Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Haricilerin Tevbesi

Haricilerin Tevbesi dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5332
ilahi dinle   Ýmam-ý Azam Ebu Hanife rh.a., hiçbir müslümaný günahýndan dolayý tekfir etmez, kâfir olduðuna hüküm vermezdi. Onun yaþadýðý dönemde etkili bir topluluk olan Haricîler ise büyük günah iþleyen herkese 'kâfir' damgasýný basýyorlardý.Ebu Hanife'nin durumunu bilen ve onun sesini kesmek isteyen yetmiþ kadar gözü dönmüþ Haricî, bir gün kýlýçlarýný kýnlarýndan sýyýrmýþ vaziyette onun huzuruna çýktýlar ve dediler ki: -Ey Ebu Hanife, ey bu ümmetin düþmaný ve þeytaný! Seni öldürmek bizler için yetmiþ yýl cihad etmekten daha önemlidir. Ýmam-ý Azam Hazretleri onlara þöyle dedi: -Kýlýçlarýnýzý kýnýna koyun, parýltýlarý beni korkutuyor. -Biz kýlýçlarýmýzý senin kanýnla kýnalamak istiyoruz, dediler. Bu tehdid karþýsýnda Ýmam-ý Azam: -Sorun da konuþalým, deyip sorunu konuþarak çözmeyi önerdi. Haricîler teklifi kabul edip: -Mescidin kapýsýnda iki cenaze. Biri þarap içmiþ, þarapta boðularak ölmüþ bir adam. Diðeri de zina etmiþ, gebe kalýnca kendini öldürmüþ bir kadýn. Bunlar hakkýnda ne dersin? diye sordular. -Bunlar hangi dinden? Yahudi, hýristiyan yahut mecusi mi? diye sordu Ýmam-ý Azam.-Hiçbiri deðil. Bunlar Allah'tan baþka ilâh olmadýðýna ve Muhammed s.a.v.'in O'nun kulu ve Rasulü olduðuna inanan dindendir, dedi Haricîler. Ýmam-ý Azam sordu: -Kelime-i Þehadet imanýn kaçta kaçýdýr? -Ýman bir bütündür, parça parça olmaz, diye cevapladý Haricîler. Ýmam-ý Azam: -Ýþte bunlarýn mü'min olduðunu kendiniz de kabul ediyorsunuz, diyerek ihtilaflý konuda haklý taraf olduðunu gösterdi. Hatta Haricîlerin sorduðu: -Senden öðrenmek istiyoruz, bunlar cennetlik mi cehennemlik mi? sorusuna verdiði: -Onlar hakkýnda, Allah'ýn peygamberi Ýsa a.s.'ýn onlardan çok daha günahkâr kimseler için söylediði þeyi söylerim: '(Rabbim) eðer onlara azab edersen, þüphesiz ki onlar senin kullarýndýr. Kendilerini baðýþlarsan, elbette mutlak izzet ve hikmet sahibi olan da sensin.' (Mâide,118), cevabý da Haricîlerin silahlarýný atýp tevbe etmelerine yol açtý. Yanlýþ inançlarýndan vazgeçerek, gönül huzuruyla dönüp gittiler.

..  

  Yorumlar

 
Allah'tan Utanandan Her Þey Utanýr


Mustafa Caymaz - Gözümün Nuru


MusTaFa YýLDýzDoðaN - GeCe YaÐMuRu izle


Hidayet Doðan - Þol Cennetin irmaklarý


En Güzel 2011 Mirac Kandili Mesajlarý


Celaleddin Ada - Ahmedim Gülüm


Abdulkadir Þehitoðlu - ikindi Ezaný


YeNi - ÇoCuk KoRoSu - Rüyamda Sizi GördüM


Berat Kaðýdý


ReGaib KandiLiniz Mübarek OLsun


DiLerim Bu SoN oLsun ( Ýnþaallah )


Umut MüRaRe - Sen VarsýN


2015 Yeni - ÝbrahiM SivaSi - SeheR YeLi


YeNi - ÝsmaiL BeyhaN - GideceÐim


Ya TaiBa SuuDi --- ÇoCuk iLahileRi....


2015 - ÜnaL DoÐan - GüL aÇar ( Süper )


CenGiz ÇeLikeL 2015 SeNi TanýDým


MuStaFa DuRSun - GöTüR Beni...


Grup 571 - peygamberler ilahileri


MekRuh - NediR...?


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe