Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Hayýr var

Hayýr var dini hikayeler - en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6279
ilahi dinle   Bir zamanlar Afrika'daki bir ülkede hüküm süren bir kral vardý. Kral, daha çocukluðundan iitbaren arkadaþ olduðu, birlikte büyüdüðü bir dostunu hiç yanýndan ayýrmazdý. Nereye gitse onu da beraberinde götürürdü. Kralýn bu arkadaþýnýn ise deðiþik bir huyu vardý. Ýster kendi baþýna gelsin ister baþkasýnýn, ister iyi olsun ister kötü, her olay karþýsýnda hep ayný þeyi söylerdi: -Bunda da bir hayýr var! Bir gün kralla arkadaþý birlikte ava çýktýlar. Kralýn arkadaþý tüfekleri dolduruyor, krala veriyor, kral da ateþ ediyordu. Arkadaþý muhtemelen tüfeklerden birini doldururken bir yanlýþlýk yaptý ve kral ateþ ederken tüfeði geriye doðru patladý ve kralýn baþ parmaðý koptu. Durumu gören arkadaþý her zamanki her zamanki sözünü söyledi: -Bunda da bir hayýr var! Kral acý ve öfkeyle baðýrdý: -Bunda hayýr filan yok! Görmüyor musun, parmaðým koptu?' Ve sonra da kýzgýnlýðý geçmediði için arkadaþýný zindana attýrdý. Bir yýl kadar sonra, kral insan yiyen kabilelerin yaþadýðý ve aslýnda uzak durmasý gereken bir bölgede birkaç adamýyla birlikte avlanýyordu. Yamyamlar onlarý ele geçirdiler ve köylerine götürdüler. Ellerini, ayaklarýný baðladýlar ve köyünz meydanýna odun yýðdýlar. Sonra da odunlarýn ortasýna diktikleri direklere baðladýlar. Tam odunlarý tutuþturmaya geliyorlardý ki, kralýn baþparmaðýnýn olmadýðýný farkettiler. Bu kabile, batýl inançlarý nedeniyle uzuvlarýndan biri eksik olan insanlarý yemiyordu. Böyle bir insaný yedikleri takdirde baþlarýna kötü olaylar geleceðine inanýyorlardý. Bu korkuyla, kralý çözdüler ve salýverdiler. Diðer adamlarý ise piþirip yediler. Sarayýna döndüðünde, kurtuluþunun kopuk parmaðý sayesinde gerçekleþtiðini anlayan kral, onca yýllýk arkadaþýna reva gördüðü muameleden dolayý piþman oldu. Hemen zindana koþtu ve zindandan çýkardýðý arkadaþýna baþýndan geçenleri bir bir anlattý. -Haklýymýþsýn!' dedi. Parmaðýmýn kopmasýnda gerçekten de bir hayýr varmýþ. Ýþte bu yüzden, seni bu kadar uzun süre zindanda tuttuðum için özür diliyorum.Yaptýðým çok haksýz ve kötü birþeydi. -Hayýr, diye karþýlýk verdi arkadaþý. Bunda da bir hayýr var. -Ne diyorsun Allah aþkýna?diye hayretle baðýrdý kral. Bir arkadaþýmý bir yýl boyunca zindanda tutmanýn neresinde hayýr olabilir? -Düþünsene, ben zindanda olmasaydým, seninle birlikte avda olurdum, deðil mi? Ve sonrasýný düþünsene.

 

  Yorumlar

 
Yemek Tarifleri - Barbunya Izgara


Bir Elif GibiYalnýzým


Abdurrahman Önül - Ýþte Kabir


Celaleddin Ada - Ahmedim Gülüm


Kuran-ý Kerim 92 Sayfa Dinle


Bayram Büyükoruc-Gül Menzil ilahileri


Fatih Dur - Gel Gör Beni


ÝbRahiM CuÞan - KutLu DoðuM


Yolcular -- Uyan Ey Gözlerim


ÇaLGýsýz iLahiLer


Cübbeli Ahmet Hoca Ýftar Sohbeti 3


Nihat Hatipoðlu - 2011 Sahur Özel Peygamber Efendimizin Hayatýndan Kesitler2


HaSan DuRSun ~2014~ TöVbe EyLe


Rüyada abanoz aðacý görmek


Ramazan Fýkralarý - Sohbet Arkadaþý


HaLit ÜnaL - ÇaY iLahiSi ( Süper )


Ahmet ZeyD Tetik - Bir AdýM KaLdý


Ertuðrul ERKÝÞÝ-Gönül Sýzým-Sevdim Seni Mabuduma


Kuran-ý Kerim 3 Sayfa Dinle


Ufuk Akýn - Senin Askýn


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe