ve elbiselerini yýrttýklarýný görmeleri; öldüðü görülen valinin insanlara zulüm yapacaðýna iþarettir. " Kirmaný þöyle der: "Bir kimsenin kendisini rüyasýnda aðladýðýný görmesi; o kimsenin çok sevineceðine, eðer aðlama baðýrarak ah vah þeklinde ise bir musibete uðrayacaðýna, aðlamaktan dolayý gözlerinin yaþla dolu olduðunu ve fakat dýþarýya çýkmadýðýný görmesi; helâlinden mal kazanacaðýna iþaret eder. Gözlerinden akan yaþýn sýcak olmasý; keder ve üzüntüye, sýcak olmamasý ise üzüntülerin yerini sevincin alacaðýna delalet eder." Câfer-i Sâdýk þöyle der: "Rüyasýnda aðladýðýný ve sonra da güldüðünü gören kimsenin Allah bilir vefatý yaklaþmýþtýr." Ýmam-ý Nablusî þöyle der: "Eðer rüyada aðlamak Allah korkusundan, Kur'an dinlemekten veya iþlenen günahlara piþmanlýktan dolayý ise, rüyayý gören kimsenin üzüntülerinin yerini sevincin almasý ile yorumlanýr. Aðlamak, Allah'tan korkmaya, rahmetin inmesine, muhtaç kimseler için yaðmur yaðmasýna iþaret eder."

..  

  Yorumlar

 
Kadir Gecesi'nde NasýL Ýbadet EtmeLi ?


Emrullah Coþkun - Kara Yüzlüm


RüYada - Lüks Hayat Yaþadýðýný Görmek


Dursun ALi ErzinCanLý --- Son ÞiiRi 2013


Ertuðrul Erkiþi - Allah De Kalbim


Regaip Kandili Mesajlarý 2010


ÖyLe Bir Anda KonuþKi


Yemek Tarifleri - Havuç Dolmasý


Oruç Kimlere Farzdýr?


Cuma ezan


Mustafa Bozkurt - Ey Can


CeLaLeddin Ada - Sürgün iLahisi


AbduLbaki KöMür - ZaMan DinLe


Dinimizde Yas Tutmak Var mýdýr?


Ayhan Ozel - M.Beytekin - Naat


Mehmet Emin Ay - Beklenen Nesil


HaLit ÜnaL --- Ne OLuR...


Þüphe Yok ki - ( TaHa Suresi 14 )


Salevatýn Kefareti


UGur IþýLak - DoKunma


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe