Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Delinen Kýrbalar

Delinen Kýrbalar dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5027
ilahi dinle   Ebûl Vefa hazretlerinin küçük ama çok sevimli bir oðlu vardýr. Çocuk iyidir hoþdur da bir ara sakalara takar. Mahalle sucusunun yolunu bekler, çuvaldýz ile kýrbalarý deler. Kimbilir, belki de fýskiye gibi akan sular hoþuna gider. Aslýnda saka þaka götüren biri deðildir. Bunu yapan bir baþka çocuk olsa, çoktan ensesine yemiþtir þamarý. Zira delinen kýrba dikilemez, ancak boðumlanarak baðlanýr ki, koca kýrba gitti demektir yarý yarýya. Saka bir sabreder, iki sabreder, bakar olmuyor, tutar eteðini, çýkar huzura. 'Affýnýza sýðýnýyorum ama' der, 'Vaziyet böyleyken böyle!' Ebûl Vefa hazretleri çok þaþýrýr. Kýrbalarýn parasýný fazlasýyla öder. Sucudan aðlaya, yalvara helallik diler. Saka bir hoþ olur. 'Keþke eþiðine sultanlarýn baþ koyduðu veliyi üzmeseydim' der. Piþman, mahçup dergâhý terkeder. Ebûl Vefa hazretleri çocuða hiçbir þey demez. Hemen hanýmýný bulur. 'Aman hatun, iyi düþün'der, 'biz bir hata yaptýk ama nerede?' O gün týrnaklarýný saçlarýna geçirir, adeta beyinlerini kanatýrlar. Uykuyu daðýtýrlar. Hanýmý sabaha karþý 'Tamam!' der, 'Galiba buldum!' -Anlat hele? -Çocuðumuza hamileydim. Kýz kardeþim bir yere uðrayacak olmalýydý sepetini býrakmýþtý bize. Zerzavat arasýndan bir limon parladý. Caným nasýl çekti anlatamam. Kardeþimi biliyorsun. Bir þey istemiye gör, canýný verir. Limonun lâfýný etsem, mutlaka bize býrakacak, kendi limonsuz dönecekti evine. Aklýma baþka bir yol geldi. Limonu iðneyle deldim, bir damla emdim. Nefsimi körlettim. Ama unuttum gitti. Hata bende, limonunu deldiðimi söylemeliydim ona. -Aman kalk bacýna gidelim. -Bu saatte mi? -Evet bu saatte! -Ne diyeceðiz? -Helallik dileyeceðiz. Sonrasýný tahmin ediyorsunuzdur. Çocuk bu huyu kendiliðinden býrakýr, dost olur sakaya.

 

  Yorumlar

 
Miraç Kandili - 2010 Kandil Mesajlarý


SeDat UçaN --- GüveRCin


Yusuf Can – Tutsak Yüreðim


Mustafa Dursun - Annem


Ramazan Fýkralarý - Temel oruç tutarsa


Mehmet Emin Ay - Tecellayi Cemalinden


Grup Nasihat - Asri Saadet geliyor


Ertuðrul Erkiþi - Dünya


MuRat BeLet - EL Emin


Dursun Ali Erzincanli - Kutlu Dogum 2013


Dinle Ya ALi Filmi


Mehmet Gökçe - Gül Efendim


Mustafa Özcan Güneþoðlu - Ya Ýmamel Resul


Grup Sema - Ruyamda kabeyi gordum


Abdurahman önul - tesbih elimde


Ramazan Sarý - Derde Deva


KadiR GeceSi'nin Ýslamiyetteki Önemi__


Adnan aydýn - Göçtü Kervan


Yeni 2015 - Adem Sevgi - GüL Kokuna MüpteLa DinLe


Asker Kýnasý - Küçük Kýz Þiiri


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe