Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Aynen Senin Gibi Olmak Ýsterim

Aynen Senin Gibi Olmak Ýsterim dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5903
ilahi dinle   Bir gün Azizan Hazretlerine, hatýrý sayýlýr bir zat misafir geliyor. Fakat evde hazýr yemek yok... Azizan Hazretleri üzülüyorlar. Evlerinin kapýsýna çýkýyorlar. O sýrada, paça satan bir genç, elinde bir çömlekle geliyor. Çömlekte donmuþ paça var... Genç: -Bu yemeði sizin ve yakýnlarýnýz için hazýrladým. Kabul buyurursanýz beni mesut edersiniz, diyor. Azizan Hazretleri bu nazik anda gelen yemekten son derece hoþnut kalýyorlar ve gence iltifat ediyorlar. Gelen yemekle misafir aðýrlanýyor. Misafir gidince Þeyh Hazretleri paça satan genci çaðýrtýp: -Senin getirdiðin bu yemek, sýkýntýlý bir ânýmýzda imdada yetiþti. Sen de þimdi bizden ne muradýn varsa iste ki, Allah dileðini verse gerektir. Genç: -Aynen senin gibi olmak isterim, diyor. Bu çok güç bir þey... Üzerimizdeki yük senin omuzlarýna çökecek olursa ezilirsin! Cevabýný veriyor Azizan Hazretleri... Fakat genç yana yakýla ýsrar ediyor: -Benim âlemde tek muradým bu... Týpký týpkýsýna senin gibi olmak... Baþka hiç bir þey beni teselli edemez. Baþka emel tanýmýyorum! -Peki, diyor, Azizan Hazretleri; öyle olsun! Ve genci elinden tuttuðu gibi halvet odasýna çekiyor. Orada nazarlarýný gence mýhlayýp kalpleriyle kalbine yöneliyorlar. Biraz sonra gençte bir deðiþiklik baþlýyor. Genç hem zahirde ve hem batýnda Azizan Hazretlerinin ayý olarak meydana çýkmaya baþlýyor. Bu hal tam 40 gün devam ediyor ve 40'ýncý gün genç girdiði yükün aðýrlýðýnda bekâ âlemine göçüyor. Fakat muradýna ermiþ ve ebedi saadete eriþmiþtir.

..  

  Yorumlar

 
Abdullah Akbulak - Bu Gece


ERtuÐruL ERkiÞi --- GüLLeRin EfenDiSi...


Ali Ýnan - Derviþlik Yoluna


HaSan DuRSun --- TaNe TaNe..


Kuran-ý Kerim 66 Sayfa Dinle


Nihat Hatipoglu - Peygambere Özlem


32 FaRz - TeYemmüMün FaRzLarý


ilahi ariyom sözlerini


Adem PaLa__GeLeCeÐiM....


EsmaüL Hüsna - iLahi DinLe


Süper - DerDime Dermana GeLdim


Cinsel organa ilaç sürmek orucu bozar mý?


Ýki Cihan Saadeti


HaSan DurSun - Mp3 - BiLaL Gibi DinLe


Abdurrahman önül - AyYuzlu Peygamberim


Yediðin giydiðin haram olunca


Adnan Aydýn - Bülbüller Nazda


Namazla ilgili ayetler


Abdurrahman Önül - Ah Medinem


Emre Ermiþ - Her yerde sen Varsýn


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe