Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ýhtiyar Fakir ve Sultan Melikþah

Ýhtiyar Fakir ve Sultan Melikþah dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6071
ilahi dinle   Yaþlý bir adam, Selçuklu Veziri Nizâmü’l Mülk’ün huzuruna girmek istedi. Nizâmü’l Mülk, ihtiyacýný sordu. Adam, - Ben, Allâh Rasûlünün (s.a.v.) elçisiyim. Sultan Melikþah’la görüþeceðim.” diye cevap verdi. Nizâmü’l Mülk “bu sözün izâhýný” istedi. Ýhtiyar adam - Eðer beni onun huzuruna çýkarýrsanýz mesajýmý ileteceðim. Aksi halde onu görene ve bende olan þeyi ona nakledene kadar bekleyeceðim, dedi. Nizâmü’l Mülk, Sultanýn yanýna çýktý ve ihtiyarýn söylediklerini nakletti. Ýhtiyar adam huzura alýnýnca Sultan’a þöyle dedi: - Birçok kýzým var; ancak fakir olduðumdan evlilikleri için gereken çeyizi temin etme imkânýna sahip deðilim. Bu yüzden her gece Allâhu Teâlâ’ya dua edip bana kýzlarýmýn çeyizini hazýrlayacak imkâný ihsan etmesini istedim. Filan ayýn cuma gecesi, yine onlar için yardým dileyerek uyudum. Rüyâmda Allâh’ýn Rasûlünü (s.a.v.) gördüm. Bana þöyle dedi: -Kýzýnýn çeyizinde gerekli þeyleri ihsan etmesi için her gece Allâhu Teâlâ’ya yalvaran sen misin?” “Evet yâ Rasûlallâh!” dedim. Bana Sultan Melikþah’ýn adýný verdi. “Ona git, Allâh’ýn Rasûlünün (s.a.v.) kendisinden kýzlarýn için gerekli çeyizi satýn almasýný istediðini söyle.” dedi. Ben “Ey Allâh’ýn Rasûlü, benden bir iþâret isterse ona ne diyeceðim?” diye sordum. O da. - Ona iþaret olarak her gece yatmadan önce Tebâreke sûresini okuduðunu söyle, dedi. Sultan Melikþah bunu iþitince, - Bu doðru bir iþâret, zîrâ bunu Allâhu Teâlâ’dan baþka kimse bilmiyor. Hocam bana her gece yatmadan önce bunu okumamý emretmiþti. Ben buna hep devam ettim.” dedi. Ýhtiyara, kýzlarýnýn çeyizi için gerekli her þeyin verilmesini emretti. Ayrýca ihtiyara hediyeler verdi.

 

  Yorumlar

 
~2014~ EbuBekiR Ýpek ~ öLüm VardýR


ilahi sözleri - Namaz Dinde Direktir


OsmaN DündaR - HasRetim ResuLALLah'a


Diyanet Berat Kandili mesajý


Mahmut Þevket Bayram - Sevdim Seni


Beratýmýzý aLanLardan oLaLým ÝnþaLLah


AbduLbaki KöMür - YiÐit DinLe


Ýtikafta Oruçlu Olmak Þart Mýdýr?


O Gece Sen'din GeLen SözLeri


Müziksiz ilahiler - Hayalin Önümde


Sübhânallahi ve Bi-hamdihi Sübhânallahil-azîm


SoRu__CeVaP


VAKIA SURESÝ -ÝSHAK DANIÞ


Ender Tekin – Yar


Erkan Mutlu - Mevla Görelim Neyler


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Cana Cefaya Kýl Vefa


Hafiz ilhan tok - kunut1


TaHa - YýLdýzLarýDa AL Yanina


Nurunda Muhammedin


Yazýk DeðiL Mi ?


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe