Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kimsenin Yaptýðý Yanýna Kalmaz

Kimsenin Yaptýðý Yanýna Kalmaz dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5823
ilahi dinle  

Abbasi halifelerinin beþincisi Harun Reþid, sarayýnýn bahçesindeki bir gül fidanýný çok beðenir. Yapraðý, kokusu, görünüþüyle dikkatini çeken gülü özel bakýma almasý için bahçývana emir verir.

Bahçývan üzerine titremeye baþlar gülün. Ne var ki, sakýnan göze çöp batar derler ya. Aynen öyle olur. Bir sabah bahçývan gelip bakar ki, gülün dalýna konan bir bülbül, ne kadar yaprak varsa hepsini gagalayarak yere düþürmüþ. Tek yaprak býrakmamýþ gülün baþýnda... Korku içinde koþar halifeye:

- Sultaným der, üzerine titrediðimiz gülün yapraklarýný bir bülbül gagalayarak yere dökmüþ, tek yaprak býrakmamýþ gülün baþýnda... Harun Reþid, telaþ etmeden cevap verir:

- Üzülme efendi üzülme, der. Bülbülün yaptýðý yanýna kalmaz!.

Rahat bir nefes alan bahçývan iþine döner. Bir gün bakar ki, bir yýlan yapraklarý düþüren bülbülü yakalamýþ, yutmak üzere, otlarýn arasýnda kayýp gidiyor. Heyecanla yine halifeye gelir:

- Sultaným der, bülbülü bir yýlan yakalamýþ, yutarken gördüm.

Sultan yine telaþsýz:

- Merak etme efendi der, yýlanýn yaptýðý da yanýna kalmaz!.

Bahçývan yine iþine döner... Bir ara bahçede çalýþýrken otlarýn arasýnda yýlaný görür. Hemen elindeki küreðiyle darbe üstüne darbe indirerek yýlaný orada öldürür. Sevinçle geldiði halifeye durumu anlatýr:

- Sultaným der, bülbülü yakalayan yýlaný ben de bahçede otlar arasýnda yakalayýp küreðimle öldürdüm. Harun Reþid yine sakin:

- Bekle efendi bekle der, senin de yaptýðýn yanýna kalmaz!. Nitekim çok geçmez bahçývan hatalar yapar. Yakalayýp halifenin huzuruna çýkarýrlar. Cezalandýrýlmasýný isterler. Halife emrini verir.

-Atýn bunu zindana!. Hemen yaka paça zindana doðru götürürken geriye dönen bahçývan þunlarý söyler:

-Sultaným der, bülbülün yaptýðý yanýna kalmaz dediniz, onu yýlan yuttu. Yýlanýn yaptýðý yanýna kalmaz, dediniz, onu da ben öldürdüm.

Þimdi benim yaptýðým da yanýma kalmýyor, sen zindana attýrýyorsun.. Herkesin yaptýðý yanýna kalmýyor da seninki mi yanýna kalacak? Demek sana da bir yapan çýkacak... Öyle ise gel sen bana yapma ki bir baþkasý da sana yapmasýn!..

Harun Reþid, doðru söyledin bahçývan, diyerek:

- Býrakýn bahçývaný, çiçekleri sulamaya devam etsin!.. Derler ki:

- Sultanýmýz, yaptýðý yanýna kalýr!..

- Hayýr der, kimsenin yaptýðý yanýna kalmaz. En aðýr þekliyle ahirette ödemeye tehir edilir. Ama gafil insanlar bunun farkýna varamaz da, yaptýðý yanýna kaldý sanýrlar!..

Evet,Kimsenin yaptýðý yanýna kalmaz. Bunda hiç þüpheniz olmasýn. Yanýna kaldý sanýlanlar daha aðýrýyla ahirette ödemeye tehir edilirler. Ne var ki, gafil insanlar bunun farkýna varamaz da yaptýðý yanýna kaldý sanýrlar.

..  

  Yorumlar

 
Sami Yusuf - Asma Allah


MüzikSiz iLahi


Taha - Sevdim Seni


2014 = AbduRRahman ÖnüL = KýrmýZý GüLLer


Dursun Ali Erzincanlý - Ben Böyle Olmamalýydým


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Rahman Rabbim


Engin Titiz - MediNe dinle


Grup Mavera - Ellerimizde Büyük Yýldýzlar


Sami Yusuf - Jaaneh Jaanaan


Esat Aydoðan - Ben Görmeyince


MevLid KandiLi DuaSý


Cumanýz MübaRek OLsun...


Üç Mesele


ilahi sözleri - Aðlarým


Abdurrahman ÖnüL__YaR YaR Muhammed...


Engin Titiz - Mahcubum Allahým


Grup Kardelen - istanbul Hasreti


Abdulhamit Tutkun - Daha Mutluyum


ResimLi KandiL KartLarý


ARAYU ARAYU


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe