Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ýlk Ýnsan Haklarý Mahkemes

Ýlk Ýnsan Haklarý Mahkemes dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5378
ilahi dinle   Hicretin 17. senesinde Halife Hazreti Ömer, ziyaretçi çokluðundan dolayý Resulüllah'ýn mescidini geniþletmek istemiþti. Bunun için Türbe-i Saadet'in etrafýndaki arsalarý istimlak edip mescide katmasý gerekiyordu. Çevredeki arsa ve ev sahiplerine tekliflerde bulundu: - Evinizi, arsanýzý Resulullah'ýn mescidini geniþletmek için satýn almak istiyorum. Kimse malýna deðerinden aþaðýsýný vereceðimi sanmasýn. Herkes kýymetini söylesin, gönlünden geçirdiði fiyatý bildirsin. Resulullah'ýn mescidine zorla alýnmýþ arsa ilave etmeyi düþünmüyorum. Herkes arsa ve evinin deðerini söyler, binalar, arsalar satýn alýnýr, Resulullah'ýn mescidi geniþletilmeye müsait duruma gelir. Ancak bir pürüz var. Onu da halletmek gerekiyor. - Nedir o pürüz? Hazreti Abbas. Abbas, arsasýný satmak istemiyor. Mescide de olsa vermeyi düþünmüyor. Halife bizzat meþgul olur, tekliflerini tekrar eder: - Ya Abbas, arsanýn deðerinden aþaðýsýný vermeyi düþünmüyoruz. Resulullah'ýn mescidine böyle zorla alýnmýþ bir arsa ilave etmeyi de uygun bulmuyoruz. Þayet verilen fiyat az geliyorsa emsallerinden de fazla fiyat vereyim, arsaný ver de bu iþ bitsin. Mescid-i Nebi ziyaretçileri içine alacak geniþliðe ulaþmýþ olsun, ihtiyacý karþýlayacak hale gelsin. Hayret! Abbas'tan beklenmeyen tavýr: - Hayýr, mülk benimse fazla fiyat verseniz de satmak istemiyorum. Zorla alacaksanýz o baþka! Ýçinden çýkýlmaz bir durum söz konusu olunca Halife olayý mahkemeye intikal ettirir. Hakim meþhuk hukukçu Übeyd bin Kab. Taraflar huzurdalar. Devletin iddiasý: - Biz yönetim olarak Abbas'a deðerinden fazla fiyat verdik, artýk diretmemeli, arsasýný vermeli ki, Resulullah'ýn mescidi ihtiyacý karþýlayacak þekilde geniþleme imkaný bulsun. Abbas'ýn cevabý: - Arsa benimse, mülküme ben sahipsem, deðerinden fazla da verseler vermek istemiyorum. Ne para zoruyla, ne de mescide ilave etmek iddiasýyla mülkümü elimden kimse alamaz. Mahkemenin kararý: - Ýslam hukukunun gereði kimse baþkasýnýn mülküne ve arazisini isterse para zoruyla olsun, alamaz. Mescid için de olsa mal sahibini zorlayamaz. Abbas'ýn mülkü Abbas'ta kalacak, hükümet istimlak için zorlamayacaktýr. Mahkemenin tartýþma götürmez bu kararý kesinleþtikten sonra taraflar kalkýp gitmek üzere kapýya yönelmiþken bir ses iþitilir. Bu ses Abbas'tan baþkasýnýn sesi deðildir. Bakýn ne diyor Abbas: - Ya Übey, mahkeme bitmiþ, karar kesinleþmiþtir deðil mi? - Evet mahkeme bitmiþ, karar kesinleþmiþtir. Kimse senin arsaný fazla fiyat vererek de olsa zorla alamaz. - Öyle ise der, þimdi beni dinleyin. Mahkemenize açýkça ifade ediyorum. Arsamý þu andan itibaren Resulullah'ýn mescidine ilhak edilmek üzere hibe ediyorum. Hem de tek kuruþ almadan, hiçbir maddi menfaat beklemeden. Hepiniz þahit olun, parayla alýnamayan arsam, hiçbir karþýlýk verilmeden Resulullah'ýn mescidine hibe edilmiþtir ve mülk bu andan itibaren halifenin tasarrufuna girmiþtir. Übeyd bin Kab'ýn sorusu: - Ey Abbas, neden böyle bir tutumu tercih ettin? Önce aþýrý fiyatla da olsa vermedin, þimdi ise parasýz hibe ediyorsun? Abbas'ýn kitaplýk çapta cevabý tek cümleden ibaret: - Ýslam'ýn insan haklarýna gösterdiði saygýyý dünyaya duyurmak için!...

..  

  Yorumlar

 
Yasin Konevi - yeni 2013 ilahileri


SeDat UçaN__ZaLim NefSim...


ManiLer ~ Ramazan'a ÖzeL


Cinsel organa ilaç sürmek orucu bozar mý?


Peygamberimiz'in SüT Annesi


AdeM KaRaca - ÇaResi Var Mý


MehteR - YeLkenLer DikiLecek


Celaleddin Ada - Rahman Allah


Celaleddin Ada - Uhud izLe


Sedat Uçan - Menzil Köyünde ilahisi


iLahi - Kadir Gecesi - Ahmet Özhan


Fehmi Eren - Seydam Meþhurdur


Kuran-ý Kerim 25 Sayfa Dinle


Sekiz Mesele


AkaiD Ne Demektir...?


Sami Yusuf ft. Outlandisch - Try not cry


Abdullah Sevinçkan - Baðýþlamasý Bol Allah


Muzaffer Yalcin - Senin Eserindir


2015 EnDer TekiN - NerdeSin GeL


Abdurrahman Önül - Ya Muhammed


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe