Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Rüyada ABDEST ALMAK görmek

Rüyada ABDEST ALMAK görmek - islami ruya tabýrlerý en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6049
ilahi dinle   Bir kimse rüyasýnda caiz olan bir su ile abdest üzerine abdest aldýðýný görse; nur üzerine nura ve o kimsenin gönlünün aydýnlýðýna delâlet eder. Çünkü Hz. Peygamber (as) "Abdest üzerine abdest almak nurdur." buyurmuþtur. Bir kimsenin rüyasýnda temiz bir su ile abdest aldýðýný görmesi; o kimsenin istek ve arzularýna kavuþacaðýna iþaret eder Bir kimsenin rüyasýnda sudan baþka (süt, ayran, çay ve benzeri) þeylerle abdest aldýðýný görmesi; o kimsenin borç altýna gireceðine, kiþinin rüyasýnda pis bir su ile abdest aldýðýný görmesi de yine o kimse­nin borç altýna gireceðine yorumlanýr. Rüyada yarým bir abdest alýndýðýnýn görülmesi; geçici bir sýkýntýya maruz kalýnacaðý ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasýnda namaz kýlmak maksadýyla abdest aldýðýný görmesi; o kimsenin çekindiði bir düþmanýndan dolayý Allah Teâlâ'nýn himayesinde olduðuna yorumlanýr. Rüyasýnda abdest alýp namaz kýldýðýný gören kimsenin keder ve üzüntülerinden kurtulacaðýna ve dolayýsýyla Allah'a þükredeceðine delâlet eder. Ticarî iþlerle uðraþan bir kimsenin rüyasýnda abdestsiz namaz kýldýðýný görmesi; o kimsenin elinde sermayesi olmadan servet kazanacaðýna iþaret eder. Kiþinin rüyasýnda abdesti olmadýðý halde çöplük gibi namaz kýlýnmasý caiz olmayan bir yerde namaz kýldýðýný görmesi; o kimsenin çok arzuladýðý bir þeye kavuþamayacaðýna ve her zaman bunun hasretini çekeceðine yorumlanýr. Bazý rüya yorumcularýna göre: Bir kimsenin rüyasýnda abdest aldýðýný görmesi; o kimsenin emaneti yerine vereceðine ve borcunu ödeyeceðine veya yapacaðý þahitliðe iþaretle tabir olunur. Rüyanýzda sýcak su ile abdest aldýðýnýzý veya cünüplükten dolayý yýkandýðýnýzý görmeniz; keder, üzüntü ve hastalýða maruz kalacaðýnýza yorumlanýr. Ýbrahim el-Eþ'as'ýn yorumuna göre: Rüyanýzda mükemmel bir abdest aldýðýnýzý görmeniz; üzüntüden kurtulacaðýnýza, korktuðunuzdan emin olacaðýnýza iþaret eder. Hasta bir kimsenin rüyasýnda güzel bir abdest aldýðýný görmesi; þifa bulacaðýna, borçlu bir kimsenin güzel bir abdest aldýðýný görmesi; borcunu ödeyeceðine, günahkâr bir kimsenin güzel bir abdest aldýðýný görmesi; Allah'ýn affýna mazhar olacaðýna yorumlanýr. Bir kimsenin rüyasýnda abdest almak istediði halde su bulamadýðý görmesi; o kimsenin isteklerini gerçekleþtirmek için çare bulamayacaðýna, rüyasýnda abdest alýrken eksik aldýðýný ve abdest azalarýný yýkama sýrasýný ihlâl ettiðini görmesi; o kimsenin Allah'a karþý yerine getirmekle yükümlü olduðu vazifelerinde tembellik ettiðine iþaret eder. Rüyanýzda abdest aldýktan sonra elinizle abdest aldýðýnýz sudan içtiðinizi görmeniz; hayýr ve hasenata, berekete, hastalýktan þifa bulmaya ve korkudan emin olmaya yorumlanýr Rüyanýzda çarþýda veya hamamda abdest aldýðýnýzý görmeniz; Allah'ýn ve meleklerinin gazabýna uðrayacaðýnýza, büyük bir hasar ve zarara maruz kalacaðýnýza, gizli kusur ve hatalarýnýzýn açýða çýkacaðýna delâlet eder.

 

  Yorumlar

 
Hidayet Doðan - Gel Gör Beni


Mp3...BayRam BüyükOruç - Rahmet EyLe


Küçük Ahmet De Ki Allah Ýçin


Yusuf Ýslam - Allah Seni Bahsetsin


Müziksiz ilahiler - Ben Derviþem Diyene


Eþref Ziya - Sevda Dedim


Ömer Gümüstas - Kuran


Osman Erdoðan - Nur Kundak


2015 - ÜnaL DoÐan - Çok Sevdim


Grup 571 - TaLeaL Bedru iLahisi


Mehmet Gökçe - Gül Efendim


Murat Günes - Gördüm ki


Balina Ziyafeti


guzelsozler.be


Sedat Uçan - Dünya Yalandýr


Mustafa Özcan Güneþoðlu - Olmaz


fatih colak kunut1


Yusuf Ýslam - Bismillah


KunuT DuaLaRý...


Bayram BüyükOruç - Yanarým


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe