Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kötürüm Çocuk

Kötürüm Çocuk dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6953
ilahi dinle   Abdullah Kassâr þöyle anlatmýþtýr: 

Bir zamanlar hacca gitmek üzere yola çýkmýþtým. Þirâz âlimleriyle görüþtüm. Bana dediler ki: 

"Abdullah-ý Tüsterî ile görüþtüðün zaman onun fazîletini, üstünlüðünü kabul ettiðimizi ve selâmýmýzý söyle. Arefe gününde evinden çýkýp hacýlarla vakfeye durduðunu iþittik. Bu haber doðru ise bildirsin de bizim bu kerâmeti hususunda tereddüdümüz kalmasýn."

Abdullah-ý Tüsterî hazretlerinin yanýna varýnca selâm verdim. Üzerinde uzun bir elbise vardý. Kendinden geçmiþ bir halde oturuyordu. Onu görünce üzerime bir heybet düþtü. Konuþmaða cesaret edemedim. Yanýnda bir yere oturdum O sýrada bir kadýn geldi; 

-Efendim benim kötürüm bir oðlum var. Þifâ bulmasý için duânýzý almaya geldim. dedi. 

Abdullah Tüsterî:

-Onu niçin Rabbine havâle etmedin? deyince, kadýn: 

-Siz Rabbimizin sevgili kulusunuz. dedi. 

Abdullah-ý Tüsterî bana doðru baktý ve iþâret etti. Hemen kalkýp elinden tuttum. Ayaða kalkýp, ayakkabýlarýný giydi ve Þat Nehri kenarýna gitti. Kadýn da peþinden geldi. Kötürüm çocuk nehirde bir sandal içinde oturuyordu. Çocuða: 

-Elini uzat! dedi. 

Annesi: 

-Elini uzatamaz. deyince, 

-Sen çocuðu býrak, ondan ayrýl. buyurdu. 

Bu sýrada çocuk elini Abdullah-ý Tüsterî hazretlerine uzattý. "Ayaða kalk!" deyince de kalktý. Sonra da sandal sâhibi onu kenara yaklaþtýrdý ve kötürüm çocuk artýk yürümeye baþladý. Abdullah-ý Tüsterî çocuða abdest aldýrdý ve iki rek'at namaz kýlmasýný söyledi. 

Çocuk namazý kýlýnca, annesine: 

-Oðlunun elinden tut! buyurdu. 

Kadýn da elinden tutup götürdü.

Onun bu kerâmetini görünce þaþýrdým. Yanýna yaklaþýp Þiraz âlimlerinin sözlerini söyledim. Bir müddet baþýný eðip durdu. Sonra: 

-Ey dostum! Bu insanlar dilediðini yapan Allahü teâlâya inanýrlar mý? dedi. 

-Evet efendim, dedim. Sonra; 

-Onlar, ondan ne istiyorlar? buyurdu.

..  

  Yorumlar

 
Dursun Ali Erzincanlý -- Bedir


Muhammed Ýlhan - Medineye Varamadým


Ebubekir ATALAY - Hicaz Makamýnda Ezan


Celalleddin Ada – Can Ahmed’im


UGur ÝþiLak - GözLerin Vurdu


Abdulhamit Tutkun - Daha Mutluyum


KardeþLerimize DuyuruLur..!


Müziksiz ilahiler - Bülbüller Þakýr Sana


Grup Bahar - Güllere Vurgunum Ezgisi


islami arkadaþlýk


Seçmeler - Orhan Hakalmaz - Güllerin Efendisi Ýlahisi


Abdussamed - Ezan dinle


HareketLi iLahiLer - Efendim


KuRBan Ne Zaman KeSiLir...


AHMET BAÞAK - Gönlümün mihmanýsýn


Hilmi Tunalý - Sultanlar bahçesi


Yusuf Gurbet - Esma Zikri


Cübbeli Ahmet Hoca - Ramazan-ýn 2. Günü


Rüyada baðýrmak görmek


Abdurrahman Önül - Kýrmýzý Güller


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe