Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 HEYBEDEKÝ ALTINLAR

HEYBEDEKÝ ALTINLAR dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5777
ilahi dinle   Yalova’da bir imâm vardý ki, Yahyâ Efendiyi büyük bilir ve çok severdi. Zaman zaman ziyâretine gelirdi. Bu imâmýn çoluk çocuðu kalabalýk olup, maddî sýkýntý içindeydi. Fakat o sabreder fakirliðini gizler, kimseye bir þey söylemezdi. Bir gün yine Yahyâ Efendi hazretlerini ziyârete geldi. Selâm verip huzûrunda oturdu. O sýrada dergâh tenhâ olup, kimseler yoktu. Yahyâ Efendi ona; - Ey temiz insan! Gel seninle bahçede biraz dolaþalým. Allahü teâlânýn lütfunun sonu yoktur, buyurdu. Berâberce çýktýlar. Bir yere geldiklerinde, Yahyâ Efendi; - Sen bize candan baðlýsýn. Þimdi sana Allahü teâlânýn lütfuyla bir iþ göstereceðim. Böylece gönlündeki fakirlik sýkýntýsý kalmayacak. Fakirlik ateþini söndürmüþ ve seni sevindirmiþ olacaðýz, buyurdu. Sonra yere asâsýný vurdu ve; - Burasýný kaz! dedi. Ýmâm Efendi orasýný açtýðýnda, içinden bir küp altýn çýktý. Ona; -Ne durursun, fakirlik hastalýðýna çâredir. Bunlarý sana sonsuz hazîneler sâhibi Allahü teâlâ gönderdi. Ýstediðin kadar al, buyurdu. Ýmâm Efendi bunlarý heybesine doldurdu. Yahyâ Efendi ona; -Ey Ýmâm Efendi! Dünyâ üzüntüsünü gönlüne sakýn koyma. Bunlarý hayýrlý iþlere sarfedersin. Yalnýz bu sýrrý kimseye söyleme. Þâyet anlatýrsan o zaman bunlar elinden çýkar, aldýrýrsýn, buyurdu. Ýmâm Efendi de; -Efendim, ben bu iþe çok þaþtým! Bu kadar altýnla memleketime nasýl dönerim. Yollarda haramîler, eþkýyâlar var. Korkarým ki bunlarý benden alýrlar. Nasýl varacaðýmý bilemiyorum, dedi. Bunun üzerine Yahyâ Efendi; -Sana kimse zarar veremez. Bu senin nasîbindir. Var selâmetle git, buyurdu. Ýmâm Efendi vedâ edip yola çýktý. Hakîkaten baþýna hiçbir þey gelmeden Yalova’ya vardý. Kendisini hanýmý karþýladý. Heybedeki altýnlarý görünce, hayretler içinde kaldý ve; -Bunlarý nereden buldun? diye sordu. O da; -Bu iþi sana açýklayamam. Sâdece Allahü teâlânýn ihsâný olarak bil! dedi. Ýmâm Efendi bundan sonra etrâfýna yardým etmeye baþladý. Hem yedi hem yedirdi. Ömrü hayýr yapmakla geçti. Ýnsanlar onun hakkýnda; -Nereden buluyor bunlarý?” demeye baþladý. Bâzýsý da; -Birisinden emânet almýþ gâlibâ! Kimisi de; -Anlaþýlan defîne bulmuþ, dedi. Herbiri bir þey söyledi. Netîcede Ýmâm Efendi hastalandý. Hastalýðý ilerleyince, komþularýný baþýna çaðýrdý ve onlara; -Size bu malý nereden bulduðumu açýklamak istedim. Bunun elime girmesine sebep, Yahyâ Efendi hazretleridir. Bugüne kadar kimseye söylemedim. Zîrâ bana, söyleme gizle demiþti. Þimdi ise ömrümün sonu yaklaþtýðýndan onun kerâmeti unutulmasýn diye söylüyorum, dedi ve Kelime-i þehâdet getirerek vefât etti.

..  

  Yorumlar

 
ERtuÐruL ERkiÞi --- SeN....


Aþkýna Pervane__En Güzel iLahi


Ýslam'da rüyanýn yeri


Yusuf Ýslam - Salli Ala Muhammed


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel - Kutsal Topraklar -Cennet-ül Baki Medine mezarlýðý


Grup visaL - Affeyle Allah dinle


AnneM.....


zalimsevdalar.blogcu.com


BeRatýnýz KutLu Olsun..


MuStafa CihaT ~2014~ HaLLerimiZ


MuStafa CihaT ~2014~ Di'Li GeçMiþ ZamaN


Cinsel organa ilaç sürmek orucu bozar mý?


Abdulmetin Kaya - Sevdim Seni


Ýlyas Keçeci - Bu Can Seni Arzular


1000 DeFa ÝhLaS Suresi Okumak


Celaleddin Ada - Bagdat 2013


Allah Kulunu Nasýl Zikreder


Celaleddin Ada - Ben Seni - Ýlahi Sözleri


~2014~ EbuBekiR Ýpek ~ UhuD


3 Yaþýnda 37 sureyi ezbere okuyor


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe