Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ýdamdan Ýslama

Ýdamdan Ýslama dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5617
ilahi dinle   Rasul-i Ekrem s.a.v.'in Mekke'yi fethettiði gün, Ýslâm düþmaný Ebu Cehl'in idam fermaný verilmiþ oðlu Ýkrime, ölüm korkusuyla kaçýp Yemen tarafýna gitmiþti. Onun eþi Ümmü Hakîm ise müslüman olmuþ ve Ýkrime'nin baðýþlanmasýný Rasulullah'tan istirham etmiþti. Allah Rasulü s.a.v., Ýkrime için güvenlik garantisi verince, hanýmý Ümmü Hakim onu aramaya çýktý. Tihâme sahillerinde deniz yolculuðu sýrasý müslüman bir kaptanla görüþmekte olan Ýkrime'yi buldu. Kaptan ona diyor ki: - Lâ ilâhe illallah Muhammeden Rasulullah de, canýný kurtarýver! Ýkrime þu karþýlýðý veriyordu: - Ben de zaten bunu için kaçýyorum... O sýrada Ýkrime'nin karýsý ortaya çýkarak þu haberi verdi: - Ben insanlarýn en iyisi ve en hayýrlýsýnýn yanýndan geliyorum. Onunla konuþtum, o sana eman verdi, seni güvenceye aldý. Gel gidelim, kendine kýyma! Beraber yola çýktýlar. Bir konaklama yerinde Ýkrime, eþiyle birlikte olmak istedi. Kadýn onu þiddetle reddetti: - Olmaz! Ben müslümaným sen ise kâfirsin, deyince Ýkrime: - Doðrusu, seni benden uzaklaþtýran þey, gerçekten önemli olmalý, dedi. Ýkrime Mekke'ye yaklaþýnca, Rasulullah ashabýna þöyle dedi: - Ebu Cehl'in oðlu Ýkrime, mümin ve muhacir olarak size geliyor. Sakýn babasýna sövmeyiniz. Çünkü ölüye sövmek ona ulaþmaz, diriye zarar verir. Rasul-i Ekrem s.a.v. Ýkrime'yi görünce sevinçle onu karþýladý. Ýkrime sordu: - Ey Muhammed! Sen beni neye davet ediyorsun? - Allah'tan baþka ilâh olmadýðýna, benim O'nun kulu ve Rasulü olduðuma inanmaya, namaz kýlmaya ve zekât vermeye... davet ediyorum. - Vallahi sen sadece hakka davet ediyor, iyi ve güzeli emrediyorsun. Sen peygamber olmadan önce de bizim en doðrumuz ve en iyimizdin. Ýkrime bu konuþmadan sonra Allah Rasulü s.a.v.'in elinden tuttu, Kelime-i Þehâdet söyleyip müslüman oldu

 

  Yorumlar

 
Abdurrahman Onul - Acilsinda Yollar


Yasin Konevi - yeni 2013 ilahileri


Seyfullah Çakmak - Caným Hacý


Marmara Çocuk Korosu - Bizim Peygamberimiz


Namaz ilahileri - Namaz Kýlalým Namaz


eþref ziya kalksam ve dirilsem


PazaR Günü iÇin TarifLer


Muzaffer Yalcin - Senin Hasretinden


Mustafa Cihat - Sen NerdeSin


Ýpek yolu iLahi Grubu - Caným Kurban oLsun


Kuran-ý Kerim 89 Sayfa Dinle


Cemal Kuru - Der Allah Allah


Rüyada kuþ görmek


Abdulhamit Tutkun - 2012 ilahileri


2015 - Ammar AcarLýoÐLu - KýYamýn TürküSü


2015 SeDaT uCaN - HayDi NamaZa Mp3 DinLe


Allah'tan Kork, Mührümü Bozma!


Sesli Türkçe Meal - Fatiha Suresi dinle


namaz klipleri


aiLeCek HayýrLý AkþamLar DiLeriz...


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe