Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Dinine Ýmanýna Bir Güreþ Tutalým Var mýsýn?

Dinine Ýmanýna Bir Güreþ Tutalým Var mýsýn? dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5388
ilahi dinle   Kanuni devrinde Avrupa'dan Ýstanbul'a yaman bir güreþçi gelmiþ. dünyaya hükmeden bir padiþahýn þehrinde herkese meydan okuyor. -Hodri meydan, çekiyormuþ. Bunu duyan Kanuni, Çýraðan'a dergaha gitmiþ. Selam kelâm ve hoþ beþ faslýndan sonra Yahya Efendi'ye: - Aðabey, demiþ, Avrupa keferesinden bir pehlivan gelmiþ, bizimkilere meydaný dar edermiþ. Merak ettim gidip seyredeceðim, uygunsa sizde de gelin. Yahya Efendi. -Hay hay, neden olmasýn. Kul Allah'ýn, kudret Allah'ýn. Gidelim seyredelim, demiþ. Güreþ Yeniköy'deymiþ. Avrupadan gelen pehlivan önüne geleni deviriyor, devirdikçe de pdiþaha ve seyircilere bakarak böbürleniyormuþ. Bir iki üç demekle bitmemiþ, gelenin sýrtý yeri öpmüþ.Yahya Efendi sonunda dayanamayarak Kanuni'ye: -Gayretim kabardý kardeþim. bir de ben güreþ tutacaðým bununla, diyerek ayaða kalkýnca, Kanuni: -Aðabey, ne yapýyorsun? Adam insan deðil sanki dev... diyene kadar, Yahya Efendi, sarýðýný cübbesini sýyýrarak : -Meydan Hüdanýn, diyerek mindere yürrümüþ ve önüne geleni deviren Avrupalý Pehlivana: - Evlat, dinine imanýna bir güreþ tutalým seninle var mýsýn? Avrupalý Pehlivan, tuhaf bir þaþkýnlýk içinde: - Bre baba, etme. Elimi boþlukta savurtma benim. Senin nerenle güreþ tutacaðým ben? Var git yerinde otur sen. Yahya Efendi: -Evlat, havaný boþ yere harcama, hamleni yap sen. Seninle güreþ tutmadan þurdan þuracýða gitmem ben. Yalnýz þartýmý söyledim. dinine imanýna bir güreþ tutacaðýz seninle. Yenilirsen, sen benim dinime geleceksin, yenersen, ben senin dinine varacaðým. Var mýsýn? O güne kadar sýrtý yere gelmeyen Avrupalý Pehlivan: -Varým, demesiyle birlikte kepçeleme bir dalýþ yapmýþ. Niyeti, kendisine meydan okuyan bu tatlý yaþlýyý tek eliyle havada gezdirip tozdurduktan sonra sýrt üstü mindere uzatývermemiþ ama, Yahya Efendi'yi yerinden oynatamamýþ. Bir, beþ, on hamle, fakat faydasý olmamýþ. Avrupalý Pehlivan köpürdükçe köpürerek: -Baba, pes doðrusu pes. Senin paçandan tutmaya bile mecalim kalmadý, hamle senin, diye teslim olunca, Yahya Efendi: -Ya Hayyyyy! diyerek öyle bir dalýþ yapmýþki, daha evel hiç kimsenin deviremediði pehlivanýn sýrtý anýnda yeri bulmuþ. Yahya Efendi, sað elin yenik pehlivanýn kalbinin üstüne koyarak: -Sözünü yerine getirecekmisin evlat? diye sormuþ. Kan ter içinde kalan, ne olduðunu anlamayan Avrupalý Pehlivan: - Ya ya , ya hay! demiþ vee Müslüman olmuþ.

..  

  Yorumlar

 
Yasin Konevi - Canlar Cani


__SeDaT uÇaN__


Muhittin Yurttaþ - Bu Aþk Bir Bahri Ummandýr


Abdurrahman Önül - Kabe


Dursun Ali Erzincanlý - Ben Böyle Olmamalýydým


Cocuklar ve bilmiyenler icin Namaz nasil kilinir 7. Bölüm SON


Abdurrahman Önül - Namazýný Kýl


Minik Dualar Grubu - Tesbihat-2


Ahmed Sarýkaya - Efendim


Cuma GününüZ Mübarek OlSun


Rüyada abdest bozmak görmek


Rüyada A'RAF SURESÝ görmek


Düþünen sahip olduðu nimetin farkýna varýr


Sami Yusuf - My ummah


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel - 21 Aðustos 2010 sohbeti 2- Bölüm


Mustafa Cihat - Bir adý yok dinle


2015 Mp3 - MuRat NecipoÐLu - Bir YeþiL SancakLý


Müziksiz ilahiler - Aklýný Baþýna Topla


Grup DergaH - Yaktý Aþkýn 2012


Ruþan Yakar - Fýrkatýn Narýyla


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe