Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ana Hakký

Ana Hakký dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6725
ilahi dinle   Hazreti Peygamberimiz (s.a.s.) eshabýyla oturmuþ sohbet ediyordu. Bir kadýn sahabe Resulullah'ýn huzuruna telaþla girerek: - Ya Resûlellah! Þu anda kocam ölüm dçþeðinde, belki biraz sonra ölmüþ olacak... Yalnýz yanýnda kelime-i þehadet getirdiðimi anladýðý ve kendiside getirmeye çalýþtýðý halde þehadet kelimesi getiremiyor. Kocamýn imansýz gitmesinden korkuyorum. Bu hususta bir yardýmýnýzý bekliyorum, dedi. Hazreti Peygamberimiz: - Kocan saðlýðýnda ne gibi kötü harekette bulunurdu? diye sordu. Kadýn hiçbir kötü amelinin olmadýðýný, namazýný kýlýp her türlü ibadetini noksansýz yerine getirmeye çalýþtýðýný söyledi. Bu sefer Peygamberimiz: - Kocanýzýn dünyada kimi var? diye sordu. Kadýn ihtiyar bir annesi olduðunu söyleyince Peygamberimz (s.a.s.) kadýnýn kocasý Alkama'nýn anasýn huzura çaðýrdý. Hazreti Alkama'nýn anasý, Hazreti Peygamberimizin huzuruna çýktý. Peygamberimiz: - Oðlun sana karþý nasýl hareket ederdi? Oðlundan memnunmusun? diyr sordu. Alkamanýn anasý: - Ya Resulullah, oðlum evleninceye kadar çok iyi muamele ederdi. Evlendikten sonra hanýmýný dinledi, bana hor bakmaya baþladý. Hatta son zamanda evini bile ayýrdý. Ben de üzüldüm, onun bu hareketine, dedi. Peygamberimiz (s.a.s.) yaþlý kadýna; oðlunun ölüm döþeðinde olduðunu, hakkýný helâl etmediði takdirde cehennem azabý çekeceðini söylediyse de kadýn: - Hakkýmý helâl etmem ey Allah'ýn Resûlü, dedi. Alkama ise evde yatýyor, hâlâ þehadet kelimesi getiremiyordu. Hazreti Peygamberimi, kadýnýn annelik þefkatini harekete geçirmek için, orada bulunanlara: - Bana biraz odun hazýrlayýn, diye emir verdi. Kadýn hayretle : - Odunu ne yapacaksýn ya Resûlellah! diye sormaktan kendini alamadý. Çünkü o da þüphelenmiþti. Peygamber Efendimiz : - Oðlunu yakacaðým... Zira yarýn cehennemde yanacaðýna cezasýný burada çeksin, daha iyi buyurunca, kadýn dayanamadý, - Oðlumun gözümün önünde yanmasýna razý olamam ya Resûlellah ! Ona hakkýmý helal ediyorum, dedi. Murat hasýl olmuþtu... Hazreti Peygamberimiz, Bilâl-ý Habeþi Hazretlerini göndererek : - Git bakalým, Alkama ne haldedir? buyurdular. - Bilâl-i Habeþi Alkam'nýn yanýna varýp þehadet kelimesei telkin ettiðinde, Alkama'nýn dili açýlmýþtý : - Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Resûlüllah, deyip ruhunu Allah'a teslim etti.

 

  Yorumlar

 
GüzeL SözLer - Bilgi


~ 2014 ~ GruP TaiF ~ ALLahümme SaLLi


Selçuk Kübali - Þol Cennetin irmaklarý dinle


Ya Allah Celle Celalühü


AbDuRRahMaN ÖnüL__Ey AþýKý DiLDaDe....


ilahi sohbet odasý


Osman Öztunç - Mehmedim


Ahde Vefa


Cemal Kuru - Anam


Çocuklarýn yataklarý ne zaman ayrýlýr?


AnLamLý Bir Söz


Rukye ve Dua Ýle Tedavi


Seçmeler - Ya Rabbi Askin Ver Bana Ýlahisi


Muhammed Acar - Þiraze dinle


( Mp3 ) Grup TaiF - GeyLani


Madem Baktýn Okumadan Geçme Olur mu ?


Grup Hacegan – Ey Gulamin


Yýlmaz Sarýkaya - Tövbe Edelim


Mustafa Demirci - inleyen Bir Nayim


zikirli ilahiler bedava indir


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe