Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Bizi Tanýmaz Oldun

Bizi Tanýmaz Oldun dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6326
ilahi dinle   Bir Ramazân-ý þerîf ayýnda türbesinin inþâsý sýrasýnda bu iþle meþgul olanlar, oruç olmalarý sebebiyle kabri yanýnda ona karþý lâzým olan edebi tam gösterememiþlerdi. Türbe inþâsýnda çalýþan ustalar edebe uymayan þekilde ayaklarýný uzatarak oturmuþlardý. Yine bir defâsýnda kabri yanýnda böyle ayaklarýný uzatýp oturduklarý sýrada, Sâfî Efendinin rûhâniyeti kendi sûretinde gözüktü. Ayaklarýný uzatýp oturanlara tebessüm edip, aralarýndan Ýbrâhim adýndaki kimseye; "Ýbrâhim Bey! Artýk sen büyüdün bizi tanýmaz oldun." dedi. Hemen yerinden fýrlayýp; "Aman efendim ben kimim ki sizi saymayayým." diyerek, aðladý. Çok gözyaþý döktü. Sonra ayaklarýna kapanýp affetmesini istedi. O böyle aðlayýp yalvararak affetmesini isteyince onu affetti. Kendinden öyle geçmiþti ki, affedilince kendini toparlayabildi. Artýk bu hâdiseden sonra türbenin yanýna yaklaþýrken tâ uzaktan ayakta durarak edep gösterirdi. Bu menkýbeyi yazan müellif þöyle demektedir: Bunu anlatmaktan maksadým nefsin terbiyesi içindir. Allahü teâlânýn sevgili kulu olan bir mürþid-i kâmil, yetiþmiþ ve yetiþtirebilen bir rehber, mahâretli, mesleðinde mütehassýs bir doktor gibidir. Talebesinin ýslahý ve yetiþmeleri için ne lâzým olursa, ona göre muâmele eder. Kimisine sert muâmele eder. Çünkü iltifat ona zararlýdýr. Bâzýsýna da yumuþak muâmele eder. Her talebe meþrebine, yapýsýna, huyuna göre terbiye edilir. Eðer bunun tersi yapýlýrsa, rehber ne kadar mâhir olursa olsun talebe onu herhangi bir sûretle inkâra kalkýþýr. Buna gücü yetmezse istikâmetine zarar verir. Güneþ her meyveye ve bitkiye yapýsýna göre parlar. Meyve tatlý ise tadýný, acý ise acýlýðýný artýrýr. Mürþid-i kâmiller de talebenin meþrebine, hâline bakýp ona göre yetiþtirirler.

..  

  Yorumlar

 
Diþ fýrçalamak orucu bozar mý?


Rüyada Bildirilen Beþ Sýr


Ýbadet Artarsa Rýzýk da Artar


Umut Murare - Ey Nebi


Bir aile hep patates yiyormus


Yeni Mp3 - Ammar AcarLýoðLu - ÝbrahÝM Gibi DinLe (2015)


FeRiDun ERoðLu__ZikReyLeR...


Rüyada düðün görmek


Grup Hilal - Caným Efendim


FeRiDun ERoðLu__GeL GideLim Can NeBi'Ye...


Peygamberin Gülleri - Neler Vermezdim


HayýrLý CumaLar KardeSLer


Grup 571 - Bir Güneþ Doðdu iLahiSi


filistinde uçurtmalar ilahisi


Nihat Hatipoðlu - Aðlatan Sohbet


Mahmut Þevket Bayram - Affeyle Allahým


Hasan dursun Süper bir parca 2011


Cemal Kuru - Gel Gel Iki Gözüm Ýlahisi


Adnan Aydýn - Bülbüller Nazda


Rüyada abluka görmek


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe