Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Bir Münazara

Bir Münazara dini hikayeler - en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6061
ilahi dinle   Hz. Ebubekir (r.a) ile Hz. Ali (r.a)'nýn Münazarasý Bir gün Ebu Bekir Sýddýk (r.a) Resulüllah(S.A.V)'ýn evine geldi. Ýçeri gireceði sýrada, Hz. Ali Bin Ebi Talib (r.a) da geldi. Hz. Ebu Bekir (r.a) (Geri çekilip): -Ya Ali sen buyur, gir dedi. O da cevap verip, aralarýnda, aþaðýdaki uzun konuþma oldu: -Ya Ebu Bekir! Sen önce gir ki, her iyilikte önde olan, her hayýrlý iþte ileri olan, herkesi geçen sensin. Hz. Ebu Bekir (r.a): - Sen önce gir ki! Resulüllah'a (s.a.v) daha yakýn sensin. Hz. Ali (r.a): -Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v)'tan iþittim. "Ümmetimden, Ebu Bekir'den daha üstün bir kimsenin üzerine güneþ doðmadý" buyurdu. Hz. Ebu Bekir (r.a): - Ben, senin önüne nasýl geçebilirim ki, Resulüllah (s.a.v) kýzý Fatýma(r.a)'yý sana verdiði gün, "Kadýnlarýn en iyisini, erkeklerin en iyisine verdim" buyurdu. Hz. Ali (r.a): - Ben, senin önüne geçemem. Çünkü Resulüllah (s.a.v): "Ýbrahim(a.s)'ý görmek isteyen Ebubekir'in yüzüne baksýn" buyurdu. Hz. Ebu Bekir (r.a): - Ben, senin önüne geçemem. Çünkü Resulüllah (s.a.v): 'Adem (a.s)'ýn hilm sýfatýný ve Yusuf (a.s)'ýn güzel ahlakýný görmek isteyen Ali Mürteza'ya baksýn' buyurdu. Hz. Ali (r.a): - Senin önünde gidemem. Çünkü Resulüllah (s.a.v): "Ya Rabbi! Beni en çok seven ve ashabýmýn en iyisi kimdir? dedi. Cenab-ý Hak:Ya Muhammed! Ebu Bekir Sýddýktýr," buyurdu. Hz. Ebu Bekir (r.a): - Ben, senin önüne geçemem. Çünkü Resulüllah (s.a.v) Hayber'de: "Yarýn sancaðý öyle bir kimseye veririm ki, Allahü Teala onu sever. Ben de, onu çok severim" buyurdu. Hz. Ali (r.a): - Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v) "Cennetin kapýlarý üzerinde 'Ebu Bekir Habibullah' yazýlýdýr" buyurdu. Hz. Ebu Bekir (r.a): - Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v) Hayber gazasýnda, bayraðý sana verip 'Bu bayrak Melik-i Galibin, Ali Bin Ebi Talib'e hediyesidir' buyurdu. Hz. Ali (r.a): - Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v) buyurdu ki: "Ya Eba Bekir, sen benim gören gözüm ve bilen gönlüm yerindesin". Hz. Ebu Bekir (r.a): - Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v) buyurdu ki: "Kýyamet günü Ali cennet hayvanlarýndan birine binmiþ olarak gelir. Cenab-ý Hak buyurur ki 'Ya Muhammed!(s.a.v) Senin baban Ýbrahim Halil, ne güzel babadýr. Senin kardeþin Ali Bin Ebi Talib ne güzel kardeþtir." Hz. Ali (r.a): Ben, senin geçemem. Çünkü Resulüllah (s.a.v) buyurdu ki: "Kýyamet günü, Cennet meleklerinin reisi olan Rýdvan adýndaki melek Cennete girer. Cennetin anahtarlarýný getirir, Bana verir. Sonra Cebrail (a.s) gelip, Ya Muhammed (s.a.v)! Cennetin ve cehennemin anahtarlarýný, Ebu Bekir Sýddýk'a(r.a) ver, istediðini Cennete, dilediðini Cehenneme göndersin der." Hz. Ebu Bekir (r.a): Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v) buyurdu ki: "Ali kýyamet günü benim yanýmdadýr.Havz ve Kevser yanýnda, benimledir. Sýrat üzerinde benimledir. Cennette, benimledir. Allahü Teala'yý görürken, benimledir." Hz. Ali (r.a): Ben, senden önce giremem. Çünkü Resulüllah (s.a.v) "Ebu Bekir'in imaný, bütün mü'minlerin imaný ile tartýlsa, Ebu Bekir'in imaný aðýr gelir" buyurdu. Hz. Ebu Bekir (r.a): Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v) buyurdu ki: "Ben ilmin þehriyim, Ali onun kapýsýdýr." Hz. Ali (r.a): Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v) buyurdu ki: "Ben sadýklýðýn þehriyim.Ebu Bekir onun kapýsýdýr." Hz. Ebu Bekir (r.a): Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v) buyurdu ki: "Kýyamet günü Ali bir ata biner, görenler, acaba bu hangi peygamberdir? derler. Allahü Teala, bu Ali Bin Ebi talib'dir, buyurur." Hz. Ali (r.a): Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v) buyurdu ki: "Ben ve Ebu Bekir, bir topraktanýz. Tekrar bir olacaðýz." Hz. Ebu Bekir (r.a): Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v) buyurdu ki: "Allahü Teala, ey Cennet! Senin dört köþeni, dört kimse ile bezerim.Birir Peygamberleri üstünü Muhammed'dir(s.a.v).Biri, Allah'dan korkanlarýn üstünü Ali'dir. Üçüncüsü kadýnlarýn üstünü Fatýmat'üz Zehra'dýr. Dördüncü köþesindeki de temizlerin üstünü Hasan ve Hüseyin'dir." Hz. Ali (r.a): Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v) buyurdu ki: "Sekiz Cennetten þöyle ses gelir'Ebu Bekir! Sevdiklerinle birlikte gel, hepiniz Cennete girin." Hz. Ebu Bekir (r.a): Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v) buyurdu ki: "Ben bir aðaca benzerim,Fatýma bunun kökü,Ali gövdesi, Hasan ve Hüseyin meyvesidir." Hz. Ali (r.a): Ben, senin önüne nasýl geçerim. Çünkü Resulüllah (s.a.v) buyurdu ki: "Allahü Teala Ebu Bekirin bütün kusurlarýný affetsin. Çünkü O kýzý Aiþe'yi bana verdi.Hicrette bana yardýmcý oldu.bilal-i Habeþi'yi, benim için azad etti." Resulüllah (s.a.v')in bu iki sevgilisi, kapýda böyle konuþurlarken, kendileri içeriden dinliyorlardý. Hz. Ali'nin sözünü kesip içeriden buyurdu ki: -Ey kardeþlerim Ebu Bekir ve Ali! Artýk içeri girin.Cebrail (a.s) gelip dedi ki, yerdeki ve yedi kat göklerdeki melekler sizi dinlemektedir.kýyamete kadar birbirinizi övseniz, Allahü Teala yanýndaki kýymetinizi anlatamazsýnýz. Ýkisi birbirine sarýlýp, birlikte Resulullah'ýn(s.a.v) huzuruna girdiler. Resulullah'ýn(s.a.v): -Allahü Teala ikinize de yüzbinlerce rahmet etsin. Ýkinizi sevenlere de, yüzbinlerce rahmet etsin ve düþmanlarýnýza da yüzbinlerce lanet olsun, buyurdu. Hz. Ebu bekir Sýddýk dedi ki: -Ya Resulallah(s.a.v) Ben Ali kardeþimin düþmanlarýna þefaat etmem. Hz.Ali dedi ki: -Ya Resulallah (s.a.v) Ben de Ebu Bekir kardeþimin düþmanlarýna þefaat etmem ve baþýný kýlýç ile bedeninden ayýrýrým. Hz. Ebu bekir Sýddýk(r.a): -Ben, senin düþmanlarýna Kevser havzýndan su vermem, buyurdu. Hz. Ali de: -Ben, senin düþmanlarýný Sýrat üzerinden geçirmem, buyurdu. Hz. Ali (r.a) ve Hz. Ebu Bekir (r.a) taraftarlarýnýn ve düþmanlarýnýn kulaklarý çýnlasýn. Kaynak: Dört Büyük Halife, Þemsüddin Ahmed Efendi, Bedir Yayýnevi,1974

 

  Yorumlar

 
Abdussamed ezan dinle


Rüya Tabirleri - Abdest aLmak


Ne Çileler Gördüm Mehmet Karakuþ


Taha - Ýnci Yaþlarým


Grup Hanedan - Fýrat Kenarinda Menzil


Celaleddin Ada - Hesap 2012


KadiR SureSi__


Abdullah Dicle - Aþk Meydaný


Mustafa Yýlmaz - Hurma Kütüðü


Rüyada açacak görmek


Hz. MevLana'dan


Senai DemiRci__SeN ve SoN......


ümitliyim....TESLÝM OLDUM


Ayet-el Kursi - Namaz Sureleri


Denizhan Burhan - Gülname


Mustafa Demirci - Ben Yürürem Yane Yane


Yemek Tarifleri - Bademli Alabalýk Tava


Abdurrahman ÖnüL - SeninLe Bir ÖmüR Boyu ( 2015 Haziran )


Rüyada abanoz görmek


Abdurrahman Önül - Kerbela


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe