Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Dað baþýna mý Þehir Ýçine mi?

Dað baþýna mý Þehir Ýçine mi? dini hikayeler en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5734
ilahi dinle   Ýki kardeþtiler. Biri köyde çobanlýk yapmayý tercih ederek diyordu ki: Bu zamanda þehre gitmek, oranýn günahlý hayatýna karýþmak çok kötü. Ýyisi mi, ben köyün çobanlýðýný yapayým, günahlardan uzak kalayým. Diðeri ise þehre gitti. Bir mahallede küçük bir tamir kulübesi açýp baþladý ayakkabý tamirine. Çoban daðda koyunlarý, keçileri otlatýyor, hiçbir namazýný kaçýrmýyor, hiçbir þekilde de nâmahreme nazar etmiyordu. Bütün gün ormanýn sessizliði içinde zikirle, fikirle, þükürle yaþayýp gidiyordu. Bu sebeple de manen bir hayli ilerledi, kerametlere mazhar oldu. Düþünüyordu ki, kardeþi þehirde bir sürü günah ve nâmahreme nazar ile manen sukût ediyor... Bir ara ona acýyarak ziyaretinde bulunmayý düþündü. Otlattýðý koyunlarýndan bir miktar süt saðýp bir bez torbaya doldurarak aðzýný baðlayýp þehrin yolunu tuttu. Sora sora bir mahalledeki eskici kulübesinde kardeþini buldu. Torbadaki sütünü duvardaki bir çiviye asýp oturarak hal hatýr sormaya baþladý. Bu sýrada bir haným geldi, ayakkabýsýný çýkarýp topuðunu gösterdi. Kardeþi baktý. Tamir edebileceðini söyledi. Haným çýplak ayakla beklemeye baþladý. Kadýn az sonra ayakkabýsýný giyip giderken ormanda görmediðini gören çobanýn zihnindeki temizlik de gitmeye yöneldi. Ýþte o sýrada yukarýdan bir þeyler dökülmeye baþladý. Baþlarýný kaldýrýp yukarýya baktýklarýnda bunun süt damlasý olduðunu anladýlar. Meðer o anda torbadaki süt de damlamaya baþlamýþ. Eskici kardeþ þöyle bir baktý ve söylendi: - Ýnsanlardan kaçarak dað baþýnda veli olmak kolay þey. Bütün mesele iþte bu insanlarýn içinde veli olabilmekte. Anladýn mý þimdi farký? Çoban baþýný sallayarak cevap verdi: - Sen haklýsýn þehirli kardeþim. Demek senin manen yükselmene mani bu gibi manzaralar. Bunun için düþüþ var sende. Eskici cevap verdi: - Nereden bildin bende düþüþ olduðunu? - Baksana, bir anda düþtüm senin yanýnda. Sen ise her gün bunlarla yüz yüze, göz gözesin. Düþmemen mümkün mü? Eskici cevap verdi: - Ýþte ben de onu söylüyorum sana. Asýl mesele bunlarýn içinde kendini muhafaza etmektedir. Rabb'ime þükürler olsun ben kendimi þimdiye kadar muhafaza ettim, bundan sonra da muhafaza ederim, inþaallah. Çoban buna itiraz etti. - Beni bir anda makamýmdan düþüren manzara seni her gün neden düþürmesin? Sen çoktan düþmüþsün de haberin bile yok. Eskici buna bir cevap vermek istiyordu. Bunun için þehadet parmaðýný aðzýna götürüp dilinin ucuyla ýslattýktan sonra doðruca torbanýn süt akan yerine Bismillah diyerek bastýrdý. Bir de baktýlar ki, þýp þýp diye akan süt anýnda kesildi. Birbirlerine bakýþtýlar. Bir anlýk sessizliði yine çobanýn feryadý bozdu. Kucakladýðý kardeþine þöyle diyordu: - Sen haklýymýþsýn þehirli kardeþim! Asýl mesele, dað baþýna kaçmak deðil, insanlar içine girmek, onlarýn arasýnda durumunu muhafaza etmekmiþ. Siz ne dersiniz bu olaya? Dað baþýna mý gitmeli, yoksa þehir içinde mi muhafaza olmalý?

..  

  Yorumlar

 
ALLahümme BaRik DuaSý


Yaratan yarattigina elbet sahip çikcak...


Peygamber Sevdalilari - Ey Resuleme


Dursun Ali Erzincanli - 2013 Mevlid Kandili


Göçtü Kervan


Asure Gününüz Mübarek OLsun


Abdurrahman Önül - Ey Sultaným


Seyyid Veysel Ekinci - Benim Aþkým Muhammede


ÝftaR Anýnda Ve Sonrasýnda Edilen Dualar....


Sala dinle -Huseyni-makaminda


Esat Aydoðan - Bülbülden Bir Nida


ilahiler sohbet odasý


Cemal Kuru - Der Allah Allah


Sevdim Seni Mabuduma


Mevlid Kandili 2013 Mevlid kandili tarihi


Sermin - Mübarek Ramazan izle


Mustafa Gümüþ - Kalbinde Allah De


SeNi ÇoK SeviYoRum...


2012 Kani Karaca - Mevlüt ilahileri


2015 Mp3 iLahi - Cengiz Çelikel - Gel Mevlaya


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe