Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kabirde Konuþan Genç

Kabirde Konuþan Genç dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5986
ilahi dinle   Takva sahibi olmak, hayatýn her döneminde güzel. Ama fýrsatlar çaðý gençlikte bir baþka güzel. Güce, kuvvete, güzelliðe raðmen günahlardan sakýnanlarýn mükafatý ebedi mutluluk. Hayatýn baharý þeytana satýlmazsa, sonsuz bahar bir adým ötede. Hz. Ömer'in (R.A.) halifeliði döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardý. Hz. Ömer'in hayret ve takdirle izlediði bu gencin kalbi, Allah ve Rasulü'nün (A.S) sevgisiyle doluydu. Vakit namazlarýnda cemaati kaçýrmaz, namazdan çýkar çýkmaz evine döner ve ihtiyar babasýnýn hizmetini görürdü. Bu gencin evine giden yolu bir kadýnýn kapýsýnýn önünden geçiyordu. Kadýn her defasýnda gencin yoluna çýkarak çirkin tekliflerde bulunuyor, fakat genç, Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu. Yine bir gün yatsý namazýný kýldýktan sonra evine giderken, kadýn tekrar karþýsýna çýktý. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandýrmayý baþardý. Fakat genç, kadýnýn ardý sýra eve girerken birden bire Allahu Tealâ Hazretleri'ni hatýrladý ve korkuyla dilinden þu ayet döküldü: 'Takvaya erenler (var ya); onlara þeytandan herhangi bir vesvese iliþtiði zaman (Allah'ýn emir ve yasaklarýný) hatýrlayýp, hemen gerçeði görürler.' (A'raf/201) Hemen ardýndan da bayýlarak düþtü. Kadýn hizmetçisini çaðýrdý. Genci tutarak evinin önüne getirip koydular. Sonra da kapýyý çalarak babasýna haber verdiler. Babasý dýþarý çýkýnca, oðlunu baygýn bir vaziyette kapýnýn önünde buldu. Komþulardan bir kaçý genci tutup eve taþýdýlar. Uzun bir müddet baygýn kalan genç kendine gelince, babasý: - Evladým neyin var ne oldu? diye sordu. Oðlu: - Bir þeyim yok. dedi. Babasý: - Allah aþkýna söyle! deyince, oðlu baþýndan geçenleri anlattý. Babasý: - Hangi ayeti okumuþtun? diye sordu. Genç, ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti. Bir de baktýlar ki genç ruhunu teslim etmiþ. Bunun üzerine genci yýkadýlar ve gece vakti götürüp göz yaþlarýyla defnettiler. Sabah olunca olay Hz. Ömer'e bildirildi. Hz. Ömer, gencin babasýna gelerek baþsaðlýðý diledi ve: - Bana niye haber vermedin? diye sordu. Gencin babasý: - Ey Mü'minlerin Emiri, vakit geceydi. dedi. Hz. Ömer: - Bizi onun kabrine götürün. dedi. Hz. Ömer ve beraberindekiler gencin kabrine geldiler. Hz. Ömer (R.A): - Ey filan kiþi! Rabbin makamýnda durmaktan korkanlara iki cennet var. (Rahman/46) dedi. Kabirdeki genç konuþup: - Ya Ömer! Rabbim Cennette bana onlarý iki defa verdi. diye cevap verdi.

 

  Yorumlar

 
GeRide KaLan - MevLana


YeniaLbüm - YuSuF GuRbet - Can HüSeyiniM


Cinlerin Görünmesi


Ahmet Basri Hoca - Hasret Yeter Oldu


ÝsmaiL ÞahiN ÞiirLeri ( Benim Cennetim Bana Bakan GözLerindir )


Erkan MUTLU - Allah Yolu Yektir Yek


Mehmet Karakus- Sabahin Seherinde


Rüyada ADÝ ÝSKEMLE görmek


Yemek Tarifleri - Antepfýstýklý Kurabiye


Mustafa Gümüþ - Yaralýyým


O Senin Ailenden Deðil


Hasan Dursun - Eyle Beni 2011


VAKIA SURESÝ -ÝSHAK DANIÞ


Duha Enes Simdi Anliyorum


~Hasta Asrýn Hasta ÝnsanLarý ~


Zalimden Korkar Ýsen


Soma'dan Aðlatan KareLer


Ser de Gitti Sýr da


2015 Yeni aLbüm - Muzaffer Gürler - Habibe HuDa


Grup Bahar - seni anlatamam ezgisi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe