Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Cennet Komþusu

Cennet Komþusu dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7093
ilahi dinle   Vaktiyle padiþahlardan biri þehri dolaþmaya çýkmýþtý. Tanýnmamak için kýyafetini deðiþtirmiþ, yanýna da bir kölesini almýþtý. Halkýn kendi yönetimi hakkýnda neler düþündüðünü öðrenmek istemisti. Mevsim kýþtý. Soðuk her yeri kasýp kovuruyordu. Yolu bir mescide düþtü. Ýki yoksul bir köþede titreyerek oturuyordu. Gidecek baþka yerleri yoktu. Onlarýn ne konuþtuklarýný merak eden padiþah yanlarýna sokuldu. Fakirlerden þakacý olaný soðuktan þikayet ediyordu: - Yarýn cennete gittiðimizde bizim padiþahý oraya sokmayacaðým! Cennetin duvarýna yaklaþtýðýný görürsem, pabucumu çýkarýp kafasýna vuracaðým. Öteki merakla sordu: - Onu niçin cennete sokmayacakmýþsýn? - Tabii sokmam. Biz burada soðuktan donarken o sarayýnda keyif sürsün. Bizim halimizden haberdar olmasýn. Sonra da kalkýp cennette bana komþu olsun. Ben öyle komþuyu istemem arkadaþ, dedi. Gülüstüler. Padisah kölesine: - Bu mescidi ve adamlarý unutma! dedi. Saraya dönünce mescide adamlarýný yolladý. Ýki fakiri alýp saraya getirdiler. Zavallýlar baþýmýza neler gelecek diye korkuyla bekleþirken onlarý dayalý, döþeli bir odaya yerleþtirdiler. - Burada yeyip, içip yatacak, padiþahýmýza dua edeceksiniz. Cennette size komþu olmasýna karþý çýkmýyacaksýnýz, dediler. Padiþah ne iyi kalpli imiþ, deðil mi? Peygamberimiz yoksula yardým edenleri þöyle övmüþtür: "Bir mü'mini dünya dertlerinden kurtaraný, Allah, ahiret dertlerinden kurtarýr."

..  

  Yorumlar

 
ertugrul erkisi - avare gonul


AbDusSamet SeLam --- Bizi SevenLer GeLsin


Mehmet Gökçe - Çeçenistan Ve Filistin Mücahitlerine Dua


Celaleddin Ada - GARiP


2014 ~ SüLeyman Erkiþi - Hiç Durmadan YürüyeceÐiz


pervane - Sýðýnacak Liman Bir Tek Sen Varsýn


Abdurrahman onul - gul ahmede 2012


Fethullah Gülen - Hoca Efendi izin talebi


ender doðan - hu zikri


Dolmabahçe Cami


Gönül Dili


Ýftara Yakýn Edilecek Dua


KuRBan BayRamý TebRik KartLarý..


Ney Sololarý - Gül Yüzümü


Bir Cemaat Allah'ý Zikretmek Ýçin..


Cuma DuaSý


Maðaradaki Kuþun Sýrrý


Muhammed Bilal Özkan - Selam Sana Ey Nebi


Adem Karabey - Pismanim


CenneT Nerede iLahisi DinLe


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe