Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Cürmüm Ýle Geldim Sana

Cürmüm Ýle Geldim Sana - dini hikayeler en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7263
ilahi dinle   Medîne-i münevverede saatçýlýk yapmakta olan Ali Osman isimli Ýzmirli bir Türk vardý. Bu zât Medîne-i münevvereye hicret ettikten bir müddet sonra, mesleði olan iþi yapmak üzere bir dükkân açmak için izin almaya çalýþtý. Uzun süre bunu saðlayamadý. Parasý bitti. Bir gece Allahü teâlâya iltica ile yalvardý. O gece rüyâsýnda esmer, kýr sakallý, uzunca boylu bir zât; - Evladým, resmî dâireye girdiðinde sað tarafýnda gördüðün þu üçüncü þahsa mürâcaat et. Gerisine karýþma buyurdu. Ali Osman Efendi sabahleyin doðruca denilen þahsýn yanýna gitti. O þahýs, Ali Osman Efendi'ye; -Seni Kuddûsî hazretleri mi gönderdi? Git hemen dükkânýný aç, iþine baþla, dedi. Ali Osman hemen gidip dükkâný izin almýþ gibi açtý. O þahýs izin belgesini sonradan gönderdi. Bir müddet sonra rüyâsýnda ayný zâtý gördü. O zât; -Oðlum bana Kuddûsî derler. Cebine bir hediye koydum, onu al ve amel et, dedi. Ali Osman Efendi uyandýðýnda cebinde Kuddûsî hazretlerinin þu þiirinin yazýlmýþ olduðu kâðýdý buldu: Ey rahmeti bol pâdiþâh, Cürmüm ile geldim sana, Ben eyledim hadsiz günâh, Cürmüm ile geldim sana. Aslým çü bi katre menî, Halk eyledin andan benî, Aslým denî, fer'îm denî, Cürmüm ile geldim sana. Adýn senin Gaffâr iken, Ayb örtücü Settâr iken, Kime gidem sen vâr iken, Cürmüm ile geldim sana. Ýsyânda Kuddûsî þedîd, Kullukda bir battal pelîd, Der kesmeyip senden ümîd, Cürmüm ile geldim sana. Hadden tecâvüz eyledim, Deryâ-yý zenbi boyladým, Ma'lûm sana ki neyledim, Cürmüm ile geldim sana. Gerçi kesel fýsk-ü-fücûr, Ayb-ý-zelel çok hem kusûr, Lâkin senin adýn Gafûr, Cürmüm ile geldim sana. Hiç sana kulluk etmedim, Rah-ý rýzâna gitmedim, Hem buyruðunu tutmadým, Cürmüm ile geldim sana. Senden utanmayup hemân Ettim hatâ gizlü ayân, Urma yüzüme el-emân, Cürmüm ile geldim sana. Zenbim ile doldu cihân, Sana ayân zâhir nihân, Ey lutfü bî-had Müste'ân, Cürmüm ile geldim sana. Bin kerre bin ol pâdiþâh, Etsem dahî böyle günâh, Lâ-taknetû yeter penâh, Cürmüm ile geldim sana.

..  

  Yorumlar

 
VeRmeyene VeRecekSin...


Mustafa Dursun - Yanýyor Þu Kalbim


MüFSid - NediR...?


Tabutumdan tuðlayý çýkarýn


Cihangir - Dön Ne Olur


Abdurrahman Önül - Kerbela


Altin ÇocukLar - Allahin Sifatlari dinle


Mezarlýktaki Ateþ


OsmaN DündaR - GönLümün SuLtaný


Hak Yarab


Grup Dergah - yananlar var ilahisi


Namazla ilgili hadisler


Muhammed Yilmaz - Ah Medine ilahi 2011


Ali Ercan - Resulun aþkýndandýr


Abdulkadir Þehitoðlu - Dön Allaha


Sami Özer - Yemen Ellerinde Veysel Karani


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 22 Aðustos 2010 sohbeti izle 2. Bölüm


Mehmet gökce - ey sevgili 2011


HaDi '' AmiN '' DiyeLim....


AbduRRahman ÖnüL - GüL YüzLü PeyGamberim


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe