Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Miraç Kandili 2011

Miraç Kandili 2011 - Bu Mübarek Geceyi Nasýl Ýhya Edeceðiz? Bu gece Mirac Kandili Kandili... Peki Müslüman alemi neler yapmalý? Bu geceyi nasýl ihya etmeli? Ýþte Mirac Kandili ve bu mübarek gecede yapýlmasý öngörülen hususlar en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5842
ilahi dinle  

Miraç Kandili 2011 - Bu Mübarek Geceyi Nasýl Ýhya Edeceðiz?

Bu gece Mirac Kandili Kandili... Peki Müslüman alemi neler yapmalý? Bu geceyi nasýl ihya etmeli? Ýþte Mirac Kandili ve bu mübarek gecede yapýlmasý öngörülen hususlar...

1- Mîrac gecesinde,mutlaka bir camide olun! Çünkü camide olmak ile evde olmak arasýnda çok büyük farklar var... Camide kýlýnan namaz, evde kýlýnan namazdan yirmiyedi kat daha sevaplý, eðer mescid ise... Cuma namazý kýlýnan büyük cami ise elli kat sevaplý... Bir de camiye giderken, gelirken attýðýn her adýmdan insanýn bir günahý affoluyor, bir hasene kazanýyor, bir derece de terfi ediyor, rütbesi yükseliyor.

O"nun için Mîrac gecesinde dikkat etmeniz gereken þeylerden birisi yatsý namazýnda mutlaka camide olacaksýnýz. Sabah namazýnda da mutlaka camide olacaksýnýz. Çünkü Hz. Osman (R.A.) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz þöyle buyurdu:

“Kim yatsý namazýný cemaatle kýlarsa sanki gecenin yarýsýný ihya etmiþ gibidir. Kim de sabahý da cemaatle kýlmýþsa gecenin tamamýný ihya etmiþ gibidir.”

Bu mükâfatý kaçýrmamak lâzým!

2- Geceyi oruçlu olarak karþýlayalým ve ertesi günü de, yani Receb ayýnýn 26 ve 27. günlerini oruç tutalým.

Hz. Peygamber (S.A.V) Efendimiz buyuruyor:

“Recep ayýnda bir gün ve gece vardýr ki Receb"in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuþ ve yüz sene ibadet yapmýþ gibi olur”

3- Salat ü selâm okuyalým.. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimize hiç olmazsa bir tesbih, salat ü selâm okumalýyýz. Can ü gönülden, “Es-salatü ve"s-selamü aleyke ya Resûlellah” demeliyiz.

4- Bu mübarek gece kusur ve günahlarýmýzdan tevbe ve istiðfarda bulunmalýyýz. En azýndan bir tesbih “Estaðfirullah” demeliyiz.

5- Namaz kýlalým.. Bu geceyi namaz kýlarak ibadetle geçirmenin sevabý çok büyüktür. Mîrac gecesi ve gündüzündeki namazlarý cemaatle kýlmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazý bulunan kimseler, bu namazlarýný kaza etmeye çalýþmalýdýrlar.

Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiþ olur.

Yatsý namazýndan sonra 12 rek'at "Hacet namazý" kýlýnýr.

Beher rek'atte Fâtiha-i þerîfeden sonra 10 Ýhlâs-ý þerîf okunur.

Namaza niyet:

"Yâ Rabbî, rýzâ-i þerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârýný göstererek muhabbetin ile müþerref kýldýðýn sevgili habîbin Resûl-i Zîþan Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ý ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rýzâ-i ilâhîne mazhar eyle, Allâhü Ekber."

Namazdan sonra:

4 Fâtiha-i þerîfe, 100 defa: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azýym" 100 Ýstiðfâr-ý þerîf, 100 Salevât- þerîfe okunup duâ yapýlýr.

Bu namazda, Ýhlâs-ý þerîfeler 100'er adet okunursa veya bu namaz 100 rek'at olarak kýlýnýrsa; bunu yerine getiren mü'min huzûr-i ilâhîye namaz borçlusu olarak çýkmaz.

Namaz borcu olanlarýn hiç olmazsa 1 günlük namazlarýný kaza etmeleri makbul olsa gerekir.

6- Mirac gecesinden sonraki gün, mutlaka oruçlu olmalýdýr. o gün öðle ile ikindi arasýnda 4 rekat namaz kýlýnýr.

Her rekatta Fatiha'dan sonra: 5 Ayetül Kürsi, 5 Kul ya Eyyühel Kafirün, 5 Ýhlasý þerif, 5 Kul euzu birabbil felak, 5 Kul euzu birabbinas okunur.

Tüm Ýslam Aleminin MÝRAC KANDÝLÝ Kutlu Olsun Mircte.org aiLesi

 

  Yorumlar

 
Rüyada ad görmek


Metin Kara - Damla Düþmeyince


Azametine Hayraným!..


Sesli Kuran-ý Kerim - Maide Suresi


Muhammed Bilal Özkan - Bütün Ümitlerim Sende Efendim


Engin Titiz - Zikreyle Dön Hacý ilahisi


Ahmet Feyzi - Zikredelim Mevlayý


Abdurrahman Önül - Ebeda


Burhan Çaçan - Gel Mevleya


Besmelenin Fazileti


YeNi - ÝsmaiL BeyhaN - Beyaz GüLLer


Rüyada - PatRon Görmek


UðuR IþýLaK - GöZLeRiN VuRDu dinle


NÝHAT HATÝPOGLU - Firavun ve masita


Allah ' ý c.c Tanýmak - Çizgi Film


Ramazanýn Güzelliði Ve El Uzatma Zamaný...


Grup gönül - Çok özLedim iLahiSi


iLahiSözü - Feridun Eroðlu - Ben Yana Yana


Kuran-ý Kerim 101 Sayfa Dinle


HaRam - NediR...?


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe