Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Çoban Babanýn Kuzucuklarý

Çoban Babanýn Kuzucuklarý - dini hikayeler en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6288
ilahi dinle   Erzurum’un Ruslar tarafýndan kuþatýldýðý ve dadaþlarýn aslanlar gibi çarpýþtýðý yýllar... Bir garip çoban, sürüsünü almýþ, otlata otlata daða doðru çýkýyordu. Kendi kendisiyle söyleþe halleþe hayli yol almýþ, hayli de yorulmuþtu. Birden susadýðýný hissetti Çoban Baba!.. Gözünün önüne kara topraktan fýþkýrmýþ kol kol billur sular geldi. Fakat o yana baktý, bu yana baktý su bulamadý. Etrafta ne bir pýnar, ne bir su birikintisi vardý. Bir türlü su bulamýyordu Çoban Baba, yürümeye, koyunlarý da kendisiyle birlikte gelmeye devam ediyordu, fakat aradýðý suyu bir türlü bulamýyordu. Çoban’ýn susuzluðu gittikçe arttý. Ciðeri göz göz daðlandý. O arada baktý ki, oðlaklar, kuzular dilleri dýþarýda meleþiyor. Koyunlarýn baþlarý önlerine düþmüþ. Koçlar huysuz ve öfkeli. Gün akþama dönünceye kadar, bütün sürü su arýyor Köpekler ayaklarýyla yeri deþiyor, çoban o çalýnýn dibinden ötekine koþuyor, ama nafile! Çoban Baba sonunda yorgun ve takatsiz düþtü... Mis gibi kokulu bir mersin kümesinin dibinde topraða çöktü. Baþýný secdeye koydu: “Rabbim” dedi: “Güzel Rabbim! Sürüm de ben de susuzluktan öleceðiz. Ben susuzluktan ölsem bir þey lazým gelmez, ama bu hayvancýklarýn meleþmeleri beni kahrediyor!.. Sen her þeye kadirsin Allahým...” Çoban hem söylüyor, hem aðlýyordu. O kadar çok aðlýyordu ki, gözünün yaþý topraðý yýkýyordu. Baþý hâlâ o toprakta secdedeydi. Birden dudaklarýna bir serinlik geldi... Önce ne olduðunu anlayamadý. Baþýný kaldýrdý ve hayretle gördü ki, yerden bir pýnar fýþkýrmýþ, gürül gürül... Serin, tatlý, ýþýl ýþýl... Duasý kabul olmuþtu... Þimdi Çoban Baba daha çok aðlýyordu. Çünkü, Rabbi duasýný kabul etmiþti. Bu sevinçle, az evvelki adaðýný unutacak deðildi ya. Çoban Baba’nýn son sözleri þunlar oldu: “Artýk ölebilirim güzel Allah’ým!.. Artýk ölebilirim... Deðil mi ki sürüm susuzluktan kurtulacak, deðil mi ki duamý hemen kabul ettin, artýk bu can bana lâzým deðil!..” Çoban Baba oracýkta ruhunu teslim etti. Sürüdeki hayvanlar, gidenden, gelenden habersiz pýnara baþ uzatmýþ, kana kana içiyorlardý...

 

  Yorumlar

 
Müslüman kadýn saçýný nasýl örter?


Abdurrahman onul - Olum Var 2012


Turan Turgut - Ümmetlerim


Agah - Kurretul-Ayn


TeLefon Dini Fon MüzikLeri


Kuran-ý Kerim 68 Sayfa Dinle


abdurrahman Önül - ezan dinle


Abdurrahman Önül - Hak Yarattý Alemi


Dinimizde Yas Tutmak Var mýdýr?


Yasin Suresi 1 - Ok Takipli Kur'an-ý Kerim


Marmara Çocuk Korosu - Efendim iLahiSi


Pervane - Sýðýnacak Liman


2015 SeDaT uCaN - GüL EfeNDim Mp3 DinLe


Kutlu doðum haftasý resimli sözleri


Dursun Ali Erzincanlý - Inþirah Duasý


Rüyada baba görmek


Dini Cizgi Film Namaz Önemi ve Nasýl Kýlýnýr Örnekli anlatým 1


MuhaciR Ne DemektiR..?


Seçmeler - Ahmet Özhan - Ayyüzlüm Ýlahisi


Makyaj yapmak veya yaptýrmakla oruç bozulur mu?


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe