Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kefen Soyanýn Hali

Kefen Soyanýn Hali dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7148
ilahi dinle   Arif-i Billah'tan birisi, Baðdat caddelerinde dilenen kör bir dilenciye rastladý. Allah'ýn suçsuz yere hiçbir belâ vermeyeceðini bilen Allah dostu: -Sana ne oldu da gözlerin kör oldu? Sonradan mý oldu, ana doðma mý körsün? diye sordu. Âmâ sonradan gözlerinin kör olduðunu söyledi ve baþýndan geçen hadiseyi þöyle anlattý: - Ben vaktiyle kefen soyardým. O zaman gözlerim görür ve güçlü idim. Bir gün bana adaletiyle meþhur bir hakim rastladý. Bana þöyle dedi: - Sen kefen soyarmýþsýn. Bu iyi bir þey deðil. Senin cezaný vermek bana düþer ama, suçüstü yakalayamadýðýmýz için ve þahid de olmadýðýndan sana bir ceza veremiyorum. Senden isteðim ben öldüðüm zaman benim kabrimi açýp da kefenimi çalma! Al sana bir kefenin kýymeti ne ise þimdiden vereyim, dedi ve belki de bir kefenin deðerinden de fazla para verdi. Bu kötü huyumdan vazgeçmem için bana nasihatta bulundu. Aradan zaman geçti, her fani gibi o âdil hakim de dünyadan göçüp gitti. Fakat benim içimi bir fitne aldi. Ýlla da gidip kefeni soymak istiyordum. Adam bana parasýný vermiþti ama, olsun dedim. Bu daha iyi, iki kâr birden yapmýþ oluruz. Adam nasýl olsa öldü. Kalkýp da bana bir þey söyleyeceði yok ya dedim ve gidip Hakimin mezarýný açtým. Kefeni almak için kabre girdiðimde, karþýdan öyle iki heybetli melek geldi ki, ben þaþkýna dönmüþtüm. Hiçbir þey yapamadan kabrin içine çömelip kaldým. Ben kefen soymak þurda dursun tirtir titriyordum korkumdan. Gelen melekler, hakimin etrafýnda dolaþýp bir yerinde sakatlýk olup olmadýðýný kontrol ediyorlardý. Her tarafýný muayene ettiler. Hiç bir noksanlýðý yoktu. «Aferin sana. Ne mübarek bir zatmýþ, hiçbir isyaný yok» diyorlardý. Her tarafýný iyice muayene ettikten sonra sað kulaðýnda bir miktar akýntý gördüler. Acaba bu akýntý neden olmuþtur diye biri birine sorunca, öbürü þöyle söyledi: -Bu çok adaletli bir hakimdi. Bir dâvada, bir tanýdýðý ile baþka bir adamýn muhakemesi vardý. Hakim her ikicini de hakkýyla dinledikten sonra tanýdýðý zatý haksiz gördü ve adaletle hükmetti. Lâkin tanýdýðý zat konuþurken, ona daha fazla kulak verip onun söylediklerine daha çok dikkat etmiþti, iþte bu kulaðýndaki akýntý bundandýr,dedi. Melekler aralarýnda konuþmaya devam ediyorlardý. Hakimin bu hareketinden dolayý zalim olduðuna hükmettiler ve azap edilmesine karar verdiler. Birisi: - Buna þimdi ne ceza vereceðiz? dedi. öteki melek: - Bunun kabrini ateþle doldurmamýz gerekiyor, dedi ve orasý sanki bir Cehennem oldu. Öyle þiddetli bir ateþ yýðýný içinde kaldý ki, ateþin þiddetinden gözlerim kör oldu. Ýþte benim kör olmama sebep budur, diye anlattý.

..  

  Yorumlar

 
Emrullah Coþkun - Dervislik Yolu


Kadir Gecesi'nin Ýslamiyet'teki Önemi


Sesli Kuran-ý Kerim - Bakara Suresi


Sami Yusuf


Cuma Duasý__


Grup Hilal - geLsem kapýna kapýna


Mahmut Durgun - Abdulkadir Geylani


Feridun EroÐLu - Mp3 - DünYa YaLan


Mustafa Cihad - Býrakýn


Rüyada babaanne görmek


DoSt SiteLer


Mahmut iþýk - Allahu Allah


ÖðLe NamaZý - Namaz RekatLarý


En Güzel ÝsimLer - ( AraF Suresi 180 )


Hilmi Tunalý - Medine Bahcesi


Kerkük Ýlahileri - Bismillah düþtük yola


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Rahman Rabbim


Zekeriya Maral - Çanakkale Þehitleri Kasidesi


Abdulkadir Sehitoglu - Lebbeyk


Medine iLahi grubu - ANNEM FATIMA 2013


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe