Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Hallaç Mansur

Hallaç Mansur dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6171
ilahi dinle   Hüseyin Mansur... Baðdat... Mansur bir gün tanýdýðý bir hallacýn dükkanýna uðrar. Mansur bir müddet sohbetten sonra, hallac arkadaþýndan rica da bulunur, arkadaþý kýrmaz dükkaný ona emanet eder nasýlsa kýsa bir müddet içinde geri dönerim diye ayrýlýr. Ayrýlýr da iþ pek rast gitmez, dönmek de dönemez bayaðý gecikir. Darlanmasýndan dolayý biraz sitem ile Mansur'a: - Hüseyin, senin iþini halledeyim derken, kendi iþimdende geri kaldým, müþterilere ne diyeceðim þimdi der? Mansur, gülümser, bunlar için mi üzülüyorsun der gibi parmaðýný henüz atýlmamýþ pamuklara doðru uzatýnca pamuklar tel tel olup bir tarafa, süprüntüsü, iþe yaramazý bir tarafa ayrýlýr. Arkadaþ hayret içinde kalýr ve bunu kýsa zamanda iþitmeyen kalmaz. Ve Hallaç diye anýlmaya baþlar. ... Ve dünyayý ayaða kaldýran malum seda: -" Enelhak!" Hak benim! Büyük bir sarsýntý. Hayret. Dehþet. Ýsyan ve itham: - Küfür. - Mansur, Hak O'dur de, Hak benim deme. - Bundan böyle onunla kimse konuþmasýn.. Zindanda... Ýdam fermaný... Halk akýn akýn ona koþmakta. Gene ölçüye sýðmayan sözler. Halife, iki defa iki büyük zatý gönderir: - Sözünden dön, tövbe et, özür dile... Hallaç. - Sözü kim söylediyse, özürü de dilesin. Zindan... Her yerde Mansur'u aradýlar. Yok. Ertesi gece ne zindan ne Mansur. Üçüncü gece herþey yerli yerinde... Sordular ve Mansur cevapladý: - Ýlk gece beni aradýnýz, bulamadýnýz, ondaydým... Ertesi gece ne ben vardým ne de zindan, O buradaydý... Ve her þeyin yeri yerinde olduðu gece, yerli yerine gelmesi gereken gece. Ta ki, O'nun kanunu korunsun, emri yerine gelsin. Her gün bin rekat namaz... Soru: - Hem "Hak benim" diyorsun, hem bu kadar namaz kýlýyorsun, söyle namazý kimin için kýlyorsun? Cevap: - Birbirimizin kadrini yine biz biliriz. Peki sizi zindandan kurtarayým mý? - Nasýl olur? Elini kaldýrýr, parmak uçlarýyla iþaret ettiði noktalarda kapýlar, kapýlarýn açýldýðý yollarda da emin gizli yollar açýlýr, mahpuslarýn ayaklarýndaki zincirler çözülür. Sorarlar: - Ya sen kendini niçin kurtarmýyorsun? - Biaz Allah'ýn esiriyiz, kurtulmak istemeyiz.. Hakkýn bize suçlamasý vardýr, bizi suçlandýran haktýr, bize düþen cezamýzý beklemektir. Mahþeri bir gün... Herkes orada... Mansur getiriliyor ve hala ayný nida: - " Enelhak!" Hak benim! Bir derviþ yaklþýr ve sorar: - Aþk nedir? - Bugün ve yarýn görürsün! O gün asýldý ve bir gün sonra yakýldý. Daraðacýnda.... Mansura soruluyor: - Tasavvuf nedir? - En aþaðý derecesi bende gözüken bu hal. - Ya ileri derecesi? - Onu görmeye yol gerek, o da sizde yok. Taþlar... Kan... Kanlar içindeki Mansur... Ses yok.. Tebessüm... O esnada bir dost taþ yerine bir gül atar. Bir inilti... Bir inilti ki; yürekler titrer ve sorarlar: - Taþ yaðmuru altýnda inlemedin de bir güle karþý ne diye böyle inledin? - Taþ atanlar, halden anlamazlarki attýklarý taþlar bizi incitsin. Ama ya halden anlayanlar, deðil taþ gül atsalar dahi o gül incitir, inletir. Son sözleri: - Allahým; bana senin için bu iþkenceyi reva görenlerden rahmetini esirgeme! Senin aþkýn uðruna bana bu iþkenceyi yapan ve canýmdan ayýran bu kullarýný affet affet. Aþkýn hürmetine affet... Gece, küllerinin Dicle'ye döküldüðü günün gecesi... Bir derviþ Dicle'ye ulaþmak için yürüyor... Mansur'un vasiyeti aklýnda: - Cesedimi yaktýktan sonra küllerim Dicle'ye dökülecek. Korkarým Dicle taþar, Baðdat'ý yutar. Ýstemem Baðdat'a bir þey olmasýn... O gece hýrkamý nehrin kenarýna getir ve sulara at.. Derviþ acele acele yürüyor. Dizle kabarýyor kabarýyor.. Sular tam Baðdatý almak üzereyken, hýrka sulara kavuþuyor.... Öldürüldüðü gece talebelerinden Ýbrahim Hatekoðlu rüyasýnda Allah'a soruyor: - Allahým, ne sýrdýr ki, kulun Hüseyin Mansur'u bu hale getirdin?

 

  Yorumlar

 
Ahmet ÇALIÞIR - Gönul Hun Oldu Þevkinden


en güzel ilahiler indir


Abdurrahman Önül - Uyan Müslüman


aÐLa Bu Gece - Sedat GüLSuyu


Dursun Ali Erzincanlý - Ashab-ý Muhammed


KurbaN Nedir..?


Þüphe Yok ki - ( TaHa Suresi 14 )


Süleymaniye Cami


2011 Berat Kandili kýsa mesajlar


Rüyada ADAPTE görmek


Rüyada ABDESTÝ BOZAN ÞEY görmek


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


Yusuf Can - Affet Diye


Rüyada kaza görmek


Mahmut Durgun - Fatima-i Zehra


EkRem DüzGünoÐLu__SuLtanýM...


Muhammed BuçaK - 2015 - BeytuLLahým DinLe


Grup Hilal - Gelsem Kapýna Kapýna


TevekküL Ne Demektir...?


ilahi-dinle.org


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe