Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Güzelliðinde imtihaný var

Güzelliðinde imtihaný var dini hikayeler - en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6214
ilahi dinle   Süleyman bin Yesâr, bir arkadaþýyla “Ebva” denen yerde konaklamýþlardý. Arkadaþý yakýndaki alýþveriþ yerinden bir þeyler almak üzere çadýrdan ayrýldýðý sýrada Süleyman’ý geriden gözetleyen bir bedevi kadýný hemen çadýrýn kapýsýna gelerek: – Buraya kadar gelir misin? diye seslendi. Süleyman, serili sofradan yiyecek isteyeceðini düþünerek bazý þeyleri alýp da kadýna doðru yürürken kadýnýn ikazý farklý oldu: – Ben yiyecek falan istemiyorum, seni istiyorum seni. Yakýþýklýlýðýn hoþuma gitti. Karþý çadýra gel. Kimsecikler yok yanýmda! Süleyman, bir imtihana tabi tutulduðunu düþünerek baðýrmaya baþladý: – Defol buradan þeytanýn elçisi. Þimdi arkadaþým gelir, Ýkimiz de rezil oluruz! Kadýn, beklemediði bu karþýlýktan ürkerek peçesini yüzüne kapayýp çadýrýna dönerken, Süleyman da içeriye girip aðlamaya baþladý. Bu sýrada çarþýdan aldýðý þeylerle gelen arkadaþý Süleyman’dan yaþadýðý durumu dinleyince o da aðlamaya baþladý. Süleyman þaþýrmýþtý. – Sen niçin aðlýyorsun? diye sordu. Aldýðý cevap þöyle oldu: – Kardeþim, sen gerçekten de bir iffet abidesiymiþsin. Ýyi ki ben muhatap olmadým böyle bir imtihana. Muhtemeldir ki kaybedebilirdim. Allah sana senin güzelliðin kadar iman kuvveti lütfeylemiþ demek ki. Süleyman oradan kalkýp Medine’ye varýr, o gece rüyasýnda Yusuf aleyhisselamý görür. Karþýdan kucaðýný açarak gelen Hazret-i Yusuf ona þöyle hitap eder: – Gel seni kucaklayayým iffet abidesi kardeþim. Güzelliðin de kendine göre imtihaný vardýr. Sen de benim gibi bu konuda imtihanlara tabi tutuldun, ama kazandýn. Tebrik ederim seni.

 

  Yorumlar

 
Grup Tillo - Kuddusiyem 2013


dini bilgiler - Kader - Ýlahi Sýr


HaDi '' AmiN '' DiyeLim....


ÝLAHÝLER DÝNLE


Kadir Gecesi OLduðu NasýL ALlaþýLýr?


Ahmed Sarýkaya - Turnalar


ReCep Ayý TevBe Ayýdýr


Ahmet Baþak__GeL Efendim....


Kuran-ý Kerim 73 Sayfa Dinle


Grup Haykýrýþ - Hak Yol Ýslam Yazacaðýz


EmRuLLah CoþKun --- YaN YüReÐim...


Kerkük Ýlahileri - Bismillah düþtük yola


Rüyada AÇ GÖZLÜ görmek


Mp3 SonaLbüm - Sami YuSuf - The_Centre DinLe


ÝSmaiL BeyhaN - SenSiz BiR Gün


Adem Karaca Sultaným


Dini Sohbet - Nihat Hatipoglu


SeCDeDen GaYRi --- iLahi SözLeRi...


Dini Bilgiler - Küfre sebep olan söz ve iþler


DursunaLi ErzincanLý - Vakfe Duasý


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe