Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Hýrsýz Evliya

Hýrsýz Evliya dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6631
ilahi dinle   Ortaköy Rumlarýnýn gönüllerini Ýslama çelip çaldýðý için Hýrsýz Aziz, (Hýrsýz Evliya) derlermiþ Rumlar Yahya Efendi'ye. Kosta adýnda bir Rum Kaptan varmýþ, þarapçýlýk yaparmýþ, çok da içtiði için ayýk aný olmazmýþ. Ama Yahya Efendi'yi nerde görse, eline kapanýrmýþ. Yahya Efendi de sýrtýný sývazlýyarak. -Kastýn ne Kosta? Niye harâb ediyorsun kendini bu kadar? der gönüllermiþ. Bir böyle, iki böyle derken bir gün Marmara Adalarýnýn birinden Ortaköy'e þarap taþýrken deniz kabarmaya, dalgalar teknesini tokatlamaya baþlamýþ. Derken fýrtýna kasýrgaya, kasýrga kýyâmete dönüþmeye baþlayýnca, kabaran, köpüren, taþan rahmet deryasýnda sýrýlsýklam olan Kosta, riyâsýz bir gönülle, içten içeee, dýþtan dýþa, resmen de alenen de hep sevip saydýðý Yahya Efendi'ye yönelerek: - Elimden tut AzizYahya, çek sahile beni, sana bir küp þarabým var, hepsi fedâ olsun sana ... diye içten içe yana göynüye Ortaköy'e ulaþýnca, Kosta'yý sevenlerden birisi: - Geçmiþ olsun Kosta. bu berbat fýrtýnayý nasýl aþtýn sen? Biraz da meczub bir adam olan Kosta, saçýný baþýný eliyle taraklayarak: -Ben aþmadým, aþýranlar aþýrdýlar. Yine baðýþlandý bize canýmýz. Köyde (Ortaköy) ne var, ne yok? -Hýrsýz var. -Hýrsýz. -Hýrsýz Aziz adamlarýyla birlikte seni mahzeninde bekliyor. -Ne zaman geldiler? -Az evvel. Onlar gönderdiler beni seni bulmaya. - Pekala hadi gidelim -Ben gelmesem, bir mahzuru var mý? - Hayýr, hiç bir mahzuru yok ama, sen de gel. - Peki, demiþ arkadaþý, gitmiþler varmýþlar ki, Yahya Efendi ve yâraný Kosta'nýn mahzeninde onlarý bekliyorlar. Kosta ve arkadaþý, loþ mahzenin kapýsýndan içeriye girerken, Yahya Efendi: -Gel bakalým Kosta. bir söz attýn deryaya, biz de geldik buraya. Tut bakalým sözünü. Bu durum karþýsýnda ne diyeceðini, ne edeceðini þaþýran Kosta, Yahya Efendi'nin ellerine kapanarak: -Aziz Baba, mahzenim feda size, þeref verdiniz bize, siz emredin yeter. Yahya Efendi: -En keskini hangi küpte? Kosta, kovuklardaki bir küpü göstererek: -Aha þuracýkta iþte. Yahya Efendi: -Onu için hep birlikte. Kosta, elpençe, mahviriyyet içre: -Siz? Yahya Efendi. -Biz de içeriz, merak etme, deyince, Kosta, yýllanmýþ þarap küplerini açarak, bardak bardak daðýtmaya baþlamýþ. Yahya Efendi de öyle bir sohbet açmýþ ki orada, ilm-i ledün göklerini oraya boþaltmýþ. Saatlerce içtikleri halde hiç kimsede en basit bir sarhoþluk alameti görülmeyince, Kosta, arkadaþý ve mahzende çalýþan diðer Rumlar birbirlerine bakýþmaya baþlamýþlar. Kosta, arkadaþýnýn kulaðýna usulca: -Bu iþte bir iþ var. Bir de biz bakalým þu þarabýn tadýna, diyerek birer bardak da kendileri içince, gözleri fal taþý gibi parlamýþ, zira, bakmýþlar görmüþler ki Kosta'nýn mahzende yýllanmýþ þarabý taze nar þerbetinde dönüþmüþ. Ýþte Kosta da, arkadaþlarý da, o günden sonra, mabedlerini de, iþlerini de deðiþtirerek iyi bir Müslüman olmuþlar. Evliyalarýn iþi, bizim bilemediðimiz, akýl erdiremediðimiz bir planda cereyan ediyor. Hani ilim için henüz çözülemeyen bazý gerçekler var ya...

 

  Yorumlar
gamze ezmag
bunu istiyorum 
Zara - Aþkýnla Aþýklar


ELLeRim KüÇük Daha....(iLahi)


Ahsen-ül Kasas


Abdurrahman Önül - Can Ahmede


Seyyid Veysel Ekinci - Mecnun Oldum


Gözyaþý veya ter yutmak


MuStaFa DuRSun - AþkýN iLe


Timurtas Ucar Hoca Efendi - Davaciyim Sizden


Þehit Verir AnaLar...


Kadir Gecesi Mesajlarý...


Ufuk Akýn - Gül


Selçuk Kubalý - Bunca Yýldýr


Yakup Kilic - Ých Brauche Dich


Abdurrahman Önül - Senin Aþkýn


Yusuf Said - Gültanem


Celaleddin Ada__2013__Halkayý ZikiR...


Metin KaRa__Hazan ÖLüm


Muhsin YazýcýogLu - Üþüyorum


Emre Ermiþ - Her yerde sen Varsýn


Hasan Dursun - Affeyle Allahým


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe